Lever du i ett fängelse av perfektion?

Lever du i ett fängelse av perfektion?

Senaste uppdateringen: 27 september, 2022

Vissa personer lever i ett fängelse av perfektion. De fängslar sig själva i en av dem själva påtvingad cell och kastar bort nyckeln, fascinerade av att planera en perfekt värld. De inte bara fångar sig själva där, utan bestraffar sig själva för att de inte kan slutföra något de påbörjar.

De kan dock inte sluta tänka på sina planer från början till slut. Samtidigt kan de aldrig slutföra dem eftersom ingen plan kan nå perfektion. De isolerar sig själva i cellen de byggt i sina sinnen och lider eftersom de är inkapabla att förändra sitt belöningssystem. De vet hur man kan uppnå det, men inte hur man firar.

Vidare visar sig deras stelhet även i deras relationer – från familjemedlemmar till partners. De föredrar att ta avstånd och leva i ensamhet, och undviker intimitet med andra, som måste ge vika för dem eller förändra sitt beteende. Av denna anledning uppfattas de som kalla och likgiltiga av andra.

Behovet av perfektion: När inget är tillräckligt bra

Deras självbedrägeri, deras identitet, kommer från deras arbete, men i deras arbete är de också stela och i strävan efter perfektion, utan att tolerera misstag. Och dessa krav påtvingas inte bara deras egna prestationer, utan även deras medarbetares, vilket skapar många problem på jobbet.

Man i kedja

De är de medarbetare som dirigerar allt och tror att bara deras åsikt är korrekt och giltig, oavsett vad det gäller. Men det värsta är att de är inkapabla att lämna in några projekt i tid. De offrar nämligen punktlighet för att få till alla detaljer, oavsett hur små, precis som de vill ha dem.

De tenderar även att begå misstaget att göra saker på samma sätt, gång på gång på gång. De håller fast vid sina idéer, trots att de inte lyckas uppnå goda resultat. De springer runt som yra höns men uppnår aldrig sina mål.

Det är väldigt svårt att förändra deras sätt att tänka och agera. De uppvisar nämligen “ett permanent och oflexibelt mönster av intern erfarenhet och beteende som skiljer sig avsevärt från subjektets kulturella förväntningar”.

På grund av allt detta är dessvärre ingenting någonsin tillräckligt för dessa personer, oavsett vad de gör. Perfektion är deras måttstock och fängelse. I allvarliga fall behöver de professionell hjälp för att bättre anpassa sig till sin omgivning.

Tvångsmässig personlighetsstörning

Det är nödvändigt att skilja på tvångsmässig personlighetsstörning, som beskrivs ovan, och tvångssyndrom. Du har förmodligen hört om det senare, som karaktäriseras av besattheter och tvångsmässiga beteenden.

Uppradade pennor

Besattheter är inkräktande och återkommande tankar som orsakar mycket ångest. Tvångsmässigt beteende är å andra sidan beteenden eller mentala handlingar som personen utför för att undvika ångesten som dennes besattheter orsakat. Personen tänker till exempel upprepade gånger att “om jag inte tänder lampan tre gånger innan jag kommer in i rummet så kommer något dåligt drabba min familj” (besatthet). Så för att undvika detta tänder denne lampan tre gånger (tvångsmässigt beteende).

Å andra sidan uppvisar personer med tvångsmässig personlighetsstörning inte besatta symptom eller tvångsmässiga symptom, oavsett om de är faktiska eller mentala. Snarare karaktäriseras denna åkomma snarare av perfektionism och mental stelhet, vilket är karaktärsdrag den delar med tvångssyndrom, men till en mildare grad. Vid tvångssyndrom är besattheter och tvångshandlingar mer restriktiva.

Om du efter att ha läst denna artikel har insett att du lever i ett fängelse av perfektion, ska du inte tveka att söka professionell hjälp så att du kan bli fri. Du kommer att se att det inte bara är möjligt att leva i en ofullkomlig värld. Du kommer inse att det även är ett hälsosamt alternativ till stelheten i ditt liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.