Mer frekvent sex är bra för ditt förhållande

Den sexuella relationen är en grundläggande aspekt för pars intimitet. Utöver njutningen ger det fler fördelar för paret.
Mer frekvent sex är bra för ditt förhållande
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 01 april, 2024

Par som har sex oftare främjar tillgivenhet och trohetVissa studier visar att mer frekvent sex leder till mer stabila förhållanden. Kemin förklarar en av anledningarna till detta fenomen.

Studier visar att mer frekvent sex för par samman på ett kemiskt sätt. Personerna känner sig närmare varandra tack vare oxytocinet i deras hjärnor, som utsöndras vid upphetsning och orgasm. En studie från Bonns universitet i Tyskland visade att detta hormon stimulerar kontakt mellan kärlekspartners.

Sex bidrar till att hålla oxytocinnivåerna höga, vilket förbättrar den emotionella relationen och stärker bandet, vilket främjar monogami.

Det är därför logiskt att vi kallar oxytocin för kärlekshormonet. Sexologen Joserra Landarroitajauregi menar att “evolutionen har introducerat denna substans i situationer där band är viktiga – vid förlossning och amning, vilket stärker relationen mellan mor och barn – och inom erotisk njutning, vilket fostrar relationen mellan älskare”.

Skrattande par

Är kärlek bättre med mer frekvent sex?

Enligt flera studier från olika västerländska länder har det genomsnittliga paret sex 2-3 gånger per vecka. Ju mer frekvent och tillfredsställande sexet är, desto starkare är det emotionella bandet och hängivelsen att förbli tillsammans.

Experter menar att sex har tre primära funktioner i kärleksförhållanden: erotik, fortplantning och kommunikation. Det innebär inte att kärlek är bättre med mer frekvent sex; det innebär att sexuell intimitet stärker bandet och kärleken. Sex producerar inte bara njutning, utan mobiliserar även känslor som präglas av en önskan att vara nära och intim med sin partner.

“Erotik är en av de grundläggande metoderna för självkännedom, lika oersättlig som poesi.”

-Anais Nin-

Om kärlek endast baseras på passion har förhållandet ett utgångsdatum

Vi har talat om fördelarna med frekvent och tillfredsställande sex. Det bidrar till att stärka det emotionella bandet och hängivelsen att förbli tillsammans som ett stabilt par. Men sex och passion är på egen hand inte tillräckligt för att slå fast ett pars framgång.

Sex är en av de grundläggande pelarna i förhållandet, men det är inte allt. Ömsesidig beundran är också något som krävs. Beundran är ett centralt tema för alla mänskliga relationer, på alla nivåer. Men i ett kärleksförhållande är det en av de viktigaste aspekterna för att det ska fungera.

Par i omfamning

Ett hälsosamt, stimulerande, tillfredsställande och njutbart förhållande kräver en avsevärd dos ömsesidig beundranDenna känsla kan tillsammans med intimitet bidra till att skapa ett unikt och autentiskt band. Detta band tillfredsställer önskningar och behov som andra relationer inte kan.

Den andra grundläggande pelaren för kärleksförhållanden är dialog och kommunikation. Bra dialog med din partner kräver respekt. Du måste utöva aktivt lyssnande och även undvika kritik och klagomål. Värdet som bör vägleda dialogen är ärlighet. Var ärlig mot dig själv och mot din partner.

Vidare är det viktigt att prioritera förhållandets väl över personliga intressen. Men du måste göra det utan att offra din identitet. Sexuella relationer ska vara tillfredsställande. Samtidigt bör kommunikation och dialog följa samma parametrar. När du kombinerar de två kommer du få ett recept på ett hälsosamt förhållande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.