Fördelarna med icke-våldsam kommunikation

Fördelarna med icke-våldsam kommunikation
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att kommunicera effektivt är inte alltid enkelt. Det tenderar att finnas mer antaganden och missförstånd än tydliga budskap och pricksäkra tolkningar. Det är därför Marshall Rosenberg skapade empatisk kommunikation – även känt som icke-våldsam kommunikation.

Rosenberg skapade detta verktyg för att ge oss nödvändiga färdigheter för att relatera till andra på ett mer kollaborativt sätt och i harmoni med våra värderingar. Utöver att undvika möjliga konflikter och missförstånd låter icke-våldsam kommunikation oss lösa emotionella och rationella konflikter.

Med denna metod överger vi traditionella former av kommunikation. Empatisk kommunikation ämnar att hjälpa oss utöva aktivt lyssnande baserat på ömsesidig förståelse.

Bestämda personligheter

Bestämdhet är det lyckliga medelvärdet mellan passivitet och aggressivitet. Det är en färdighet som låter dig uttrycka personliga åsikter, respektera andra och sätta gränser. Rosenberg uppmuntrar oss att utöva detta för att förbättra våra relationer.

Ett av de vanligaste dragen hos bestämda personer är en förkärlek för andras fel. De varken kritiserar, försummar eller känner sig likgiltiga inför dem; istället omfamnar de dem och försöker förstå dem. Därför är bestämdhet en viktig aspekt av icke-våldsam kommunikation.

En bestämd person respekterar andras gränser, behov, önskningar och åsikter.

Diskuterar över kaffe

Bidrag till icke-våldsam kommunikation

Empati – förmågan att sätta sig själv i någon annans skor – är också en del av denna typ av kommunikation. Det är även viktigt att ha bra färdigheter inom verbal och icke-verbal kommunikation.

Empatisk kommunikation vill etablera en uppriktig och autentisk relation mellan talaren och lyssnaren. Några av fördelarna med denna form av kommunikation är som följer:

Tillfredsställande personliga relationer

Icke-våldsam kommunikation hänger på koncist, precist och pricksäkert uttryck av ett budskap. Dess mål är att förbättra förståelsen. Denna typ av uttryck lämnar mindre utrymme för kritik och mer utrymme för ett effektivt utbyte av budskap.

Om du delar med dig av dina tvivel på ett bestämt sätt kommer du ge den andra personen chansen att förstå och dela dem. Rosenberg insisterar  på vikten av att göra den andra personen till en deltagare i det “delade hopp som har kunnat misslyckas.”

Konfliktlösning

Nyckeln till korrekt icke-våldsam kommunikation är att tala från ditt eget perspektiv. På så sätt kan ingen motsätta sig vad du kommunicerar. Detta eftersom budskapet tillhör den som uttrycker det. Så när du vill undvika att någon tolkar ditt budskap som en form av insinuation eller attack ska du använda “jag”-uttalanden såsom “jag känner att…”

Här kommer ett exempel: “Vi kom överens om att träffas för en timme sedan, men du är alltid sen. Du är så självisk.” Prova istället att säga “Jag känner att du tvingar mig att vänta länge varje gång, och det får mig att inte vilja vara med dig. Det är jobbigt och gör att jag känner mig hjälplös.”

Att ersätta anklagelser och kritik med budskap om hur du känner kommer göra kommunikationen mindre negativ. Du kan uttrycka dig utan att den andra personen blir kränkt. Och istället för att bli irriterad kommer ni båda kunna finna en lösning på problemet.

Ärlighet

Du måste veta hur man säger “nej” och acceptera ett negativt svar. Det är det enda sättet att vara ärlig mot dig själv och andra. Men för att verkligen vara en mästare av icke-våldsam kommunikation finns det ett annat steg.

Du måste eliminera alla former av spekulation eller destruktiva kommunikationsbeteenden.

Bob Wentworth – en expert i ämnet – säger följande: “en observation sätter sammanhanget, känslor stödjer sammankoppling och att komma ut ur våra huvudet, behov stödjer sammankoppling och identifierar vad som är viktigt, och en förfrågan klargör vilken typ av svar du skulle gilla.”

Om du använder dessa beståndsdelar kommer du eliminera risken för att göra moraliska bedömningar. Vi ska diskutera detta i mer detalj senare.

Konverserande vänner

Utveckling av färdigheter för att lyssna och förstå

Icke-våldsam kommunikation fostrar utveckling av empatin. Vi ser på empati som det medmänskliga sättet att förstå vad som sker inom oss. Det är att notera känslor, tankar och bedömningar. Det handlar om att sammankoppla med nödvändigheter som paralyserar oss eller orsakar mentala blockeringar.

Denna typ av kommunikation fostrar även en annan typ av empati. Det är förmågan att emotionellt förstå den andra personen. Det låter oss inte bara förstå idéer och tankar, utan även känslor.

Beteende som hindrar icke-våldsam kommunikation

Rosenberg anser att icke-våldsam kommunikation erbjuder många fördelar, men att det finns andra kommunikationsstilar som hindrar positiv kommunikation. De står i vägen för utvecklingen av denna typ av kommunikation, och som ett resultat empati och bestämdhet.

Låt oss ta en titt på några av de olika kommunikationsstilarna:

Moraliska bedömningar

Moraliska bedömningar är en opersonlig form av uttryck. De kommunicerar inte vad den andra personen faktiskt känner, utan täcker det bara. De antar olika former, såsom kritik, trakasserier, förolämpningar eller cynism.

Rosenberg föreslår att man byter ut dessa mot objektiva observationer. Han uppmuntrar folk att undvika att döma andra och istället fokusera på vad de känner.

“Rapporten du gav mig är en katastrof. Vi kan inte ge den till någon så här,” kan bytas ut till “I rapporten du gav mig finns det några idéer vi måste utöka. Försök att ändra dem innan vi ger den till klienten.”

Krav och jämförelser med andra personer

Förfrågningar, krav, övertramp… Vi använder en rad olika verktyg för att få någon annan att förstå oss. Vid dagens slut är de hot som antyder skuld eller bestraffning om vi inte får vad vi vill ha. Dessa är bara andra former av manipulation och aggressiv kommunikation.

Chef skäller på anställd

Att förneka ansvar

Ett väldigt vanligt exempel på denna typ av beteende är när en tonåring visar sina betyg för sin mamma och säger “Mamma, de har stängt av mig.” Att “de stängde av” är ett sätt att skuldbelägga en tredje part för problemen och undvika ansvar.

Ett annat sätt som folk förnekar ansvar är att använda opersonligt eller villkorligt språk. De refererar till sin diagnos, historik eller upplevelser. Syftet är att undvika konsekvenserna av att vara ansvarig för vad som skedde.

Som du kan se kräver icke-våldsam kommunikation en god portion personlig ansträngning från alla parter. Men fördelarna är väl värda det.

Detta kanske intresserar dig
5 vanor hos utpräglat empatiska människor
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
5 vanor hos utpräglat empatiska människor

Det är bra att känna till vanorna hos utpräglat empatiska människor, oavsett om du själv vill bli mer empatisk eller om du vill ha fler empatiska v...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.