Passiv-aggressiv personlighetsstörning: ett tvetydigt liv

Passiv-aggressiv personlighetsstörning: ett tvetydigt liv
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 23 februari, 2024

Din partner vill inte gå på en fest som du blivit inbjuden till men han går med på det ändå. Han ödslar dock så mycket tid att när han äntligen är klar så är festen nästan slut. Detta är en egenskap hos personer med passiv-aggressiv personlighetsstörning.

Detta tillstånd är mycket vanligare än du tror, men det är väldigt svårt att upptäcka eftersom de drabbade tenderar att vara bra på att dölja det.

Hur beter sig personer med passiv-aggressiv personlighetsstörning?

Deras beteende definieras av ett motstånd mot externa krav. De anammar en passiv attityd mot grundläggande och resonliga skyldigheter som alla måste acceptera i det dagliga livet. De är väldigt svåra att handskas med eftersom de försöker undvika ansvarstagande till varje pris. De “glömmer” helt enkelt bort plikter eller sätter dem i längst ner på sina prioriteringslistor.

Om de exempelvis har åtagit sig att ta med en viss rätt till en fest, kommer de gå ut och köpa den när alla redan har satt sig ner för att äta. Det är en extrem form av apati.

De tenderar att vara krävande, beroende, rädda för att vara ensamma och ha lågt självförtroende. De tenderar att pendla mellan två extremer och skapa förvirring omkring sig. De är manipulativa, pessimistiska och bittra.

De vägrar även att ta en kritisk titt på sig själva och ta ansvar för sina handlingar. De rättfärdigar dem och hittar på alla möjliga ursäkter för att avsäga sig ansvar för alla fel de gör, hur löjliga de än är.

Man och kvinna som grälar

Tvetydighet och ilska

Personer med passiv-aggressiv personlighetsstörning tenderar att ha ett stort avstånd mellan vad de säger och vad de gör. Det är nästan omöjligt att veta hur de mår, för de visar antingen inte några känslor alls eller två helt motsatta känslor på samma gång.

Föreställ dig att din partner säger “Jag älskar dig inte längre. Jag har slutat älska dig” och sedan skriker “Lämna mig aldrig! Jag kan inte leva utan dig!”. Kommunikationen blir alltid tvetydig och indirekt.

Med dig, men utan dig.

När människor har bekymmer nämner de vanligen något om dem och försöker bli av med dem, men det gör inte dessa personer. De håller det inom sig och beter sig som om inget har hänt, men deras inre jag är rasande. De är därför alltid fulla av ilska. De uttrycker dock aldrig denna ilska eftersom de anser att det är en helt oacceptabel känsla. De undertrycker den eftersom de inte klarar av att uttrycka den på ett hälsosamt sätt.

Faktum är att de gömmer den så bra att de är fulla av ilska och ingen runt omkring dem inser att de är det. De verkar varma och vänliga, men innerst inne är de avundsjuka, bittra och arga.

Bittra och med ett dåligt humör

Passiv-aggressiv personlighetsstörning gör människor misstroende och ensamma. De kan inte kontrollera sina känslor och blir snabbt irriterade.

De känner att de konstant blir illa behandlade och därför tenderar de att bete sig hotfullt, cyniskt och envist. Det blir så extremt att ju mer resonabla förklaringar du ger dem, desto mer känner de sig som offer.

De är även respektlösa och som ett sätt att försvara sitt oberoende tenderar de att avvisa andras förslag.

Man som samtalar med kvinnor

Obstruktion och kontroll

Det är väldigt viktigt för dem att personerna runt omkring dem inte får vad de vill ha. För dem handlar allt om hur saker verkar. De kan försöka få dig att tro att de stödjer dig och att de alltid är där för dig, men deras handlingar visar raka motsatsen. De ger dig aldrig vad du ber om.

De anser inte att de behöver ha några tidsfrister. Om du ger dem en deadline eller en tid när du vill att de ska slutföra något så kommer de generellt sett inte att leva upp till detta. De föredrar att göra saker på sitt eget sätt utan press och utan att känna att de har skyldigheter.

Detta har en stor påverkan på deras arbetsprestation. Om chefen ber dem att slutföra en rapport till nästa dag så kommer den inte bara inte vara klar – de kommer inte ens försöka förklara varför de inte har gjort den. De låter helt enkelt tiden gå tills de känner för att göra den.

I vissa fall hittar de på en historia eller manipulerar viss information för att komma ur situationen.

Orsaker till passiv-aggressiv personlighetsstörning

Experterna är inte helt säkra, men många tror att orsaken till störningen är en blandning av biologiska och miljömässiga faktorer. Självkänsla, barndomsaspekter, familjedynamik och inlärda beteenden, kan alla vara faktorer som spelar en roll.

Övergrepp under barndomen, oproportionerliga straff och användning av psykoaktiva substanser under tonåren, kan också ge upphov till detta. Andra tillstånd kan förväxlas med passiv-aggressiv personlighetsstörning, såsom ADHD, stress, depression, bipolär sjukdom samt andra personlighetsstörningar och diverse beroenden.

Par som kramas

Hur man bör bete sig runt personer med passiv-aggressiv personlighetsstörning

Som du har sett är det inte enkelt att konfrontera deras beteende eftersom de får andra att känna sig maktlösa. Om du måste vara i kontakt med dem, är det bäst att du inte låter dig påverkas av deras dåliga humör.

Svara istället med vänlighet. Var positiv och optimistisk, använd humor och prata om banala ämnen. Detta är bra sätt att stå emot deras negativa inflytande.

Om du har tillräckligt med inflytande är det bäst att försöka få dem att söka psykologisk hjälp. Psykoterapeuten kommer reducera deras ilska och frustration genom att lära dem effektiva hanteringsstrategier. De kommer arbeta med sin förmåga att vara objektiva och bestämda och lösa problem på ett effektivt och hälsosamt sätt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.