Passiv-aggressiv personlighetsstörning: ett tvetydigt liv

Passiv-aggressiv personlighetsstörning: ett tvetydigt liv
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Din partner vill inte gå på en fest som du blivit inbjuden till men han går med på det ändå. Han ödslar dock så mycket tid att när han äntligen är klar så är festen nästan slut. Detta är en egenskap hos personer med passiv-aggressiv personlighetsstörning.

Det är mycket vanligare än du tror, men det är väldigt svårt att upptäcka eftersom de personer som har en passiv-aggressiv personlighetsstörning tenderar att vara bra på att dölja det.

Hur beter sig personer med en passiv-aggressiv personlighetsstörning?

Deras beteende definieras av ett motstånd mot externa krav. De anammar en passiv attityd mot grundläggande och resonliga skyldigheter som alla måste acceptera i det dagliga livet. De är väldigt svåra att handskas med eftersom de försöker undvika ansvarstagande till varje pris. De “glömmer” helt enkelt bort dem eller sätter dem i slutet av deras prioriteringslistor.

Om de exempelvis har åtagit sig att ta med en viss rätt till en fest, kommer de gå ut och köpa den när alla redan har satt sig ner för att äta. Det är en extrem form av apati.

De tenderar att vara krävande, beroende, rädda för att vara ensamma och ha lågt självförtroende. De tenderar att pendla mellan två extremer och skapa förvirring omkring sig. De är manipulativa, pessimistiska och bittra.

De vägrar även att ta en kritisk titt på sig själva och ta ansvar för sina handlingar. De försöker ursäkta sig själva för att undkomma alla skuld, även hur löjligt det än kan verka.

Man och kvinna som grälar

Tvetydighet och ilska

Folk med en passiv-aggressiv personlighetsstörning tenderar att ha ett stort avstånd mellan vad de säger och vad de gör. Det är nästan omöjligt att veta hur de känner sig, för de visar antingen inte några känslor alls eller två helt motsatta känslor på samma gång.

Föreställ dig att din partner säger till dig “jag älskar dig inte längre. Jag har slutat älska dig” och sedan skriker “lämna mig aldrig! Jag kan inte leva utan dig!” Kommunikationen blir alltid tvetydig och indirekt.

Med dig, men utan dig.

När folk normalt blir störda av något så säger de något om det och försöker fixa det, men det gör inte dessa personer. De håller det inom sig och beter sig som om inget har hänt, men deras inre jag är rasande. De är därför alltid fulla av ilska. De uttrycker dock aldrig denna ilska eftersom de anser att det är en helt oacceptabel känsla. De trycker ner den eftersom de inte klarar av att uttrycka den på ett hälsosamt sätt.

Faktum är att de gömmer det så bra att de är fulla av ilska och ingen runt omkring dem inser att de är på detta vis. De verkar varma och vänliga, men djup inne är de avundsjuka, bittra och arga.

Bittra och med ett dåligt humör

En passiv-aggressiv personlighetsstörning gör folk misstroende och ensamma. De kan inte kontrollera sina känslor och blir snabbt irriterade.

De känner att de konstant blir illa behandlade och därför tenderar de att bete sig hotfullt, cyniskt och envist. Det blir så extremt att ju mer resonabla förklaringar du ger dem ju mer känner de sig som ett offer.

De är även respektlösa och som ett sätt att försvara sitt oberoende tenderar de att stöta bort andras förslag.

Man som samtalar med kvinna

Blockering och kontroll

Det är väldigt viktigt för dem att personerna runt omkring dem inte får vad de vill ha. För dem handlar allt om hur saker verkar. De kan försöka få dig att tro att de stödjer dig och att de alltid är för dig men deras handlingar visar raka motsatsen. De ger dig aldrig vad du ber om.

De anser inte att de behöver ha några tidsgränser. Ifall du ger dem en deadline eller en tid när du vill att de ska slutföra något så kommer de generellt sätt inte att leva upp till detta. De föredrar att göra saker på sitt eget sätt utan press och utan att känna att de har skyldigheter.

Detta har en stor påverkan på deras arbetsprestation. Om chefen ber dem att slutföra en rapport till nästa dag så kommer den inte bara inte vara klar – de kommer inte ens försöka förklara varför de inte har gjort den. De låter helt enkelt tiden gå tills de känner för att göra den.

I vissa fall hittar de på en historia eller manipulerar viss information för att komma ur situationen.

Orsaker till en passiv-aggressiv personlighetsstörning

Experterna är inte helt säkra, men många tror att orsaken till störningen är en blandning av biologiska och miljömässiga faktorer. Självkänsla, barndomsaspekter, familjedynamik och inlärda beteende kan alla vara faktorer som spelar en roll.

Övergrepp från barndomen, oproportionerliga straff och användning av psykoaktiva substanser under tonåren kan också ge upphov till detta. Andra tillstånd kan vara ADHD, stress, depression, bipolär störning, samt andra olika personlighetsåkommor och diverse beroende.

Par som kramas

Hur man bör bete sig runt en person med en passiv-aggressiv personlighetsstörning

Som du har sett är det inte enkelt att konfrontera deras beteende eftersom de får andra att känna sig maktlösa. Om du måste vara i kontakt med en sådan person så är det bäst att inte låta dig dras ner av deras dåliga humör.

Svara istället med vänlighet. Var positiv och optimistisk, använd humor och prata om banala ämne. Detta är bra sätt att stå emot deras negativa inflytande.

Ifall du har tillräckligt med inflytande så är det bäst att försöka få dem att skaffa psykologisk hjälp. Psykoterapeuten kommer reducera deras ilska och frustration genom att lära dem effektiva hanteringsstrategier. De kommer att arbeta med att vara objektiva och lösa problem på ett effektivt och hälsosamt sätt.

Detta kanske intresserar dig
Emotionellt instabil personlighetsstörning: vad är det?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Emotionellt instabil personlighetsstörning: vad är det?

Emotionellt instabil personlighetsstörning, eller borderline personlighetsstörning, påverkar ens sätt att tänka, uppfatta och relatera.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.