Bipolär sjukdom: hur är det egentligen?

Bipolär sjukdom: hur är det egentligen?
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Populärpsykologi har definierat bipolär sjukdom som ett tillstånd med frekventa och okontrollerbara humörsvängningar. Först är de drabbade ledsna, sedan är de glada, sedan arga och sedan lugna. Men det är inte helt sant – man måste definiera bipolär sjukdom på ett mer pricksäkert och detaljerat sätt.

Det finns två typer av bipolaritet: typ 1 och typ 2. Typ 1 karaktäriseras av maniska eller euforiska episoder, medan typ 2 karaktäriseras av alternerande hypomaniska och stora depressiva episoder. Nedan ska vi tydligt definiera vad detta innebär.

Vad är en manisk episod vid bipolär sjukdom?

Enligt DSM-5 karaktäriseras maniska episoder av en väldefinierad period av onormalt och ihållande upphöjt, expansivt eller irritabelt humör samt en onormal eller ihållande ökning av aktivering eller energi.

Under en period på minst en vecka (eller vilken tidsram som helst om det är så akut att de måste läggas in på sjukhus), spenderar personerna det mesta av sin tid i detta tillstånd, tillsammans med minst tre ytterligare symptom (minskad sömn, ökad självkänsla eller känslor av storslagenhet, överdrivet deltagande i riskabla aktiviteter etc.).

Deras humör under en manisk episod beskrivs vanligtvis som euforiskt, överdrivet glatt, högt eller med en känsla av att vara “på toppen av världen”. De kan till exempel spontant iscensätta konversationer med främlingar och deras tankar rusar vanligtvis snabbare än de kan uttrycka verbalt.

Deras humör under en manisk episod beskrivs vanligtvis som euforiskt, överdrivet glatt, högt eller med en känsla av att vara ‘på toppen av världen’.

Expansiva humör, överdriven optimism, grandiositet och brist på bedömningsförmåga leder till riskabelt beteende, såsom överspenderande, att skänka bort ägodelar, vårdslöshet i trafik, dåliga investeringar och ovanlig sexuell promiskuitet.

Dessa beteenden resulterar vanligtvis i avsevärda försämringar i deras sociala och professionella funktioner, och kan leda till sjukhusvistelse eller psykotiska symptom (vanföreställningar, hallucinationer etc.).

Maniska episoder

Vad är en hypomanisk episod?

Enligt DSM-5 är en hypomanisk episod en väldefinierad period av onormalt och konstant ihållande upphöjt, expansivt eller irritabelt humör samt en onormal eller ihållande ökning av aktivering eller energi som varar i mer än fyra dagar.

Jämfört med en manisk episod är en hypomanisk episod inte tillräckligt allvarlig för att orsaka en allvarlig förändring av den sociala eller professionella funktionen, och leder inte till sjukhusvistelse eller psykotiska problem.

Jämfört med en manisk episod är en hypomanisk episod inte tillräckligt allvarlig för att kräva en sjukhusvistelse.

Allvarlig depressiv episod

Depression är välkänt bland befolkningen. Folk använder ordet i talspråk för att beskriva känslor av sorg, melankoli, utmattning, sömnighet, seghet etc. Som vi gjorde med maniska och hypomaniska episoder ska vi nu se vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att diagnostisera en episod av allvarlig depression.

DSM-5 slår fast att minst fem av följande symptom måste finnas närvarande dagligen och under merparten av dagen under en period av minst två veckor. Vidare måste personen även uppvisa deprimerat humör eller förlust av intressen och njutningar.

Deprimerat humör

Minst 90% av patienterna med depression verkar ledsna eller nedslagna. Det är viktigt att fråga vilka deras bästa och värsta stunder under dagen är och om det finns något som får dem att må bättre. Dessa faktorer är nämligen kopplade till känslorna.

Anhedoni

Detta är förlusten av njutning av dagliga aktiviteter. Inget får dem att må bra, oavsett om det handlar om att gå ut, träffa familjemedlemmar eller se på TV.

Förändringar i aptiten och/eller vikten

Kriteriet som man använder för att mäta detta är en ökning eller minskning av vikten under en period på en månad som är 5% högre än det normala, även om det ibland kan vara svårt att utvärdera detta symptom.

Sömnsvårigheter

Sömnlöshet har alltid ansetts vara ett symptom på depression. Det finns tre typer av sömnlöshet som måste utforskas: övergående, akut och kronisk. Vidare är det viktigt att analysera hur trött patienten är under dagen, huruvida sömnen är återställande eller inte, hur mycket tid denne spenderar i sängen etc.

Depression och sömnsvårigheter

Ett vanligt kriterium för övergående sömnlöshet är att den varar i mindre än en vecka. Akut sömnlöshet är när patienten inte kan sova väl under en period på mindre än en månad. Kronisk sömnlöshet varar i längre än en månad.

Psykomotoriska åkommor

Detta refererar till psykomotoriska förseningar och störningar. För att bli diagnostiserad måste vissa beteenden visa sig som är synliga för andra.

Förlust av energi

Patienter rapporterar ibland att de saknar energi, men det handlar egentligen om brist på intresse.

Överdriven självkritik, skuld eller brist på egenvärde

Det är viktigt att be patienten beskriva sig själv och sedan se hur denne beskriver sin familj och sina vänner.

Svårigheter att koncentrera sig, tänka eller ta beslut

Läkaren kommer vanligtvis fråga patienten om denne kan följa konversationer och TV-serier, fokusera på sitt arbete etc.

Återkommande tankar på självmord eller döden

Mellan 60% och 80% av alla självmord begås av personer som diagnostiserats med depression. Att lida av depression ökar risken för självmord med 30% jämfört med resten av befolkningen.

När någon uppvisar fem eller fler av dessa symptom betyder inte det per automatik att denne lider av en allvarlig depressiv episod. Det måste finnas avsevärd psykosocial försämring och personens tillstånd får inte ha att göra med effekterna av en substans eller medicinskt tillstånd (såsom demens). Det får heller inte vara effekterna av en normal reaktion på sorg.

För att diagnostisera en allvarlig depressiv episod måste personen visa upp ett deprimerat humör eller förlust av intresse eller njutning.

Plötsliga humörsvängningar

Kännetecken för bipolär sjukdom typ 1

Som vi påpekat ovan kännetecknas bipolär sjukdom typ 1 av närvaron av en manisk episod. Innan eller efter kan hypomaniska eller allvarliga depressiva episoder äga rum.

Under maniska episoder tenderar folk inte att se att de är sjuka och förstår inte att de behöver behandling. Därför motsätter de sig detta kraftigt. De tenderar att byta sin klädsel, sitt smink eller utseende för att bli mer iögonfallande eller sexuellt suggestiva.

Vissa patienter blir aggressiva och yttrar fysiska hot. Om de lider av vanföreställningar kan de fysiskt attackera andra människor eller begå självmord. Som ett resultat av deras försämrade bedömningsförmåga, brist på medvetenhet och hyperaktivitet kan maniska episoder få katastrofala konsekvenser.

Personens humör kan snabbt förändras till ilska eller depression. Under maniska perioder kan depressiva symptom dyka upp och pågå i ögonblick, timmar eller, mer sällan, dagar.

Bipolär sjukdom typ 1 kännetecknas av närvaron av maniska episoder.

Risken för självmord vid bipolär sjukdom typ 1

DSM-5 uppskattar att risken för självmord hos patienter med bipolär sjukdom typ 1 är 15 gånger högre än allmänheten. De står för en fjärdedel av alla självmord.

Kvinna med bipolär sjukdom

Kännetecken för bipolär sjukdom typ 2

Bipolär sjukdom typ 2 kännetecknas av närvaron av en hypomanisk episod och en allvarlig depressiv episod. Maniska episoder är exklusiva till typ 1. Personer med typ 2 går generellt till läkaren under en allvarlig depressiv episod och klagar väldigt sällan på symptom på hypomani. Hypomaniska episoder leder i sig själva inte vanligtvis till dysfunktion.

Dysfunktionen som associeras med typ 2 är en konsekvens av allvarliga depressiva episoder – ett ihållande mönster av oförutsägbara och fluktuerande förändringar i humöret samt ett mönster av opålitliga mellanpersonliga eller professionella förhållanden.

Personer med bipolär sjukdom typ 2 kanske inte ser sina hypomaniska episoder som patologiska eller negativa, men deras oförutsägbara beteende kan störa andra människor.

En vanlig egenskap hos denna typ av åkomma är impulsivitet, som kan bidra till självmordsförsök och substansmissbruk.

Bipolär sjukdom typ 2 karaktäriseras av närvaron av en hypomanisk episod och en allvarlig depressiv episod.

Risken för självmord vid bipolär sjukdom typ 2

DSM-5 slår fast att risken för självmord är högre hos personer med bipolär sjukdom typ 2. Runt en tredjedel av patienterna med bipolär sjukdom typ 2 har en historik med självmordsförsök. Försöken är dödligare hos patienter med typ 2 än typ 1.

Bibliografi:

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5. United States, 2013.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.