Grunden till bestämdhet börjar i barndomen

Grunden till bestämdhet börjar i barndomen

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Bestämdhet är förmågan att utöva sina rättigheter på ett korrekt sätt, medan man samtidigt respekterar dem man har runt sig, och denna bestämdhet börjar i barndomen. Att veta hur man säger “nej” är ett klart tecken att en person kan vara bestämd på rätt sätt. Det finns dock personer som inte har lärt sig denna förmåga. Varför har de detta problem?

Svaret ligger i ett av de viktigaste stadierna i våra liv: barndomen. Om våra föräldrar från en tidig ålder inte lär oss att hantera våra känslor på ett lämpligt sätt så kommer vi i framtiden antagligen ha stora problem med att vara bestämda och försvara våra rättigheter på ett sådant sätt att andra inte gör övertramp på dem.

“Bestämdhet gör oss mer tålmodiga och gör att vi klarar av att leva på ett mer balanserat och avslappnat sätt.”

Emotionell försummelse under barndomen

Vad menar vi med emotionell försummelse? Det är att inte lyckas bemöta det emotionella behov som varje barn har. Låt oss ta ett exempel. Vi har säkerligen skrattat åt ett barn som gråter eftersom han eller hon har tappat bort sin leksak. Allt detta gör är att få barnet att gömma sina känslor av rädsla för att bli hånat.

Vuxna som inte tänker till säger saker som “det är väl ingenting” eller “du gråter över något som inte har betydelse”. De inser inte den skada de orsakar barnet. Barnet kommer få budskapet att hans eller hennes reaktioner inte är korrekta och kommer därmed försöka undertrycka dem. Men det är inte allt. Det finns många andra konsekvenser som kommer visa sig då barnet når vuxenlivet, om inte denna bestämdhet börjar i barndomen.

Barn och kattunge

En av dessa konsekvenser är att dessa små personer inte vet hur de ska hantera sina känslor, och, ännu värre, att de inte kommer veta hur de ska uttrycka dem på rätt sätt när de når vuxenlivet. Detta kommer få dem att visa upp en av två attityder mot andra människor: antingen låter de andra trampa ner på dem eller så blir de väldigt aggressiva.

“Jag kunde aldrig uttrycka mina känslor i ord. Jag vet inte om detta var anledningen till att jag gjorde det med musik och konst.”

Arnold Schönberg

Men en av de värsta konsekvenserna av föräldrarnas emotionella försummelse är en dålig självkänsla. Dessa barn, och framtida vuxna, kommer tro att de inte förtjänar att bli älskade, och som ett resultat av detta kommer de ha relationer som inte ger dem något eftersom de tror att detta är vad de förtjänar. De kommer känna sig olyckliga och lida mycket och tro att relationen skulle kunna ta slut när som helst.

Grunden till en hälsosam bestämdhet börjar i barndomen

För att förhindra att barn känner skuldkänslor för hur de är och för att kunna hjälpa dem att lita på sina instinkter är det viktigt att man lägger grunden för utvecklingen av en hälsosam bestämdhet. För att uppnå detta måste föräldrar uppmärksamma och inte försumma denna vitala del av barnets uppfostran, samt vidare tänka på de saker vi tar upp nedan.

En av grunderna för att utveckla en hälsosam bestämdhet är att kunna analysera känslorna och åsikterna hos de små. Vi kan inte kalla det för “trams” när de precis har grälat med sin bästa vän. Det är viktigt att man lyssnar på dem och förstår dem, och att man aldrig skrattar åt dem. Det kanske inte verkar viktigt för oss, men det är viktigt för dem att deras bestämdhet börjar i barndomen.

Flicka vid spegel

Den andra grunden är att lära barnen att känna igen vilka känslor de känner och förstå dem, för att bättre kunna hantera dem. Om man inte lyckas göra det kommer detta följaktligen orsaka allvarliga problem för dem med att hantera känslor i framtiden.

Det tredje är att kommunicera med barnen och ställa lämpliga frågor, som kommer hjälpa dem att känna sig säkrare. Några av dessa kan vara “Vad tycker du?”, “Hur känner du dig?”, “Vad behöver du?” eller “Vad menar du?”.

Att utveckla en hälsosam bestämdhet kommer göra dig mer medveten om din rätt att vara bestämd. Vidare kommer det få dig att förstå att du förtjänar att bli behandlad med respekt.

Det är viktigt att uppmärksamma de emotionella behoven hos de små för att hjälpa dem upptäcka vad de känner och vad de behöver. Det kommer även göra dem medvetna om att deras känslor och behov är viktiga. Att ingen har rätten att trampa på dem. Att de fritt kan uttrycka vad de känner och veta att de förtjänar respekt från personerna runt omkring sig.

Om allt detta inte lärs från en tidig ålder kommer de få allvarliga problem med självkänslan och självförtroendet när de blir äldre. De kommer känna att de inte förtjänar att bli bra behandlade av personerna runt omkring. Allt detta kan följaktligen leda till många olika typer av självdestruktiva beteenden.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.