Kronisk smärta: den osynliga sjukdomen

Kronisk smärta kan uppstå som ett resultat av många olika sjukdomar, och dess konsekvenser påverkar livskvaliteten för dem som lider av det.
Kronisk smärta: den osynliga sjukdomen
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2024

När vi har ont kan det verka enkelt att få smärtan att försvinna eller iallafall lindra den: vi kan gå till en läkare som säger till oss vilken den rätta behandlingen är för att smärtan ska försvinna. Men det är inte alltid så. En av de stora utmaningarna inom medicinvetenskapen är den osynliga sjukdom som kallas kronisk smärta.

Vad händer när smärtan inte försvinner? Hur kontrollerar du något så utmattande som kronisk smärta? Personer med kronisk smärta känner som om tusentals nålar konstant sticks in i kroppen. Du kan se hur denna situation påverkar dem, inte bara fysiskt, utan även emotionellt och psykologiskt. Det är något som även påverkar deras relationer.

Den konstanta stress som de känner över den kroniska smärtan kan verkligen komma att skaka om deras relationer, sätt att se på världen och deras liv.

“Det finns smärtor som dödar, men det finns även de som låter oss leva utan att någonsin njuta av livet.”

-Antoine L. Apollinaire Fée-

Det kommer inte bara vara svårt för personen med den kroniska smärtan. Nära relationer kan också uppleva vissa svårigheter, speciellt när det förekommer en utmattning och brist på förståelse eftersom andra inte kan se den osynliga sjukdomen.

Eftersom de har upplevt olika typer av smärta i livet så tror de att de kan förstå vad man upplever. Men eftersom det är så subjektivt och beror på ens egna känslor, är det väldigt svårt att sätta sig i situationen hos den person som lider.

Vad kan psykologin göra mot den osynliga sjukdomen kronisk smärta?

Smärta är en varningssignal från kroppen som säger till oss att något inte står rätt till, men vad händer om man följer de medicinska rekommendationerna och smärtan fortfarande finns kvar? Livet kan bli väldigt utmattande. De dagliga aktiviteterna gör att man lider och det är väldigt lätt att man ser på framtiden med förtvivlan.

Kvinna med smärta

Denna känsla av att vara fängslad av smärtan är något som är väldigt skadligt för ens självkänsla.

Det stämmer att nivån av kronisk smärta varierar i varje persons situation. Men oavsett vilken grad av autonomi och funktionalitet som personen har så kommer denne ofta att känna sig begränsad och frustrerad.

Generellt sett kallar experterna det för kronisk smärta när den varar längre än sex månader och medicinska eller kirurgiska behandlingar inte hjälper. Och även om det kan finnas läkemedel för att lindra symptomen så kan psykoterapi också vara till stor hjälp.

Acceptans och förbättring med hjälp av psykologi kan förstärka ens känsla av kontroll över det egna livet och motverka den osynliga sjukdomen.

“Kärlek och smärta är inte som olja och vatten, utan de existerar tillsammans.”

-José Saramago-

Att hantera smärtan

Det finns flera tekniker för att hantera kronisk smärta. Vi kommer nu att fokusera på de som finns i “Pain Manual” (Moix och Kovacs, 2009).

Det viktigaste är att förstå hur något påverkar oss. När vi förstår problemet kommer vi att bli bättre på att skapa strategier, och den stress som uppstår på grund av osäkerheten kommer sjunka.

Vi blir därför experter på att fokusera. Att lära sig att rikta sin uppmärksamhet är grundläggande för att förstå hur mycket makt vi har över smärtan. Det kommer vara till stor hjälp att träna vår uppmärksamhet att riktas mot avslappnande stimuli istället för på smärtan.

“Den man som inte har blivit utbildad av smärtan kommer alltid att vara ett barn.”

-Nicolás Tommaseo-

Här är en annan sak som du bör tänka på. Det obehag som skapas av nedstämdhet kommer bara göra sjukdomen värre. Rädsla, stress och sömnproblem kommer bara att öka smärtan.

Eftersom vi vet detta kan vi arbeta i motsatt riktning, genom att fokusera våra känslor och tankar mot hälsan istället för att bidra till att öka smärtan. Hur litet detta steg än må vara så kommer det hjälpa oss att röra saker i rätt riktning.

Kvinna med böjt huvud

Låt oss göra det

När vi förstår att vi kan ta en aktiv roll för att lösa problemet så kan vi börja arbeta med det. Några bra idéer att följa:

  • Avslappning och andning: detta är viktigt för att lindra muskelspänningar. Att slappna av innebär inte bara att man ligger ner och kopplar bort på muskelnivå, utan även andra metoder, som att gå på bio, äta på restaurang, lyssna på musik, prata i telefon med en vän, gå på promenad… Det hjälper oss att koppla bort.
  • Känslor: detta är en annan viktig del av processen. Att känna till dem och veta hur de påverkar smärtan och att arbeta med distanseringstekniker kan vara väldigt hjälpsamt.
  • Kommunicera på ett hälsosamt sätt: det är logiskt att man ständigt klagar när man har kronisk smärta. Att jobba på det sätt man uttrycker sig och hur man kommunicerar samma budskap men på ett annat sätt kommer vara till hjälp för våra relationer.
  • Att återta gamla och hälsosamma vanor: det är normalt att man slutar med aktiviteter som man brukade tycka om, inklusive saker i vardagen, eftersom de har blivit svårare. Men att anamma en gammal dynamik och roliga saker i vardagen kommer hjälpa oss att bygga ett bättre liv.
  • Sätt samman en plan med en terapeut: det är viktigt att känna till vilka våra tankefilter och kognitiva störningar är som motverkar att vi förändrar våra tankemönster.

“Smärta och lidande är en form av valuta som går från hand till hand tills de når någon som tar emot dem men som inte för dem vidare.”

Simone Weil

Som du kan se påverkar kronisk smärta inte bara vår kropp, utan även våra tankar, relationer och känslor. Den osynliga sjukdomen kommer med en stor vikt även om vi inte kan se den.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.