Förbättra dina relationer med 7 trick

Förbättra dina relationer med 7 trick
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Personliga relationer är inte enkla. Men de är heller inte så svåra som de kan verka när vi befinner oss mitt i en konflikt. Därför är det viktigt att du lär dig sätt att förbättra dina relationer.

Vissa personer kan inte interagera med andra eftersom de är för blyga; andra bär med sig konflikter från det förflutna. Kanske kommer de från familjer utan bra relationer. Denna typ av historik kan ofta få folk att leva i konstant konflikt. De utkämpar strider som inte leder någonstans och ser på alla med misstro och återhållsamhet.

Vi föds inte med förmågan eller oförmågan att bilda bra personliga relationer. Det är sant att vissa av oss är genetiskt predisponerade att vara mer eller mindre utåtriktade eller sociala. Dessa är dock inte de enda avgörande faktorerna.

Att kunna interagera med andra människor är i grund och botten något vi måste lära oss. Och det kräver att man utvecklar vissa förmågor som vi alla har inom räckhåll.

Det finns även vissa trick som gör dessa lektioner enklare. Det rör sig om små saker som är enkla att applicera och effektiva för deras syfte: att förbättra dina relationer med andra människor. Låt oss ta en titt på dem.

“Den viktigaste ingrediensen i formeln för framgång är att veta hur man kommer överens med människor.”

Theodore Roosevelt

Att träna din förmåga att lyssna

Att lyssna är inte begränsat till, och bör inte vara begränsat till, att vara tyst när en annan person talar. Det är mer än så: det är att vara uppmärksam på innehållet och formen av budskapet som den andra personen försöker förmedla.

Det handlar inte om att vara tyst. Att lyssna är att gå delvis längsmed vägen för att möta det personen säger, föreslår eller insinuerar. Det är inte att tysta vår egen inre dialog, utan istället att dirigera om den för att sammanfalla med vad den andra personen berättar.

Det finns inget bättre för att utveckla din förmåga att lyssna än att faktiskt lyssna. Men hur? Försök bara att förbli tyst och förstå vad som berättas för dig. I början måste du medvetet anstränga dig för att förbli fokuserad, men med övning kommer frestelsen inte vara så stor.

Förbättra dina relationer genom att utöva empati

Aktivt lyssnande och empati går hand i hand. Att fokusera vår uppmärksamhet på budskapet som någon kommunicerar ger oss ett tillfälle att förstå den andra personen inom dennes kontext, inte vår egen.

Detta är just vad empati är: att kunna sätta dig själv i andras skor och förstå processen som får dem att agera och tänka som de gör. Så empati kräver att du har ett öppet sinne snarare än en kritisk attityd.

Alla är vilka de är och gör vad de gör av anledningar som vi inte förstår. Vilken rätt har vi att ifrågasätta dem? Ur denna synvinkel har vi mycket att förlora när vi inte kan vara empatiska. Du missar chanser att lära dig, bredda din erfarenhet och förbättra dina relationer.

Lita på vad du säger och gör

Att ha en självsäker attityd får andra att lita på dig. Motsatsen är också sann. När någon har tvivel eller är osäker kan personerna omkring honom svara defensivt. Det är inte svårt att öva på självsäkerhet. Ge bara personen du är en chans, utan att glömma att personen du vill bli finns inom personen du är.

Kvinna med lila hår

Rädsla är en av känslorna som kan göra kommunikationen spänd. Därför kan det vara en barriär för personliga relationer. I många fall krävs det lite träning för att ta avstånd från dess inflytande. Därför ska du försöka att inte pausa för mycket när du pratar och ägna dig åt konversation snarare än att falla in i en monolog eller ett tal.

Du behöver inte bli en väldigt pratsam, rolig eller lustig person. Vad du behöver för kommunikation är lite spontanitet. Ur denna synvinkel kan din lyssnare tolka ett genomtänkt och inövat tal som ett försök att dölja något… när du bara vill dölja att du är rädd att visa vem du är. Varför?

Le alltid

Att säga att ett leende öppnar dörrar är ett gammalt och vanligt talesätt. Men bara för att alla känner till det, betyder inte det att det inte är sant. Leenden bryter ofta ned barriärer och hjälper till att skapa vänliga miljöer. De minskar spänning och är gratis!

För att motivera dig ska du tänka på ett leende som ett tecken på frid och acceptans: en vänlig gest som saknar motstycke för att förbättra kommunikationen. Det är en gest som bryter isen och främjar tillit. Det finns inget bättre för att förbättra dina relationer än att påbörja varje interaktion med ett leende.

Många studier visar att personer är mycket mer benägna att närma sig en person som ler än en som inte gör det.

Gott uppförande kommer att förbättra dina relationer

Gott uppförande kommer aldrig gå ur mode. Det kommer heller inte sluta vara en huvudnyckel för att öppna dörrar. Med övning kan det börja kännas mer naturligt, och när du väl bemästrat det kommer du inte känna som om du är falsk. Vissa personer kan dock tolka det som falskhet istället för respekt och hänsyn.

Anamma gott uppförande

Givetvis finns det många normer om artighet som inte är något mer än dekoration. Andra är dock fundamentala och får inte glömmas. Det är till exempel en god vana att hälsa på folk och säga hejdå såväl som tack, att inte avbryta någon som talar, att låta någon gå igenom dörren före dig… Det handlar om små gester som visar din villighet att komma överens med andra människor.

På tal om det är det värt att betona vikten av en aspekt hos gott uppförande som vi förlorat. Det har att göra med mobiltelefoner. Om du inte väntar ett viktigt samtal är det bäst att ha telefonen i fickan där den inte kan distrahera dig. Du kommer inte missa något extraordinärt om du lägger den åt sidan ett tag. Tvärtom har du mycket att vinna.

Förbättra dina relationer genom att lära dig att hantera ilska

Att hantera ilska är precis som alla andra känslor något man kan lära sig. Det finns en gyllene regel för arga ögonblick som kan hjälpa oss. Om du är upprörd ska du först göra tre saker: inte säga något, inte göra något och förbli tyst. Så enkelt är det. Ilska hjälper nästan aldrig till att lösa en konflikt.

Precis som i andra fall handlar det om träning; det är något du kan lära dig via repetition. Vänta bara tills energin som bär med sig känslan försvinner tillräckligt för att du ska kunna kommunicera. När energin sjunkit kommer du kunna förmedla budskapet på ett sätt som är bäst för dig och relationen.

Samtidigt kommer du uppvisa självkontroll och respekt för dig själv och den andra personen.

Personliga relationer försämras vanligtvis på grund av dålig hantering av ilska. När ilskan tar över slutar det med att vi visar vår sämsta sida. Vi kan bli väldigt grymma. Detta är framförallt fallet med personer vi älskar eftersom vi vet precis vad vi ska säga för att det ska göra ont.

Campande vänner

Allt (eller nästan allt) finns i detaljerna

Det finns vissa attityder eller små detaljer som avsevärt kan förbättra dina relationer. Det rör sig om enkla gester som visar storsinthet och välvilja mot andra. Det är en god idé att inkludera dessa i ditt beteende. Några av dem är:

  • Uppriktigt beröm av andra. Få av oss gör det till en vana att dela med oss av våra goda tankar om andra. Att säga dessa saker högt medför alltid stor tillfredsställelse.
  • Tillkalla personer med deras namn.
  • Personen som drabbas av ett problem är den som bestämmer dess vikt.
  • Under en kontrovers ska du låta den andra personen veta att du värderar dennes åsikt och vill förstå den.
  • Visa intresse för vad den andra personen säger, tänker och känner.
  • Försök inte få någon att byta åsikt.

Bra relationer är en produkt av ansträngning. Vissa personer må komma till världen bättre utrustade för att enkelt interagera med andra, men alla har vi något att lära oss. Detta är framförallt giltigt när vi har en lång historia av kommunikationssvårigheter och olösta konflikter.

Om du kan förbättra dina relationer kommer hela ditt liv berikas. Detta kommer i sin tur göra dig mer självsäker och förbättra ditt generella välmående. När vi har konstruktiva interaktioner med andra känner vi oss mer motiverade och lyckligare.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.