Hur man förbättrar kommunikationen i ett förhållande

Hur man förbättrar kommunikationen i ett förhållande

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Gräl tenderar att dra till sig negativa känslor likt honung drar till sig bin. Dessa konflikter uppstår ofta på grund av problem i kommunikationen i ett förhållande – vi vet inte hur vi ska uttrycka våra åsikter eller känslor särskilt bra. Detta kan leda till att våra partners missförstår eller känner sig attackerade.

Men det är inte det enda problemet. Utöver att veta hur man kommunicerar är det även viktigt att veta hur man lyssnar. Att faktiskt motta informationen som den andra personen försöker förmedla kommer förebygga onödiga spänningar. På så sätt kan vi undvika missförstånd och göra det lättare att känna empati för denne.

“När vi blottar oss själva för vår partner och märker att detta för med sig läkning snarare än skada, gör vi en viktig upptäckt – att intima relationer kan tillhandahålla en fristad från världen av fasader.”

-John Welwood-

Färdigheter för att förbättra kommunikationen i ett förhållande

När ni ställs inför problem som kan uppstå på grund av konflikter i relationen, är bra kommunikationsfärdigheter kanske det bästa verktyget ni kan använda för att finna en lösning tillsammans. De bästa ingredienserna för en lösning är respekt, förståelse och takt.

Det är även viktigt att lära sig att kommunicera vid rätt tillfälle eftersom vi ibland säger saker vid fel tidpunkt, vilket gör att interaktionen med den andra försämras.

Par vid vattendrag

Problem uppstår även när kommunikationen i ett förhållande består av en vana att försöka gissa sig till vad den andra tänker eller känner eftersom vi ofta har fel i dessa antaganden. Vi tenderar även att generalisera – “du är alltid likgiltig”, “du lyssnar aldrig på mig”, “du har ingen koll” – istället för att specificera vad vi gillar och inte gillar. Det är viktigt att vårt icke-verbala beteende är i linje med vad vi säger, snarare än att vara motsägande.

Hur kan man förbättra kommunikationen i ett förhållande?

Angående icke-verbalt beteende så är det nödvändigt att hålla följande punkter i åtanke. Först och främst är det i mellanpersonlig kommunikation viktigt att bibehålla ögonkontakt såväl som att ha ett ansiktsuttryck som är lämpligt för situationen och vad du försöker säga. Din hållning bör indikera att du är uppmärksam på den andra personen. Och avslutningsvis rekommenderar vi att volymen och tonen hos din röst är lugn och saklig.

“Det viktigaste i kommunikation är att höra vad som inte sägs.”

-Peter Drucker-

För att undvika att göra tolkningar av andra är det viktigt att byta ut det generella språket mot ett mer operationellt sådant. Om du fokuserar på observerbara och kvantifierbara beskrivningar kommer du inte falla i fällan som är generalisering. Kom ihåg att betona positiv information, kommunicera på rätt plats och i rätt sammanhang samt att använda korrekt icke-verbalt språk.

En relaterad punkt är att det är nödvändigt att uttrycka de njutbara känslor du upplever och erkänna sakerna personen gör som du gillar. Men du måste även kunna kommunicera negativa känslor. Du bör kunna förklara för din partner hur du känner över något som skedde utan att starta ett gräl. För att detta ska kunna ske måste man ha sociala färdigheter eftersom dessa avsevärt underlättar kommunikationen i ett förhållande.

Hur man för en bra konversation

Utöver att veta hur du uttrycker vad du tänker och känner för den andra personen och ert förhållande, är det viktigt att kunna ha konversationer med varandra. Du måste ställa frågor, följa konversationen, lyssna på din partner och kunna avsluta dialogen.

“Allt är möjligt när kommunikationsdörren är öppen.”

-Thich Nhat Hanh-

En viktig sak att utöva är din förmåga att lyssna. Mer specifikt måste du vara uppmärksam på ögonkontakten såväl som din fysiska orientering och närhet till personen. För att visa att du lyssnar kan du summera vad personen sagt och sedan be om bekräftelse, för att försäkra att du har förstått korrekt.

Det är även bra att jobba på dina talarförmågor. Det är viktigt att kunna uttrycka sig själv i första person med korta fraser. När det kommer till att göra förfrågningar bör du också tala i första person på ett positivt sätt och referera till specifika beteenden. Det är mer effektivt att säga “jag skulle vilja att vi gick på en promenad” än “du lägger dig alltid i soffan och vi gör aldrig något tillsammans”.

Viskande man

Ser du skillnaden? Dessa två budskap kommer inte tas emot på samma sätt, även om målet är detsamma (att lämna huset och spendera tid tillsammans som ett par). Kommunikation är en fundamental del av relationer, och att uttrycka oss själva ordentligt kan vara skillnaden mellan ett hälsosamt och tillfredsställande förhållande, och ett skadligt och giftigt.

Bilder från Redd Angelo och Freestocks.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.