Frigör dig själv från smärtan av höga förväntningar

Frigör dig själv från smärtan av höga förväntningar

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Vi är experter på att göra en värld av idéer i våra huvuden. När du börjar på högskolan förväntar du dig ett utmärkt jobb så snart du är klar. Om du är i ett förhållande blir du exalterad över hur livet kommer bli med personen ifråga. Vi går helt enkelt genom livet med höga förväntningar, i väntan på det bästa möjliga scenariot.

Detta är inte helt dåligt; tvärtom är det nödvändigt att ha mål för att ha ett framgångsrikt liv. Om du inte utmanar dig själv kommer du inte kunna gå framåt.

“Lidandet är fasansfullt och traumatiskt, det gör oss arga och vi hytter med nävarna åt himlen och gråter för att ventilera vår ilska. Men i processen upptäcker vi en ny morgondag som vi aldrig kunnat föreställa oss.”

-Rob Bell-

Problemet är att vi inte alltid är realistiska med vad vi vill ha. När våra förväntningar är för höga kan vi bli besvikna när vi ställs inför verkligheten. Om du fokuserar på saker steg för steg kan du undvika smärtan av att inte ha nått dina höga förväntningar.

Skapa realistiska mål istället för höga förväntningar

För att undvika smärtan av överdrivet höga förväntningar måste du fokusera på realistiska mål. Hemligheten är att finna en balans mellan dina högsta ambitioner och dina chanser. Jag säger inte att du inte kan nå de höga mål du satt upp för dig själv, men du kan inte förvänta dig omedelbar framgång utan lite ansträngning.

“Ett mål och ett syfte används för att slå fast dagens handling och för att få resultat imorgon.”

-Peter Drucker-

Tänk på personer som du beundrar så kommer du märka att samtliga gick framåt steg för steg. Innan du planerar bröllopet och namnen på barnen du ska få med din partner ska du spendera de första sex månaderna med personen.

Korsar mållinjen

När du lägger all uppmärksamhet på att nå små mål kommer du skapa en perfekt väg till mållinjen.

“Personer som säger att livet inte är värt något har fel, för vad de egentligen säger är att de inte har mål som är värda något. Sätt ett mål som är värt att kämpa för utan att stanna. Ha alltid en lista av mål att uppnå, och när du bockat av ett går du vidare till nästa.”

-Maxwell Martz-

Sätt ditt eget system för att mäta framgång

Många av de höga förväntningar vi har kommer från vår uppväxt. Om du lärdes hemma att du endast är framgångsrik om du har den senaste bilen och ett stort hus, är det vad du kommer söka efter.

Men har du tänkt på vad framgång betyder för dig? Hur mäter du det?

Det är svårt att tro det, men du kan finna personer med massor av tecken på framgång, men liten känslomässig tillfredsställelse.

Kanske kommer du efter att du köpt det där stora huset i lyxområdet inse att skulden du samlat på dig gör dig olycklig. I det fallet kommer den emotionella och finansiella smärtan vara enorm.

Stanna upp och tänk på hur du kan mäta framgång. Du kan basera den på:

  • Antalet personer du har omkring dig som du bryr dig om.
  • Mängden pengar du har på bankkontot.
  • Timmarna du spenderar med familjen.
Lycklig kvinna

Detta är bara några alternativ, du måste finna dina egna utan att känna press från omgivningen.

“Undvik att tala med unga personer om framgång som om det vore det huvudsakliga målet i livet. Den viktigaste anledningen till att jobba hårt i skolan och livet är för njutningen att jobba, njutningen av resultatet och vetskapen om värdet för resten av samhället.”

Albert Einstein

Aspirationer är viktiga i livet

Jag vill inte att du tror att du bör sänka dina höga förväntningar på livet. Tvärtom kommer de hjälpa dig att gå framåt och bli en bättre person.

Poängen är att du endast utvecklas när du sätter mål som stämmer överens med vad du vill ha och som gör dig lycklig. Om du längsmed vägen glömmer dig själv och vad du vill ha, kommer smärtan vara oundviklig.

Oavsett vad som sker ska du dock komma ihåg att protagonisten i din berättelse är du, och du bör inte låta något ta ifrån dig den rollen.

“Du måste tro på dig själv. Däri ligger hemligheten. Även när jag var på barnhemmet och gick på gatorna i jakt efter något att äta, även då såg jag på mig själv som världens främsta framträdande. Utan absolut tro på dig själv är du dömd att misslyckas.”

-Charles Chaplin-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.