När man blir sårad stärks man inför framtiden

När man blir sårad stärks man inför framtiden

Senaste uppdateringen: 22 augusti, 2023

Det kan vara intressant att försöka förstå hur den historia vi genomlever påverkar vår personlighet och hur detta kan såra oss i livet. När man blir sårad blir man ofta mer förberedd för att bemöta nya svårigheter senare i livet.

När man genomlider något börjar man kontemplera andra verkligheter.

“De bästa personerna jag träffat är de som har genomlidit svåra perioder, de som har fått kämpa, de som har fått känna hur det är att ha blivit sårade, de som har fått genomlida förlust och de som har hittat ett sätt att komma ur sina svårigheter. Dessa personer har en uppskattning och en förståelse för livet som är full av ödmjukhet och passion. Bra personer uppkommer inte från intet.”

Elisabeth Kübler-Ross

Kvinnor

Omvandla smärtan för att kunna fortsätta framåt

De personer som har fått känna hur det är att bli sårade har behövt använda sig av vissa psykologiska medel för att kunna klara sig ur situationen. De har med andra ord behövt använda sig av någon taktik för att komma ur sin smärta.

Att genomlida smärta gör därför att man utvecklar motståndskraft. En emotionell distans tack vare att man blivit tvungen att utveckla dessa psykologiska mekanismer.

De vanligaste emotionella reaktionerna är dessa:

  • Förnekelse: Man tror inte att man har lidit.
  • Isolering: Man kommer ihåg en händelse, men man isolerar sig.
  • Man flyr: Man försöker att ständigt fly för att inte händelsen ska upprepa sig igen.
  • Man intellektualiserar händelsen: Man försöker först, men en outhärdlig smärta dominerar.
Kvinna med hjärta som blir sårad

De som blir sårade är emotionella och känsliga varelser

En person som blir sårad kommer att tända ett nytt ljus för att guida sig genom världen, genom ljus och genom skuggor.

Många personer som har blivit sårade känner en skam över att ha varit offer. Vissa har känslor av mindervärdighet.

En person som blir sårad vet att denne inte är som andra och ej heller kommer att vara det. Man kan även säga att när personen nu har upptäckt en annan värld så har upplevelsen av omvärlden förändrats.

Flicka

De starkaste personerna är de som fått känna på hur det är att bli sårad

Man kan såklart inte undvika varje problem; det kommer alltid finnas tomrum och rädslor. Men genom att ha bemött dessa problem kommer vi att klara av dem bättre i framtiden.

Den styrka som föds när vi tvingas gå igenom detta kommer att ge röst åt våra stormar och stärka de attityder som implicerar kärlek och förståelse mot världen.

En person som blir sårad och lyckas resa sig igen har ofta en stor förmåga för tacksamhet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.