8 karaktärsdrag hos motståndskraftiga personer

8 karaktärsdrag hos motståndskraftiga personer

Senaste uppdateringen: 08 juni, 2016

Den schweiziske författaren Herman Hesse skrev en gång: “Mjuk är starkare än hård, vatten är starkare än sten, kärlek är starkare än våld”. Varför skulle han tro att något mjukt är starkare eller tuffare än något som verkar vara hårt eller styvt? Om vi skulle ta och detaljgranska hans citat kanske vi skulle komma till slutsatsen att han refererade till motståndskraft.

Motståndskraft är kapaciteten vi alla har för att anpassa och hantera oangenäma situationer. Det är ett välkänt koncept inom psykologin, men utforskas inte ofta av människor rent generellt.

Motståndskraft är ett verktyg som alla levande varelser har tillgång till, men på olika sätt. Det är en nyckel med vilken vi kan härda ut och överleva i dåliga tider. Det är den fantastiska anpassning som låter vårt “känslomässiga rep” sträckas ut men aldrig gå av.

Det verkar dock som att det finns personer som har det mindre svårt när det kommer till att stå ut eller ställas inför dåliga tider. Eller kanske är ansträngningen densamma medan deras attityd skiljer sig.

Motståndskraft är en del av en komplex mekanism som influeras av många andra faktorer, såsom attityden vi har till ett problem. Kanske är det på grund av detta som vissa personer verkar handskas med oangenäma situationer annorlunda eller med större enkelhet.

Blomma i asfaltsspricka

Efter diverse psykologistudier är slutsatsen som dragits att dessa är karaktärsdragen hos motståndskraftiga personer:

1. De kan identifiera orsaken till sina problem

Motståndskraftiga personer har strategierna som behövs för att förebygga att problematiska situationer uppstår igen. Detta antyder även självanalys, vilket är något som utlöses av en konflikt som inte kommer från utsidan, utan inifrån.

2. De vet hur man hanterar sina känslor

Motståndskraftiga personer kan hantera sina tankar eftersom alla känslor kommer därifrån. Vi tänker och sedan känner vi. Motståndskraftiga personer kontrollerar sina tankar så att de inte påverkas av de med negativ laddning.

3. De bibehåller lugnet i stressiga situationer

Vi genomgår alla svåra tider under våra liv, och det är viktigt att veta hur man håller sig lugn under dessa perioder. Motståndskraftiga personer kan hålla sig fokuserade och lugna i situationer av kaos och tillfällig förvirring.

4. De är realistiska

Det har snackats mycket (och negativt) om optimism, vilket har gett upphov till den globala idén att positivitet betyder att man förnekar vissa aspekter av verkligheten.

Att vara realistisk men alltid hoppas på det bästa är det bästa sättet att beskriva det optimistiska karaktärsdraget hos motståndskraftiga personer.

5. De litar på sig själva

Motståndskraftiga personer för litar sig på sitt värde och sin kompetens för att övervinna motgångar. Vad vi säger är vad som i slutänden bildar vår verklighet, så om vi tror att vi inte kan övervinna ett hinder kommer vi givetvis inte kunna göra det.

Kvinna med maskros

6. De är empatiska

Personer med större kapacitet att handskas med problem på rätt sätt läser andras känslor, förstår vad som händer runt dem och agerar i enlighet med detta.

7. De kan motivera sig själva

Vissa utmaningar motiverar oss och andra är möjligheter för förändring.

Motståndskraftiga personer vet hur man söker nya sätt att tillfredsställas av livet. De är alltid mycket motiverade och kan hitta samt attrahera positiva saker till sina liv.

8. De frågar inte varför, de frågar hur

Ett av karaktärsdragen hos personer som tenderar att lätt kollapsa när de ställs inför problem är att de drivs av tankar om skuld. De frågar konstant varför den negativa situationen som bedrövar dem har drabbat dem.

De fokuserar på varför, till skillnad från motståndskraftiga personer, som använder sin energi för att förstå hur de kan ta sig ur den oangenäma situationen.

Om du efter att ha läst om dessa karaktärsdrag hos motståndskraftiga personer fortfarande inte tror att du är en av dem så är det viktigt att du inser att motståndskraft finns hos alla människor.

Skillnaden mellan de som är mer och mindre motståndskraftiga kan ligga i nyckelaspekter i hur personerna är och hur de använder sig av motståndskraften.

Om du börjar se på saker ur ett annat perspektiv kommer dina problem börja verka mindre dramatiska och istället bli till utmaningar, vilket du till och med kanske kommer gilla beroende på omständigheterna.

Vad är nyckeln? Din vilja att förändras.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.