7 tips för att höja din motivation

7 tips för att höja din motivation

Senaste uppdateringen: 21 augusti, 2023

Motivation är mycket viktigt för att genomföra det vi vill uppnå. Här ger vi dig 7 tips som kommer att höja din motivation.

Motivation är den drivande kraften som kommer inifrån och som hjälper oss att övervinna hinder vi ställs inför, prestera på topp med det vi jobbar med och framgångsrikt nå det vi sätter siktet på.

Motivation driver oss i en eller annan riktning beroende på våra behov och mål. Det första steget mot framgång är dock att ha viljan att göra sakerna vi vill göra.

“Styrka kommer inte från fysisk kapacitet. Den kommer från en okuvlig vilja.”

-Gandhi-

När vi är på det klara med vad vi vill göra är det motivation som hjälper oss att bibehålla balansen i favör för målet, så att vi kan iscensätta de steg som behövs för att nå det.

Det finns olika typer av motivation: arbetsmotivation, självmotivation, förmåga att motivera andra etc. De har dock alla vissa saker gemensamt, och nedan ska vi utforska några sätt att höja alla typer av motivation.

1. Var positiv för att höja din motivation

Positivitet är det bästa sättet att motivera sig själv eller någon annan. Det är det bästa alternativet när du måste kämpa framåt och frambringa styrka när du känner dig svag. Allt kommer inte vara en dans på rosor, och det är bäst så. Men positiva krafter tvingar oss att se saker från den ljusa sidan, så att vi kan övervinna det negativa och gå framåt.

Istället för att klaga och se vad vi inte gillar med situationen så bör vi försöka att sätta fokus på de positiva sakerna och vad vi kan lära oss från denna upplevelse.

2. Hänge dig

Dina mål kräver dedikation. Allvarligt talat. Om du vill ha något ska du verkligen hänge dig åt det; sätt en deadline!

Normalt sett tenderar vi att hänge oss verbalt, men misslyckas med att faktiskt skrida till handling. Vi faller tillbaka till att vara lata och avslappnade, vilket kan leda till att vi blir frustrerade när vi inte får vad vi vill ha. Var seriös med vad du vill. Ta det på allvar. Hänge dig själv åt att göra det!

3. Ägna dig åt vänskapligt tävlande

Att tävla kan tolkas som att göra något som involverar att prestera bättre än andra till vilket pris som helst; att komma först och vara bättre än alla andra. Detta är inte vad vi föreslår. Tävlandet vi uppmuntrar är vänskapligt tävlande; inte den typen när du jobbar för att bli bättre än andra, utan typen där du använder dem som inspiration för att tvinga dig till förbättring och nå dina mål.

Det är ditt eget mål, inte andras. Att vara först betyder inte att du är bäst, för det finns ingen objektiv jämförelse. Ha detta i åtanke.

Använd tävlande som ett stödsystem som motiverar dig. Använd det positivt. Tävlingsinriktade personer bli ofta själviska eftersom de tror att de offrar sin egen framgång om de hjälper andra, och de är fast beslutna att vara bättre än de andra. Här är ditt mål att vara bättre än dig själv, och inte alla andra. Bara du och dina mål spelar roll. Detta bör stå klart.

4. För dagbok för att höja din motivation

Detta betyder inte att du måste skriva ned allt du gjort under dagen, men det är en god idé att hålla koll på din framgång och dina bakslag. En dagbok kommer hjälpa dig att vara organiserad, att veta vad nästa steg för att uppnå dina mål är, lösa problem som dyker upp samt analysera dem för att komma fram till en lösning.

För ytterligare stöd kan du skriva ned ditt mål och läsa det flera gånger under dagen för att ständigt ha det i åtanke.

5. Visualisera dina mål

En nyckelpunkt för motivation är att visualisera att du når ditt mål. Hur skulle du se ut? Hur skulle du må? Att göra detta kommer hjälpa dig att hålla dig stark och inte ge efter för problem som kan visa sig.

6. Hitta daglig inspiration

Att finna inspiration är väldigt viktigt för att dina försök ska ge frukt. Du behöver heller inte alltid vänta på att inspiration ska komma till dig – du kan hitta den själv. Var? Var som helst! Gör dig själv mottaglig för att hitta din inspiration hos många saker, platser eller händelser… Njut av det.

7. Belöna dig själv för att höja din motivation

Allt är inte bara jobb, jobb och jobb. När du uppnår ett av dina mål, eller när du övervinner ett tufft hinder som visar sig och du kommer närmare att uppnå ett av dina mål, ska du ge dig själv en paus och belöna dig själv på något vis. Du bör ta en liten paus och ge dig själv något du velat ha under en tid, såsom en kort resa eller liknande. Du måste belöna dig för de små saker du uppnår. Varför? Så att din motivation inte försvinner och så att du håller dig aktiv och stark i ditt syfte.

Detta är några av stegen vi bör ta för att hålla oss motiverade och motivera andra. Det finns många möjligheter, och beroende på individens personlighet kan vissa strategier fungera bättre än andra.

Vad vill du tillägga till denna lista? Tycker du att vi missade något? Vad tycker du fungerar bäst för dig?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.