Intermittent explosivitet: När frustration blir till aggression

Intermittent explosivitet: När frustration blir till aggression

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Frustration är en universal känsla som vi alla upplever. Precis som alla andra känslor, som rädsla eller ledsamhet, är den nödvändig. Det är en indikator att något är fel och att vi borde ändra på något. Precis som med resten av våra känslor kan den få oss att bete oss aggressivt. Men vi måste identifiera, inom det emotionella stadiet av frustration, den grad av intensitet som den manifesterar sig själv i, och även det sätt som den regleras på. Vissa personer känner en oproportionerlig nivå av frustration jämfört med det som utlöser denna känsla. De svarar även på denna frustration på ett aggressivt sätt med explosiv ilska och aggressivitet. De lider av intermittent explosivitet.

“Raseri är en syra som kan tillföra mer skada på det föremål som innehåller den än det föremål som den hälls på.”

-Seneca-

Vad är intermittent explosivitet?

Vi refererar till en störning där kontrollen över dina impulser och din emotionella reglering påverkas. Vi kan även säga att detta karaktäriseras av två fundamentala faktorer.

  • Folk med denna störning upplever återkommande episoder som är fulla av ilska. De uppvisar en brist på kontroll och aggressivitet med en hotande attityd, som manifesteras genom skrikande. Det inkluderar även ofta fysisk skada mot omkringliggande föremål, samt djur och människor. Det är ett okontrollerat emotionellt stadium som upprepas över tid.
  • Dessa episoder av ilska är inte proportionerliga mot den orsak som utlöser dem. De tenderar att vara provocerade av en situation som individen tolkar som negativ, men som andra personer hanterar med enkelhet. Exempelvis, en liten diskussion, ett projekt med en ovälkommen utgång, kritik från en kollega. Orsaken kan även vara påhittad, som att känna sig attackerad i en diskussion när det i verkligheten inte finns någon sådan attack. Det kan även bero på avundsjuka. Alla dessa är “anledningar” som triggar en intensiv aggressivitet.
Man

Intermittent explosivitet är ett hinder

Att inte hantera ilskan bra kan ha förödande konsekvenser för livet hos dem som lider av denna störning. Det kan även påverka personerna runt omkring dem. Anledningen till detta är att det är fundamentalt att kunna kontrollera sina aggressiva impulser för att leva inom ett samhälle.

De flesta personer som har intermittent explosivitet har problem med sina personliga relationer, oavsett om det är med familjemedlemmar, kärlekspartners eller vänner. Att leva nära personer med denna störning innebär att man lever i ett tillstånd av konstant spänning. Det är omöjligt att förutse när de kommer att explodera. Detta gör att personerna runt omkring dem, som älskar dem och bryr sig om dem, sätter upp distans. De gör detta p.g.a. rädsla för explosioner och de konsekvenser som de för med sig.

Intermittent explosivitet påverkar även individens arbetsliv. Individen vet inte hur denne ska kontrollera sina explosioner eller hur man motverkar dem. Frustrerande situationer på arbetsplatsen kommer därför förr eller senare att orsaka ilska. Dessa situationer kan inkludera diskussioner med kolleger eller kritik från en överordnad. Dessa explosioner skapar därför en dålig arbetsmiljö och personen kan bli sparkad från jobbet om situationen upprepar sig tillräckligt många gånger.

Varför har vissa personer explosioner av aggressivitet?

Vissa studier indikerar att explosioner av aggressivitet grundas i en brist på serotonin i hjärnan, som förändringar i prefrontala cortex, som är precis den del av hjärnan som är associerad med kontroll av impulser. Den hanterar högre tänkande.

Även om detta insinuerar biologiska orsaker så bör man även tänka på att de flesta personer som lider av intermittent explosivitet har levt i miljöer där en eller flera personer manifesterade utbrott av ilska. Detta antyder att det inte bara är det biologiska anlaget, utan även den uppfostran som vi får under barndomen som påverkar regleringen av våra känslor.

Näve

Om barn växer upp och får se att okontrollerat raseri och våld är giltiga sätt att få det man vill, kommer dessa beteenden antagligen att fortsätta. De kommer även att förstärkas. Det är nödvändigt för barn att bevittna bra exempel på konfliktlösning, samt hur man hanterar frustration på ett hälsosamt sätt, med tålamod och en hälsosam dialog.

Det är även viktigt att hjälpa barn att förstå sin frustration och lära sig hur man hanterar den; speciellt om de har en tendens att uppvisa sina egna klagomål genom utbrott. Sök professionell hjälp om detta är nödvändigt. Om vi gör detta så kommer vi att motverka värre problem i framtiden.

Intermittent explosivitet kan behandlas

Det är aldrig för sent för dig att lära dig mer om dina känslor och hur du hanterar och kontrollerar dem. Genom kognitiv beteendeterapi kan vi få dessa personer att identifiera de första tecknen på raseri. De kan då stoppa det innan det växer och skapar allvarliga skador. De ges ett set med alternativ, som att gå ur situationen som producerar deras frustration. Denna utgång kan vara mental (omdirigering av uppmärksamhet) eller fysisk.

Andra aspekter som hjälper är att praktisera avslappningstekniker. Dessa reducerar ens generella tillstånd av ångest och generella aktiveringsnivå. De gör så genom att kanalisera den där energin genom exempelvis sport. I vissa fall kan medicin som reglerar serotonin också hjälpa.

Det viktigaste är att vi blir medvetna om att vi har ett problem och söker hjälp för detta. På detta sätt kan vi lära oss att hantera vår ilska och förbättra våra liv, och även livet hos personerna som vi har runt omkring oss.

“När jag nådde dörren till frihet visste jag att om jag inte lämnade bakom mig all min ilska, mitt hat och min bitterhet, så skulle jag fortsätta att vara en fånge.”

Nelson Mandela

Känner du någon som lider av intermittent explosivitet eller tror du att du lider av det själv? Hur påverkar det ditt vardagsliv?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.