Hur du hanterar dina känslor effektivt

Hur du hanterar dina känslor effektivt

Senaste uppdateringen: 10 oktober, 2022

Känslor är värdefulla och erbjuder alltid något i utbyte. Detta gäller dock endast om du möter och hanterar dina känslor på rätt sätt.

Känslor är interaktionen mellan tankar och fysiska förnimmelser. Känslor orsakar rädsla hos många personer eftersom de inte är säkra på hur de ska hantera dem. De väljer att distrahera sig med andra aktiviteter för att slippa konfrontera problemet ifråga.

Men genom känslorna kan vi lära oss mycket om oss själva och våra behov. De hjälper oss att sammankoppla med andra och uppnå större mål, såsom att lära oss att hantera stress. I utbyte kommer vi alltid ha friska immunsystem, inte bli sjuka lika ofta och bibehålla mycket hälsosammare relationer.

Hur du identifierar dina känslor

För att identifiera dina känslor är det första du måste göra att förstå vad du känner. Du måste välja mellan de fyra grundläggande känslorna: ilska, sorg, glädje och ångest.

Om du har tankar om framtiden och allt som kan gå fel samt fysiska symptom som ökad hjärtrytm, spända muskler och spänd käke, kanske du bör fråga dig själv vad du är rädd för. Det är en känsla som är direkt kopplad till ångest.

När du har negativa tankar om det förflutna och du upplever en generell känsla av trötthet och utmattning med möjlig gråt och koncentrationssvårigheter, bör du förmodligen fråga dig själv vad du förlorat. Detta är en känsla relaterad till sorg.

När det kommer till tankar om dig själv eller när dina värderingar attackeras tillsammans med fysiska känslor som påminner om de hos ångest, inklusive ökad hjärtrytm och spänningar i kroppen, ska du fråga dig själv hur du och dina värderingar har attackerats. Detta är en känsla som är direkt relaterad till ilska.

När dina tankar är fokuserade på hur långt du kommit och du har en känsla av lugn och till och med upplever glädje och skratt, ska du fråga dig själv vad du fått. Det är en känsla som är direkt kopplad till lycka.

Hur du hanterar dina känslor

När du har identifierat och förstått alla dina såväl som andras känslor måste du ta följande aspekter i beaktande för att bättre lära dig hur du hanterar dina känslor:

  • Försök att hitta och förstå källan för känslorna, oavsett om det är hos dig eller andra.
  • Tala om dina och den andra personens känslor. Försök inte negera eller tillrättavisa dem och var direkt om vad du känner i stunden.
  • Uttryck dina känslor på ett icke-konfronterande sätt. Använd en effektiv form av kommunikation och säg saker som “jag känner ilska på grund av…” istället för “du gjorde mig arg genom att…” Uttryck dina känslor utan att anklaga någon annan. Med den senare frasen lägger du skuld på den andra personen och gör ditt svar defensivt och hotfullt.
  • Erkänn den andra personens känslor som legitima, för de är precis lika verkliga och giltiga som dina egna. Det är dessutom ett utmärkt sätt att frigöra dig själv från dessa känslor så att du sedan kan fokusera på att komma till botten med problemet.
  • Reagera inte på känslomässiga utbrott och försök att kontrollera dina egna känslor. Du måste lyssna och förstå styrkan hos den andra personens känslor. Reagera dock inte känslomässigt på dina egna. Om du gör det är risken stor att en eskalering av känslorna kommer ske, vilket kommer leda till ytterligare problem.
  • Försök att hålla dig lugn och lämna, om möjligt, rummet temporärt. Tänk, lugna ned dig och planera sedan ett effektivt svar istället för att reagera automatiskt och potentiellt förvärra problemet.
  • Använd symboliska gester, såsom ursäkter och till och med handslag. De kan vara hjälpsamma i att uttrycka respekt och avväpna negativa känslor.
  • I starkt känslomässiga konflikter ska du välja en mekanism för konfliktlösning som direkt hanterar känslorna, såsom dialogprocesser.

Bild från danielito311


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.