Värdelösa känslor: skuld och oro

Värdelösa känslor: skuld och oro

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2024

Våra liv är ofta fulla med skuld och oro – två värdelösa känslor som inte för med sig något bra till våra liv, men som vi lägger större vikt vid än vi borde.

Vi känner ofta skuld för saker som vi gjort, saker vi inte är nöjda med med hänsyn till resultaten de fick. Samtidigt oroar vi oss över vad vi kan eller borde göra, ofta till den grad att det hindrar oss från att skrida till handling.

“Skuld ligger inte i känslan, utan i samtycket.”

-Saint Bernard de Clairvaux-

Men vet du verkligen vad du förlorar genom att lägga vikt vid dessa två känslor?

Vi vet att vi inte kan undvika dem helt, men det är viktigt att vara medveten om hur mycket energi och tid vi lägger på dessa två i slutänden värdelösa känslor.

Värdelösa känslor immobiliserar dig

Både skuld och oro immobiliserar dig samtidigt som de får dig att förlora tid. Båda får dig att förlora nuet. Skuld får dig att ödsla tid på att tänka på något som redan är gjort och som saknar lösning. Oro får dig i sin tur att förbli stillastående, hindrad, samtidigt som du tänker på en framtid som ännu inte kommit, men som åsamkar dig stor ångest.

Att må dåligt eller oroa sig kommer inte förändra något som hänt eller som ännu inte anlänt. Så varför lägger vi så stor vikt vid dessa två känslor? Nu när vi är medvetna om det faktum att det inte kan föra med sig något positivt till våra liv, varför ger vi dem fortfarande så stor vikt?

Alla influeras av dessa två känslor. Det är lätt att hitta deprimerade och pessimistiska personer som konstant skuldbelägger sig själva. De oroar sig över saker som de gjort eller som ännu inte skett.

Ångestladdad kvinna

Du är förmodligen inte något undantag. Av denna anledning är det nödvändigt för dig att identifiera dig med dessa två känslor. Du måste bli medveten om dem och fokusera på att minska dem. På så sätt kan du undvika konsekvenserna de har, såsom ångest.

Ångest är yttringen av skuld och oro. Du känner dig föraktlig och hopplös samtidigt som du är besatt över något som har skett eller som kan ske.

Lär dig lärdomar av det förflutna, omdirigera din framtid

När vi har identifierat dessa känslor hos oss själva, när vi är medvetna om hur de får oss att må och det faktum att de inte kan göra något annat för oss än att skapa ångest, är det dags att finna en lösning.

Skuld bör inte plåga oss, utan snarare uppmärksamma oss på ett tillfälle att lära oss från ett misstag vi begått. Detta kommer hjälpa oss att undvika att falla i samma grop igen, och istället gå vidare i livet.

Ingen är fri från skuld. Vi har alla vid något tillfälle begått misstag. Men tro inte att det är negativt! Inte alls. Att begå misstag gör oss till bättre personer. Varje misstag är ett tillfälle för personlig utveckling – ett tillfälle för tillväxt.

Kvinna i solnedgång

Den andra av våra värdelösa känslor är oro. Vi tjänar verkligen ingenting på att vara besatta över vad som kan hända i framtiden. När stunden kommer måste vi agera och låta händelserna ske.

Att tänka på vad som kan hända innan tiden är inne är värdelöst. När stunden kommer kanske allt utvecklar sig på ett sätt som du inte väntat dig. Detta kan vara positivt eller negativt. Du minns säkert tillfällen när saker och ting skedde på ett sätt du inte väntade dig eller ville.

Det förflutna kan inte förändras; framtiden är något som ännu inte är här. Med detta i åtanke bör vi konfrontera vårt förflutna och vår framtid på ett annat sätt. Ingen säger att du inte kan känna dessa känslor, men du kan lära dig från dem.

Vi måste lära oss att hantera allt vi känner på ett sätt som gagnar oss. Även de mest negativa av händelser är tillfällen att lära sig och bli en bättre människa.

Känn inte skuld eller oro över saker du inte har makten att förändra. Vad som redan har hänt kan inte ändras, och vi kan aldrig veta vad som komma skall förrän det sker.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.