5 tecken på dold aggression

5 tecken på dold aggression

Senaste uppdateringen: 05 september, 2022

När det kommer till aggression finns det två grundläggande klasser: öppen och dold. I fallet öppen aggression är det aggressiva beteendet direkt och påtagligt – det är uppenbart för alla.

I fallet dold aggression är det aggressiva beteendet mer subtilt och gömt – med andra ord är det kamouflerat och bedrägligt. Och det kommer vanligtvis med en viss mängd manipulation.

“Det finns tre primära gift: passion, aggression och okunnighet.”

-Pema Chödron-

Den egentliga skillnaden mellan de två är sättet som den aggressives syften visar sig. Nedan presenterar vi fem tecken som kan hjälpa dig att upptäcka dold aggression.

1. Lögner: när sanningen är för stor för oss

Fågel och bur

Detta är kanske det mest uppenbara tecknet på dold aggression och det vanligaste sättet att utsätta en annan person för våld. Det är mer eller mindre att falsifiera någon sanning som är relaterad till den andra personen.

Om någon döljer något, oavsett om det är genom att ljuga eller att hålla tyst, kan det vara på grund av rädsla eller en önskan att undvika verkligheten. Dessa personer gör antagligen detta utan godkännande eller medgivande från mottagaren av det aggressiva beteendet. Lögner kan vara antingen allvarliga eller milda, men de är fortfarande lögner.

När sanningen kommer fram och aggressionen upptäcks uppstår vanligtvis en konflikt, annars skulle det aldrig ha funnits någon anledning till ett missförstånd.

Detta demonstrerar att det finns tider när sanningen är större än oss själva och i slutänden krossar oss. Detta är en ond cirkel som finns närvarande i oändliga antal sociala förhållanden, och den bryter långsamt ned och till och med konsumerar dem.

2. Skuld: att vara ditt eget offer är en form av dold aggression

Detta är när vi antar rollen som “offer” i en konflikt. Vi känner, eller vill känna, som om vi är det sanna målet för en orättvisa som kommer från den andra personen eller gruppen som är involverade i dispyten.

Det finns ett typiskt sätt att undvika ansvar. När vi sätter oss själva i omständigheter av hjälplöshet eller maktlöshet, när det enda sättet att “vinna” kampen vi kan se är att beskylla någon annan för den, vilket i slutänden blir mer övertygande än fakta.

Manuset går ungefär så här: Om jag ser ut som en martyr i situationen, oavsett om jag är medveten eller omedveten om det, kommer andra känna medmänsklighet för mig och lyda min minsta vink.

Paradoxalt nog är detta det svagaste sättet att vara stark: man blir starkare i sin svaghet än i sin styrka. Att få andra personer att känna sig skyldiga “fungerar” uppenbarligen, och det är ett dolt sätt att attackera andra för att manipulera dem.

3. Skam: att använda kraften att förminska andra

Ensam man

Detta är när vi avhumaniserar någon, kanske för att känna som om vi står över personen eller för att håna denne, samtidigt som vi gömmer oss från möjlig bortstötning eller förbittring vi känner för denne. Det är en arrogant kraft som drar nytta av någon annans svagheter, misstag eller brister.

När någon till exempel hånas bland folk kan du göra narr av denna person och få det att verka som ett enkelt skämt, men det kanske är mer komplext än så: den verkliga anledningen kan vara att se bättre ut än personen ifråga och att utföra en avsevärd attack mot denne.

4. Förförelse: att leka med egot är en form av dold aggression

Stickande kvinna i båt

Detta är när vi smickrar eller imponerar på andra personer för våra egna syften: vi drar nytta av deras svagheter, generellt sätt relaterade till våra egon, så att vi kan uppnå någon form av mål.

Aggressionen ligger inte i de möjliga goda stunder vi kan ha med någon, utan är en lek med personens känslor för att maskera situationen i syfte att uppnå ett själviskt mål eller en baktanke.

Sådant falskt smicker spelar på egots osäkerhet eftersom det troligen grundas i en lögn som den andra personen på något sätt tror på. Eller så kan det komma från en antagen sanning som överdrivs.

Detta är utan tvekan ett löjligt spel som inte kommer lyckas, och som båda kommer förlora. Denna typ av dold aggression används för att manipulera folk, och som en konsekvens används personer som om de vore objekt eller medel för att nå ett mål.

5. Frånvaro: när du är där men inte närvarande

I det sista fallet är personen fysiskt, mentalt, kognitivt eller känslomässigt där, men verkar trots det vara långt ifrån situationen eller konfliktobjektet; detta eftersom denne beter sig som om han eller hon inte bryr sig om något. Personen verkar tänka: “Du kan ta dina åsikter och klagomål och gå någon annanstans.”

Du kan se detta beteende i dessa personers attityd, tystnad och sättet de inte ser direkt på den andra personen. De verkar irriterade över att lyssna och uppmärksamma den andra personens ord och svarar med korta fraser, små gliringar och argument mot dispytens ämne.

Avslutningsvis är det angående ämnet dold aggression värt att nämna att beteendet hos en “bra manipulatör” aldrig kommer vara uppenbart. De som manipulerar kommer dessutom dölja något; de behöver något de inte kan eller vill skaffa åt sig själva.

Rödhårig kvinna som uppvisar dold aggression

Bilder av Jennifer Healy.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.