Stabil relationskris – fyra typer man bör känna till

Stabil relationskris – fyra typer man bör känna till
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En relation är en konstruktion som hela tiden omformas och utvecklas. Det faktum att två personer är kära innebär inte att de inte kommer stöta på problem, och inte heller att de inte kommer stöta på svårigheter eller hamna i en “stabil relationskris”.

Varje relation är en värld i sig själv. Den har sina styrkor, svagheter och interna konflikter. Med det sagt kan det uppstå relationskriser i relationen. Vid dessa tillfällen kan vissa faktorer komma upp till ytan som gör relationen obalanserad.

Det finns fyra kristillfällen i långvariga relationer: när kärleken tar slut, när en tar initiativet att göra relationen “officiell”, när barnen föds och när barnen flyttar hemifrån. Låt oss titta lite närmre på varje kris.

Stabil relationskris – kärleken tar slut

Detta är den första av de vanligt förekommande kriserna inom långvariga relationer, och uppstår för det mesta efter ett år. Studier har visat att förälskelsen i regel varar runt tre månader, men att kärlekens effekt varar längre. Man bör dock ta dessa studier med en nypa salt eftersom varje fall är annorlunda.

Par som håller hand vid havet.

Kärlekens slut innebär att man bryter med romantiska ideal. Med andra ord slutar man se partnern som perfekt, och det är nu man istället börjar se partnerns defekter. Detta innebär att en kris uppstår och att man kommer behöva anpassa sig till en ny situation. Det finns många relationer som till en början verkade perfekta, men som tar slut efter ett och ett halvt år när verkligheten börjar uppenbara sig.

Att göra relationen officiell – en vanligt förekommande kris inom stabila relationer

Runt tre år efter att relationen har börjat uppstår ofta en annan vanlig kris. Det är då man börjar överväga att ta relationen till “nästa nivå”. Med andra ord börjar man att tänka på om man bör bo tillsammans eller inte.

Detta kan i praktiken gå åt olika håll. I bästa fall är de båda överens om de ska bo tillsammans eller inte, men så är inte alltid fallet, vilket kan leda till att relationen tar slut eller att det uppstår ett vakuum.

När barnen föds – en stabil relationskris

Barn är en annan faktor som kan leda till en kris. Detta är ett av de tillfällen då sprickorna i relationen blir mer synliga, eftersom det är vanligt förekommande att gamla konflikter dyker upp igen. Det som till en början verkade stabilt kan helt plötsligt verka väldigt ostadigt.

Gravid kvinna med man.

När man nu har barn kommer relationen i sig att komma i andra hand, och barnen blir nu parets prioritet. Ibland uppstår det konflikter rörande hur man bör uppfostra dem. Andra gånger kan en av parterna känna att han eller hon får ta ett alltför stort ansvar själv.

Om paret inte lyckas hantera dessa konflikter på ett bra sätt kan relationen ta slut. Om de båda å andra sidan lyckas hantera dessa svårigheter så kommer relationen, och familjen som sådan, att stärkas.

Det tomma boet och nya utmaningar

Även om paret har lyckas klara av de tidigare konflikterna så kan det uppstå problem då barnen ska lämna hemmet. Föräldrarna är nu ensamma igen. Var och en av dem har gått igenom stora förändringar under denna tid och nu måste man lära känna varandra igen.

Förr i tiden gifte man sig tidigare och denna kris uppstod därför innan 50 års ålder. Många kände då att de fortfarande var tillräckligt unga för att börja om igen. Nuförtiden uppstår denna kris vid ett senare skede, och uppbrotten har därmed blivit mindre vanliga, men det innebär inte att det inte kan uppstå stora konflikter. Liksom i fallen ovan gäller det även här att komma över krisen för att kunna stärka relationen.

Även då de båda älskar varandra väldigt mycket så innebär inte det att relationen inte kommer ha sina svåra stunder. En stabil relationskris är dock ett tillfälle att stärka relationen och bandet mellan de två. Detta kommer ge relationen ett större djup.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.