Att skaffa eller inte skaffa barn i dagens värld

Att skaffa eller inte skaffa barn i dagens värld
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Fram tills ganska så nyligen ansågs det generellt att alla ville gifta sig och skaffa barn, men detta har förändrats ganska mycket. I västvärlden är det alltfler personer som väljer att inte skaffa barn. Det finns många män och kvinnor som inte vill ha barn.

Anledningarna är många. Det handlar om allt från personliga preferenser till uppfattningen att det inte behövs fler barn i en värld som redan är obalanserad och överbefolkad. Oavsett anledning så står det klart att det förekommer allt mindre tabun rörande detta beslut. Detta märker man i praktiskt taget alla samhällen runt om i världen.

“Det är dåliga tider. Barnen lyder inte längre sina föräldrar och alla håller på att skriva en bok.”

-Cicero-

I många länder kan man därför nu se ett demografiskt mönster där det blir alltfler äldre i förhållande till yngre.

I vissa länder är födelsetalen betydligt lägre än de var för 20 år sedan. Tillsammans med en längre förväntad livslängd håller detta på att skapa en åldrande befolkning. Är detta bra? Är det ett bra och logiskt beslut att inte skaffa barn, eller är det bara en annan form av själviskhet?

Beslutet att inte skaffa barn

Många personer tror att man får mindre frihet och ett komplicerat liv när man skaffar barn. Man måste investera mycket tid och möda när man blir förälder, vilket alla inte är beredda att göra. För vissa känns det kvävande att uppfostra ett barn. Det finns många som känner att en karriär och ett socialt liv är tillräckligt för att livet ska ha en mening. För andra är barnen inte värda den investering som krävs.

Kvinna med fågel.

Enligt en studie som utfördes om ämnet kallad Childlessness in Europe (2015) är det för det mesta jobbet som gör att många inte vill skaffa barn. Det finns dock många andra anledningar, som exempelvis ekonomiska, att man har haft en dålig relation med sina egna föräldrar eller för att man är rädd för att man ska överföra någon form av genetisk sjukdom.

En annan studie från Finland indikerar att det ofta ligger ekonomiska svårigheter bakom beslutet att inte skaffa barn. Många gånger gör en osäker framtid att man tvivlar.

Enligt University of Western Ontario i Kanada finns det inte något definitivt svar på vem som är lyckligast. Det verkar som om det beror på personens ålder. Många yngre personer upplever att man inte kommer vara lika lycklig om man skaffar barn. Vuxna i 30-årsåldern har varken en negativ eller positiv bild av att ha barn, medan de som befinner sig i 40-årsåldern anser att barnen gör dem väldigt lyckliga.

Ett beslut som påverkas av många faktorer

Det finns inget generellt svar på frågan på om man borde ha barn eller inte. Detta är ett beslut som varje person och varje par bör ta själva. När människor skaffar barn utan att de verkligen vill så kommer detta ha förödande konsekvenser. Om du å andra sidan inte skaffar barn när du verkligen vill det så kommer detta skapa ett stort existentiellt tomrum inom dig.

Bebis med blomma.

Människor upplever nästan aldrig att de befinner sig i en perfekt situation för att skaffa barn. Det hade varit bäst att ha en stabil partner, tillräckligt med pengar, mycket fritid och en stark önskan att vilja bli förälder. Men det är väldigt sällan som allt detta är uppfyllt på samma gång.

Det innebär dock inte att det är omöjligt att göra justeringar och anpassa sig så att man ska kunna välkomna ett nytt liv till den här världen. Faktum är att människor gör dessa typer av justeringar hela tiden. Fram tills inte alltför länge sedan var det vanligt med större familjer, och där lyckades man överleva med färre resurser.

Att veta varför du vill skaffa barn

Det är viktigt att du vet varför du vill ha barn, för ibland vill man det av fel anledningar. Det finns många personer som har problem med sina relationer och som tror att ett barn kommer förbättra relationen och få dem att sluta bråka. Det finns också personer som är frustrerade över sina egna liv och vill ha barn för att kompensera för vad de själva inte har lyckats uppnå. Båda dessa situationer kommer antagligen att resultera i katastrof.

Vi har fått alltmer frihet rörande vem vi vill skaffa familj med och hur vi vill att personen ska vara, vilket är till stor fördel. Detta är tyvärr också något som skapar mer ångest och osäkerhet. Det viktiga är att du främjar en förmåga att lyssna på ditt hjärta. Om du lyckas med det så kommer allt bli mycket enklare.

Det är en stor utmaning att skaffa barn. Att föra in ett nytt liv i världen är inte någon enkel process, för det för med sig många sociala och biologiska utmaningar, samt de utmaningar som barnen själva skapar. Det finns dock många möjligheter att växa och ha kul med dem också.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.