Du är inte självisk som tänker på dig själv

Du är inte självisk som tänker på dig själv
Álvaro Cabezuelo

Skriven och verifierad av psykologen Álvaro Cabezuelo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ofta när du väljer att tänka på dig själv så uppfattar folk det som en självisk handling. Men vad betyder det egentligen att vara självisk? Kanske använder vi detta adjektiv fel och, mest av allt, på ett orättvist sätt? I denna artikel kommer vi att reflektera över detta ord, dess konsekvenser och hur vi kan ge oss själva tid utan att känna oss skyldiga.

“En egoist är någon som insisterar på att prata om sig själv när du gör allt för att prata om dig själv.”

-Jean Cocteau-

Att vara självisk innebär att du tänker på dig själv 100% av tiden, utan hänsyn till andra

Först och främst: för att förstå vad det innebär att vara en självisk person så måste vi ta en titt i ordlistan. Själviskhet är när en person har en alltför hög uppfattning om sig själv, vilket får denne att oproportionerligt uppmärksamma sina egna intressen jämfört med andras.

tänkande kvinna

Vi har alla våra egna värderingar och övertygelser som tillåter oss att tolka världen och ge den mening. Här börjar våra idéer. Därför är det inte ovanligt att folk tillämpar ordet “själviskhet” baserat på deras egna erfarenheter och hur de uppfattar omvärlden. Med andra ord har varje person ett eget sätt att tolka vad som är själviskt.

För vissa kan det vara själviskt att aldrig ha gjort någonting för någon annan. Kanske tänker du på någon som vägrade göra dig en tjänst eftersom de “inte hade tid”, när du å andra sidan alltid finns där för dem. I det första fallet kan definitionen vara korrekt. Men i vårt mer specifika andra fall ser det inte nödvändigtvis lika korrekt ut.

Hur känner vi oss när en person kallar oss för självisk baserat på en interaktion, utan att ta hänsyn till allt vi gjort för dem? Vi känner oss förvirrade och arga. Vi vet att det är orättvist. Innan vi fortsätter, låt oss göra en sak klar: om vi inte gjorde något för någon när de frågade oss så betyder inte det nödvändigtvis att vi är själviska.

“Det finns ingen sann lycka i själviskhet.”

-George Sand-

Vi kan inte förändra hur andra ser på världen

Här följer en mycket vanlig situation: en person ber oss att göra något för honom och vi kan inte ge honom vad han behöver när han frågar oss. Då kallar den personen oss för självisk, eller åtminstone hintar om det.

Då känner vi oss fruktansvärda, inte bara för att de gjort en negativ bedömning om oss, utan också för att vi befinner oss i en intressegrupp där våra intressen har visat sig vara minst viktiga. Vem agerar själviskt då? Vem tänker bara på sig själv och inte de rättigheter vi alla har som människor?

Här är en sanning: vi har inte tillräckligt med resurser för att försöka ändra andras mentalitet, än mindre lyckas med det. Det vill säga, om någon tolkar våra handlingar som själviska utan att försöka förstå våra omständigheter så måste vi ställa oss två frågor:

  • Har vi empati för deras problem?
  • Trots att vi inte kunde erbjuda vad personen ville ha och när den ville ha det, har vi kommit med ett alternativ?

Om båda svaren är ja, kom då alltid ihåg denna grundläggande rättighet: att avvisa en förfrågan utan att känna sig skyldig. Dessutom är det bra att komma ihåg att vi gör ett stort misstag när vi bedömer andra baserat på beteende och inte deras personlighet. Till exempel så kan någon säga något spydigt utan att vara elak, och ramla utan att vara klumpig.

vara självisk

Ett exempel på hur du kan tänka på dig själv utan att vara självisk

För att förstå detta bättre, låt oss ge dig ett exempel: föreställ dig att du går upp samma tid varje dag i flera veckor. Du gör allt du behöver göra. I slutet av dagen har du gjort allt jobb du skulle. Tänk nu att du en dag sover femton minuter extra. Föreställ dig att du av någon anledning inte kunde göra allt du behövde, och i slutet av dagen har du fortfarande saker kvar att göra.

Är du en oansvarig person? Saknar du självdisciplin? Nej, du hade bara en dålig dag och kan ha handlat på ett odisciplinerat sätt – just den dagen.

Det faktum att du agerade såhär definierar inte dig som person. Om du agerade såhär förut så är du kanske inte heller längre den typen av person. Det förflutna är inte alltid en bra förutsägelse för nutiden eller framtiden.

Vi måste skilja mellan att agera och att vara. Det är inte detsamma att vara en orättvis person som att handla på ett orättvist sätt. Låt oss analysera beteenden och inte människorna.

Utnyttja vindarna som blåser till din fördel, men låt inte vinden styra

ledsen kvinna

Känner du att du inte har tid för dig själv? Kommer saker ibland upp som tar all din uppmärksamhet och avleder dig från att nå dina mål? Ger du för mycket av dig själv till andra människor? Känner du som att du är en väderkvarn som styrs av vindarna? Du måste lära dig att spara tid och utrymme åt dig själv. Att tänka på dig själv.

För att göra detta måste vi lära oss två färdigheter som går hand i hand och är grundläggande för vår hälsa och lycka: lära oss att säga nej och lära oss att göra det utan att känna oss skyldiga.

Du måste jobba med problemet

Detta är minst sagt ett komplext och nyanserat ämne. Det är därför vi inte kan ge ett universellt svar på hur man ska göra. Vi måste helt enkelt betona vikten av att arbeta med detta problem. Om du är en av de människor som alltid funnits där för andra och glömt bort dig själv, då bör du veta dessa saker:

  • Förändring är en process. Att ändra vanor tar tid, tålamod och ansträngning. Vanligtvis är våra vanor kopplade till varandra och förändring innebär att modifiera element i hela kedjan. Att få en mer artig attityd innebär till exempel att vi förändrar hur vi pratar och när vi är tysta.
  • Människor runt oss kanske inte förstår förändringen. Om de som omkring oss blivit vana vid att vi alltid säger ja så kan ditt första nej bli en överraskning. Kanske kan de till och med skälla på dig och säga att du blivit självisk. Här vill du se till att inte förlora din egen uppfattning om dig själv. Det kommer alltid att finnas motstånd vid förändring, speciellt om denna förändring påverkar någon annans komfort.
  • Analysera alltid situationen objektivt. Om begäran inte är brådskande eller inte nödvändigtvis kräver din närvaro. Om du har empati och förståelse för problemet och har erbjudit ett alternativ som är mer kompatibelt med dina mål men fortfarande hjälper den andra, då har du ingen anledning att känna dig skyldig.

Balans innebär att du inte är självisk

Kortfattat kan du tänka på dig själv som icke-självisk om du vet hur man upprätthåller balansen. Om du verkligen arbetar med den här delen av dig själv istället för att fokusera på hur själviskhet ska definieras så kommer du att hitta balansen mellan att ge tid åt både dig själv och andra.

“Tillåt aldrig dig själv att bli ett offer. Acceptera ingens definition av ditt liv; definiera dig själv.”

-Harvey Fierstein-

Detta kanske intresserar dig
Titta bortom din reflektion i spegeln
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Titta bortom din reflektion i spegeln

Idag satt jag framför spegeln för att tala med min reflektion, för att acceptera att jag inte är perfekt, för att älska mig för den jag är. För att...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.