Att vara med tomma personer kan få dig att känna dig ensam

Att vara med tomma personer kan få dig att känna dig ensam
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 02 maj, 2024

Det sägs att världen är full av tomma personer, ihåliga kroppar med själar som måste livnära sig på andras känslor för att känna sig behövda och viktiga…

Det finns olika typer av ensamhet. Den som vi tycker bäst om är den vi själva väljer. Den som låter oss komma i kontakt med oss själva, lära oss att älska oss själva samt förstå vad vi verkligen vill i livet.

Det finns även en destruktiv och farlig ensamhet. Den där vi känner att vi delar vår tid och vårt liv med personer som är viktiga för oss men som samtidigt är tomma.

De är viktiga för oss eftersom vi har valt dem själva, eftersom vi har investerat känslor, men vi upptäcker sakta men säkert att saker håller på att gå fel, att vi blir skadade.

Att förstå processen med att förälska sig i en tom person kan vara komplicerat. Och det finns många gånger även personer med denna egenskap i våra sociala kretsar, även då det kommer till närstående familjemedlemmar.

Vad kan vi göra i denna situation då vi möts med denna brist på empati, för att kunna skydda oss själva och vår integritet?

Flicka med katt

Emotionell ensamhet hos tomma personer

Alexandre Dumas har sagt att hans far många gånger brukade klaga över tomma personer. Han brukade kalla dem tomma burkar. “Ju tommare de är desto mer oväsen för de”.

Detta är ett symboliskt uttryck för dessa personer, vilka ofta påverkar oss i livet på olika sätt.

Men varför kallar vi dem tomma? Vad ligger bakom deras beteende?

1. Brist på känslomässig ömsesidighet

Vi kommer inte att diskutera huruvida själen existerar, vilket ofta kommer på tal då man pratar om tomma personer.

Då vi pratar om tomma personer menar vi personer som saknar vissa grundläggande beteenden och egenskaper:

  • De kan inte sätta sig in i en annan persons situation för att förstå denne.
  • De baserar sitt beteende på att de själva alltid är första prioritet, och nödvändigheten att fylla sina egna behov och mål.
  • De handlar alltid på ett automatiskt sätt utan att bry sig om vad det resulterar i eftersom de inte anser att de kan göra fel. Att göra fel är en svaghet som de inte vill erkänna för sig själva.
  • Tomma personer är inte bra på att lyssna eller att öppna sig för andra. Om de någon gång gör detta är det för att de försöker uppnå något för egen del.

2. Nödvändigheten att närma sig personer som är mer emotionella än de själva

Tomma personer kan ofta karaktäriseras med något väldigt grundläggande: frånvaron av lycka.

I deras egen värld agerar de bara för att andra ska fylla deras tomrum, för att de ska kunna manipulera känslor.

Det finns dock aldrig generositet, altruism eller glädje över livet eftersom tomma personer aldrig är i balans.

De går ofta mot extremer; det är allt eller inget; kärleken existerar endast för att fylla deras tomrum och för att nära deras emotionella ensamhet.

Tomma personer är personer som inte är fullbordade och som etablerar omogna relationer. Bli inte det vatten som fyller deras tomrum eller den glöd som tänder varje ljus för dem. Du kommer att bli den som lider i slutändan.

Flicka med bok som distanserar sig från tomma personer

Hur tar man sig an ett liv med tomma personer?

Det första du tänker på i detta fall är kanske att ta avstånd. Vi pratar om känslor och relationer med personer som inte är viktiga.

Allt är en process där man har investerat tid och energi, och där man därefter väljer om man vill bryta upp relationen eller inte.

Man kan säga att vi allihop är lite söndriga. Vissa öppnar upp sig för mycket och andra fyller sina tomrum.

Detta innebär att en personlighetstyp kan gå bra ihop med en annan. Det finns dock något vi måste vara tydliga med: människor ändrar sig inte från en dag till en annan oavsett hur mycket vi vill detta.

Vår känslomässiga balans och vår integritet är saker som vi alltid måste skydda.

Vi ska nu titta på de resurser man kan använda sig av:

– Med familjemedlemmar: om du i din närmsta krets har en far, en mor eller syskon som är tomma personer bör du göra dig mindre beroende av dem.

Gör inte samma fel som de gör genom att bete dig likadant. Handla alltid med integritet och gör klart hur du ser på saker och vem du är.

– Känslomässiga relationer: om din partner är en tom person bör du kommunicera hur du mår samt vad du är villig att acceptera och inte acceptera hos honom eller henne.

Du är inte en av dessa tomma personer. Du har känslor som måste fungera ihop med de personer du har i ditt liv. Om detta inte är fallet, om inget förändras till det bättre: tänk då över vad du bör göra härnäst.

Det finns ingen värre än ensamhet än att vara med tomma personer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.