Om vi begraver oss i jobbiga upplevelser blir de värre

Om vi begraver oss i jobbiga upplevelser blir de värre

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Vi återupplever situationer som vi har upplevt genom minnen, ord och platser. När vi fokuserar på jobbiga upplevelser, på det som inte gick som vi ville, på det som gjorde oss obekväma, på det som inte kan lösas och inte slutar, så ger vi dessa minnen möjligheten att orsaka ännu mer skada.

Oro kan i dagens läge anses vara en epidemi. Runt 60% av de patienter som konsulterar sin familjeläkare klagar över ångest. Vi har säkerligen mycket att oroa oss över, men vi kanske tar på oss mer än vad vi behöver.

Typer av jobbiga upplevelser och hur de påverkar oss

Forskning har visat att 40% av våra orosmoment är relaterade till händelser som aldrig kommer att hända, 30% är händelser som redan har hänt och 22% har att göra med något som kommer att hända.

Som studier har visat så har problemet att göra med faktumet att de flesta av våra orosmoment rör saker som aldrig kommer att hända eller som redan har hänt. När vi stannar upp i våra olyckor orsakar vi en förändring i vårt sinnestillstånd med ökad risk för ångest och depression.

Jobbiga upplevelser har funnits och kommer alltid finnas i våra liv; vi kommer alltid att ha att göra med något som vi inte tycker om. Nyckeln ligger i att veta hur man klarar av problemen.

“Livet är ett skeppsvrak, men vi får inte glömma bort att sjunga i livbåtarna.”

-Voltaire-

När vi tappar bort oss i det förgångna

Enligt Antonio Jorge Larruy är ett av de största hindren för att finna lycka att man letar på fel plats. Ett exempel kan hittas i en filippinsk by som är väldigt fattig och vars område drabbas av naturkatastrofer. Men enligt Centre of Research on the Epidemiology of Disasters, är det den lyckligaste i världen, och långt före städer som Monte Carlo.

Kvinna som lider av jobbiga upplevelser

Kanske hemligheten är att leva i nuet, utan att oroa oss för om en orkan kommer att skada våra hus. Att vi bör basera vår existens på ett brett nätverk av socialt stöd.

“Vi har fler möjligheter i varje tillfälle än vi inser.”

-Thich Nhat Hanh-

När våra sinnen tappar bort sig i det förgångna eller framtiden kommer vår hjärna att domna av och vi aktiverar den högra frontalloben där våra negativa känslor finns. Amerikanska universitet som MIT och Harvard noterar att man genom att fokusera sina tankar öppnar upp nya kanaler i den vänstra frontalloben. Detta leder till att vi upplever mer positiva känslor.

Måsar

Att utbilda våra tankar angående nuet

Thich Nhat Hanh, Zenmaster, fredsaktivist och nominerad för Nobelpriset ansåg att man genom att befinna sig i nuet öppnar upp den sanna vägen mot fred inom sig själv och i världen. En stor del av den smärta som vi lider av är nämligen orsakad av emotionell smärta och brist på kontroll över våra sinnen. Detta skapar därmed fantasivärldar som är långt ifrån nuet och nästan alltid destruktiva.

För att kunna träna våra tankar är det nödvändigt att vi observerar vad som händer i våra sinnen utan att döma eller hänga upp oss på våra tankar. Om man befinner sig helt i nuet “behöver man inte springa efter sådant som man vill ha, såsom framgång, makt, sex osv”.

“Verklig kärlek är uppbyggd av förståelse.”

-Thich Nhat Hanh-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.