Aktivt lyssnande i relationer: vad det innebär

Aktivt lyssnande i relationer: vad det innebär
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 22 april, 2023

Vet du hur man lyssnar på människor? Eller hör du bara orden som kommer ur deras munnar utan att förstå den sanna betydelsen? Aktivt lyssnande i relationer är otroligt viktigt för den mellanmänskliga kommunikationen.

Det finns många definitioner av detta begrepp. Även om de skiljer sig något, är de alla överens om att förmågan att lyssna kräver två huvudsakliga ingredienser: förståelse och omsorg. Dessa två karaktärsdrag utgör grunden för aktivt lyssnade i relationer.

När du utövar aktivt lyssnande så används en stor del av din energi till att förstå talarens budskap. Vidare ger vi information tillbaka till talaren om huruvida vi förstår vad denne kommunicerar eller inte. Det är att vara psykologiskt tillgänglig och uppmärksam på talarens budskap.

Motsatsen till aktivt lyssnande i relationer är distraherat lyssnande. Det är när man är fysiskt närvarande, men sinnet är någon annanstans. Mentalt prioriterar du andra saker än vad personen framför dig delar med sig av.

Som ett resultat visar du att du inte värderar vad denne försöker säga. Detta påverkar din förmåga att förstå budskapet negativt. Men aktivt lyssnande hjälper dig att känna empati och förstå den andra personens känslor.

Det behövs aktivt lyssnande i relationer

Våra kommunikationsproblem i dagens värld har till stor del sin grund i det faktum att vi inte lyssnar. Vi tänker konstant på våra egna åsikter. Vårt huvudsakliga mål är att underrätta den andra personen om vår synvinkel på vad personen säger.

När så är fallet kommer kommunikationens essens att gå förlorad. Många av oss tror felaktigt att lyssnande är automatiskt; men så är inte fallet. Att lyssna kräver större ansträngning än att tala.

“Om du vill vara vis, lär dig att ställa resonliga frågor, lyssna med uppmärksamhet, svara lugnt och förbli tyst när du inte har något att säga.”

-Johann Kaspar Lavater-

Om du verkligen vill lyssna på andra, läs mellan raderna

Vi lägger stor vikt vid verbal kommunikation, detta trots att 60-80% av vår kommunikation med andra är icke-verbal. Som en konsekvens måste det finns samförstånd mellan tal och icke-verbala uttryck för att kommunikationen ska var effektiv.

Det finns en parallell när det kommer till aktivt lyssnande: det är lika viktigt att lyssna som det är att säkerställa att den andra personen förstår att vi lyssnar.

Aktivt lyssnande är att lyssna och förstå från talarens perspektiv. Vi talar om förmågan att förstå dennes känslor, idéer och tankar. Vidare krävs det en viss mängd empati för att förstå den andra personen. Man måste kunna sätta sig i dennes skor.

Lyssna på hjärtat

Icke-verbalt språk påverkar hur vi agerar och reagerar, både mot oss själva och andra. Att lyssna på budskapet bakom orden är att förstå och tolka vad du ser och hör. Förståelse innebär inte att du måste hålla med om allt den andra personen säger; men det innebär att du måste lyssna med intresse.

“När någon lyssnar på oss så producerar det gränslös njutning i hjärnan, ungefär som med mat eller pengar.”

-Adelina Ruano-

Aktivt lyssnande i relationer är den bästa kuren mot ensamhet

De flesta personer föredrar att tala snarare än att lyssna. När vi talar om oss själva så aktiverar vi områden i hjärnan som är kopplade till njutning. Därför är det logiskt att vi föredrar att lyssna på oss själva än andra personer.

Dale Carnegie skrev en mycket populär bok med titeln Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning. Nästan hela USA tog till vara på bokens lärdomar och filosofier för att förbättra sina relationer.

Carnegie fokuserade på tilliten som aktivt lyssnande skapar. Denna tillit har ett positivt inflytande på personliga relationer. Tillit hjälper oss även att bygga nya relationer och stärka redan existerande.

Pojke lyssnar på snäcka

Aktivt lyssnande i relationer ger dig chansen att skapa band baserade på ömsesidig förståelseGlöm vad du gör; lyssna verkligen på den andra personen. Även om du anser att det han eller hon säger är fel eller irrelevant. Om du lyssnar på det sättet kommer personen få uttrycka sig precis som denne vill.

När du lyssnar uppmärksamt, utan att avbryta, känner sig talaren avslappnad. Han eller hon kan uttrycka sig till dig och avslöja sina sanna känslor.

Sammanfattningsvis har man ibland kraften att hjälpa andra personer utan att lyfta ett finger. Oftast är du dock inte medveten om det. Först och främst kommer förmågan att veta hur man lyssnar hjälpa dig att förstå människor bättre. Det kan även få andra personer att känna sig närmare dig och förbättra er relation. Man kan säga att vad du ger kommer komma tillbaka till dig…

“När en vän ber om råd är det egentligen inte råd han vill ha. Han vill ventilera och bli lyssnad på. För honom är det som att få det bästa rådet.”

Kom ihåg dessa ord om aktivt lyssnande i relationer.

Bibliografi

Contreras, M. M., & San Rafael, C. Aprender a escuchar.

Gómez, Á. H., Gómez, J. I. A., & Rodríguez, M. A. P. (2011). Técnicas de comunicación creativas en el aula: escucha activa, el arte de la pregunta, la gestión de los silencios. Educación y Futuro: Revista de investigación aplicada y experiencias educativas, (24), 153-180.

Martín-Barbero, J. (1978). Comunicación masiva: discurso y poder (No. 04; HM258, M37.). Quito: Ciespal.

Subiela García, J. A., Abellón Ruiz, J., Celdrán Baños, A. I., Manzanares Lázaro, J. Á., & Satorres Ramis, B. (2014). La importancia de la Escucha Activa en la intervención Enfermera. Enfermería Global, 13(34), 276-292.

Torres, M. E. (2005). Asertividad y escucha activa en el ámbito académico.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.