Hur du kan hjälpa nedstämda äldre i din närhet

Ledsamhet är en känsla som vi lever med oavsett ålder. Att lyssna och ha en positiv attityd är ett sätt att hjälpa äldre människor när de inte är glada.
Hur du kan hjälpa nedstämda äldre i din närhet
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 21 maj, 2024

Sorg är en del av livet som ingen kan undfly. Men det finns vissa skeden i livet där vi är mer sårbara för sorg. Ett av dessa skeden är hög ålder – den tid i våra liv när vi börjar se ungdomen som en avlägsen horisont vi lämnat bakom oss för länge sedan. Om du har deprimerade eller nedstämda äldre i din närhet undrar du säkert hur du kan hjälpa dem.

Det finns flera anledningar till att sorg uppstår med åldern. Precis som under ungdomen genomgår kroppen många plötsliga förändringar som är bortom din kontroll. Sättet du relaterar till familjemedlemmar och omgivningen förändras också. Under detta skede kommer de flesta av oss gå ner i arbetstid eller gå i pension, och många måste dessutom hantera förluster av partners, vänner och drömmar som aldrig kommer bli verklighet.

Att hjälpa nedstämda äldre är inte lika svårt som det kanske verkar. Det är sant att de kan vara begränsade av fysiska nedsättningar, men ofta finns det alternativ som kan förändra deras liv och göra dem lyckligare.

“Konsten att åldras är konsten att bevara hoppet.”

-André Maurois-

Riskfaktorer för depression

Det bästa sättet att hjälpa en äldre person är att slå fast vilka riskfaktorerna för depression är. Låt oss komma ihåg att förluster är vanliga vid detta skede i livet, medan “vinster” är mer sällsynta. Det är motsatsen till vad som sker i barndomen.

Ledsen äldre kvinna

Andra omständigheter som kan öka risken för depression senare i livet inkluderar:

  • Hälsotillstånd: risken för depression är mycket högre för dem som har hälsoproblem, speciellt kroniska tillstånd. Detta är framförallt sant för degenerativa sjukdomar som involverar konstant fysisk smärta.
  • Personlighetsdrag: personer som är osäkra eller har låg självkänsla löper högre risk att svepas iväg av sorg när de blir äldre.
  • Socioekonomisk status: både ekonomiskt beroende och brist på resurser i detta skede höjer risken för depression.
  • Att leva ensam.
  • Att ha liten eller ingen social interaktion.

Nu när du känner till riskfaktorerna kan du vara uppmärksam på dem. Vid upptäckt kan du utvärdera dem, alltid med aktivt deltagande av personen ifråga. Kom ihåg att målet är att hjälpa nedstämda äldre och förebygga depression.

Att hjälpa nedstämda äldre

Att hjälpa en nedstämd äldre person är inte samma sak som att ta ansvar för dennes sorg. Vad en deprimerad person inte behöver är en person som “adopterar” honom eller henne, och än mindre tycker synd om personen. Vad personen behöver är motivation, tillgivenhet, sällskap och stöd. Men framförallt behöver han eller hon respekt.

Det innebär att du måste acceptera dennes takt, beslut och preferenser. Du kan ge personen råd och uppmuntran, men denne måste veta att det är denne som tar besluten. Förändringar har högre chans att bli varaktiga på detta sätt.

En äldres ögon

Intelligent, skräddarsydd hjälp är ännu effektivare när den kommer ur ärlighet och tillgivenhet. Din hjälp har större genomslagskraft när du faktiskt bryr dig om personen du hjälper än om du bara gör det för din egen bekvämlighets skull.

Så vad kan man göra för att hjälpa nedstämda äldre som inte mår bra emotionellt?

Riktlinjer

  • Försök att få dem att ifrågasätta sina negativa tankar på samma sätt som deras humör får dem att ifrågasätta deras positiva tankar. Gör det med kärlek. Om de säger att de känner sig oförmögna att göra något rätt så ska du be dem att göra något för att förändra situationen. Om de säger att inget intresserar dem längre så ska du låta dem tala fritt om anledningarna, utan att konfrontera dem.
  • Låt dem inte spendera hela dagen med att inte göra något. Hjälp dem att finna små, produktiva uppgifter som gör att de känner sig användbara.
  • Fostra positiva känslor. Hjälp dem att komma ihåg bättre tider i sina liv och alla deras prestationer. Be om deras åsikter och se till att de vet att du värderar deras vishet och erfarenhet.
  • Ge dem incitament att ägna sig åt aktiviteter, oavsett hur små de är. En morgonpromenad, att läsa en bok, trädgårdsarbete… Alla aktiviteter är bra.
  • Hjälp dem att få en bra rutin. Sorg och depression får ibland folk att spendera för mycket tid i sängen eller framför teven. Försök att sätta dig ned med dem och omstrukturera deras schema tillsammans. Men glöm inte att de själva har sista ordet. Annars måste du konstant bevaka dem för att se till att de inte avviker.
Vi måste hjälpa nedstämda äldre

Du kanske märker att du själv gagnas stort när du hjälper nedstämda äldre. Det kan fylla ditt liv med syfte och större mening, och bli inte förvånad om du får lite vishet på köpet.

*Redaktörens anmärkning: nedstämdhet ses ofta som en kortvarig känsla. I denna artikel refererar vi dock till nedstämdhet som ett mer långvarigt tillstånd där förtvivlan, melankoli och ledsamhet råder.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.