Har du nedstämda äldre i din närhet? Lär dig att hjälpa dem!

Har du nedstämda äldre i din närhet? Lär dig att hjälpa dem!
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 20 augusti, 2018

Sorg är en del av livet som ingen kan undfly. Men det finns vissa skeden i livet där vi är mer sårbara för sorg. Ett av dessa skeden är hög ålder – den tid i våra liv när vi börjar se ungdomen som en avlägsen horisont vi lämnat bakom oss för länge sedan. Om du har deprimerade eller nedstämda äldre i din närhet undrar du säkert hur du kan hjälpa.

Det finns flera anledningar till att sorg uppstår med åldern. Precis som med ungdomen så genomgår kroppen många plötsliga förändringar som är bortom din kontroll. Sättet du relaterar till familjemedlemmar och omgivningen förändras också. Vid detta skede kan många sluta jobba regelbundet medan andra måste hantera förluster av partners, vänner och drömmer som aldrig kommer bli verklighet.

Att hjälpa nedstämda äldre är inte lika svårt som det kanske verkar. Det är sant att de kan vara begränsade av fysiska nedsättningar, men ofta finns det alternativ som kan förändra deras liv och göra dem lyckligare.

“Konsten att åldras är konsten att bevara hoppet.”

-André Maurois-

Riskfaktorer för depression

Det bästa sättet att hjälpa en äldre person är att slå fast vilka riskfaktorerna för depression är. Låt oss komma ihåg att förluster är vanliga vid detta skede i livet, medan “vinster” är mer sällsynta. Det är motsatsen av vad som sker i barndomen.

Ledsen gammal kvinna

Andra omständigheter som kan öka risken för depression senare i livet inkluderar:

  • Hälsotillstånd: risken för depression är mycket högre för dem som har hälsoproblem, speciellt kroniska tillstånd. Detta är framförallt sant för degenerativa sjukdomar som involverar konstant fysisk smärta.
  • Personlighetsdrag: personer som är osäkra eller har låg självkänsla löper högre risk att svepas iväg av sorg när de blir äldre.
  • Socioekonomisk status: både ekonomiskt beroende och brist på resurser i detta skede höjer risken för depression.
  • Att leva ensam.
  • Att ha lite eller ingen social interaktion.

Nu när du känner till riskfaktorerna kan du hålla ett öga öppet för dem. Vid upptäckt kan du utvärdera dem, alltid med aktivt deltagande av personen ifråga. Kom ihåg att målet är att hjälpa nedstämda äldre och förebygga depression.

Att hjälpa nedstämda äldre

Att hjälpa en nedstämd äldre person är inte samma sak som att ta ansvar för dennes sorg. Vad en deprimerad person inte behöver är en person som “adopterar” honom, och än mindre tycker synd om honom. Vad han behöver är motivation, tillgivenhet, sällskap och stöd. Men framförallt behöver han respekt.

Det innebär att du måste acceptera dennes takt, beslut och preferenser. Du kan ge honom råd och uppmuntran, men han måste veta att det är han som tar besluten. Förändringar har högre chans att bli varaktiga på detta sätt.

En äldres ögon

Intelligent, skräddarsydd hjälp är ännu effektivare när den kommer ur ärlighet och tillgivenhet. Din hjälp har större genomslagskraft när du faktiskt bryr dig om personen du hjälper än om du bara gör det för din egen bekvämlighets skull.

Så vad kan man göra för att hjälpa nedstämda äldre som inte mår bra emotionellt?

Riktlinjer

  • Försök att få dem att ifrågasätta sina negativa tankar på samma sätt som deras humör får dem att ifrågasätta deras positiva tankar. Gör det med kärlek. Om de säger att de känner sig oförmögna att göra något rätt så ska du be dem att göra något för att förändra situationen. Om de säger att inget intresserar dem längre så ska du låta dem tala fritt om anledningarna, utan att konfrontera dem.
  • Låt dem inte spendera hela dagen med att inte göra något. Hjälp dem att finna små, produktiva uppgifter som gör att de känner sig användbara.
  • Fostra positiva känslor. Hjälp dem att komma ihåg bättre tider i sina liv och alla deras prestationer. Be om deras åsikt och se till att personen vet att du värderar dennes vishet och erfarenhet.
  • Ge dem incitament att ägna sig åt aktiviteteroavsett hur små de är. En morgonpromenad, att läsa en bok, trädgårdsarbete… alla aktiviteter är bra.
  • Hjälp dem att få en bra rutin. Sorg och depression får ibland folk att spendera för mycket tid i sängen eller framför TV:n. Försök att sätta dig ned med dem och omstrukturera deras schema tillsammans. Men glöm inte att de själva har sista ordet. Annars måste du konstant bevaka dem för att se till att de inte avviker.
Äldre kvinna får kram

Du kanske märker att du själv gagnas stort när du hjälper nedstämda äldre. Det kan fylla ditt liv med syfte och större mening, och bli inte förvånad om du får lite vishet på köpet.

*Redaktörens anmärkning: nedstämdhet ses ofta som en kortvarig känsla. I denna artikel refererar vi dock till nedstämdhet som ett mer långvarigt tillstånd där förtvivlan, melankoli och ledsamhet råder.

Detta kanske intresserar dig
5 sätt att respektera de äldre i ditt liv
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
5 sätt att respektera de äldre i ditt liv

Vår intolerans för ålderdomen och tendens att inte respektera de äldre är ett beteende som har kommit in i världen gradvis. Äldre personer gick frå...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.