Sätt att göra negativa tankar positiva

Sätt att göra negativa tankar positiva
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Kan du göra negativa tankar positiva? Barbara Fredrickson – psykolog vid University of North Carolina (USA) – har visat hur en optimistisk syn på livet kan hjälpa hjärnan att kämpa mot de negativa känslorna.

Forskaren har bekräftat att man genom att använda specifika övningar kan träna kroppen att främja positiva svar, som agerar som naturliga stötdämpare mot stress och depression.

Det första vi måste förstå är att när vi förklarar krig mot vissa tankar, kommer de attackera. Om vi kämpar emot och förnekar varje negativ tanke som kommer till vårt sinne, kommer dessa tankar hänga kvar. Varje tanke kommer utlösa fler tankar av samma natur och producera en kognitiv överbelastning.

Våra tankar påverkar vårt dagliga liv. De kan till och med påverkar våra känslor och beteenden. Det är viktigt att förstå kopplingen mellan att motverka en negativ tanke och att minska dess negativa effekter, och på så sätt göra negativa tankar positiva.

För att göra det måste vi först identifiera våra automatiska negativa tankemönster. På grund av vanans kraft blir dessa tankar en del av vårt grundläggande trossystem.

Vårt trossystem är fullt av fördomar och kognitiva förvrängningar. Det är dags att identifiera dessa förvrängningar och bekämpa dem, så att vi kan generera positiva tankar i varje ny situation.

Dessa fördomar och förvrängningar tvingar vårt sinne att eliminera information som inte matchar våra övertygelser. De förstorar även informationen som förstärker vårt sätt att se på världen.

“Att jobba med våra tankar är som att gräva en brunn. Vattnet är grumligt först, men klarnar senare.”

-Kinesiskt ordspråk-

Du kan göra negativa tankar positiva

Hjärnan söker inte efter sanningen; dess uppdrag är att överleva. I den förhistoriska världen var detta beteende logiskt. I dagens samhälle har dock mycket förändrats. En snabb svarstid är inte längre lika viktigt för överlevnad. Det som spelar roll är att ha rätt svar på varje situation.

Vi måste komma ihåg att vår hjärna kan ha fel. Den kan visa oss en situation som den uppfattar den, men som inte stämmer överens med verkligheten.

Sinnet försöker spara energi genom att ge oss snabba svar på konkreta händelser. Målet är att ta kontroll över situationen och förbli säkra och lugna. De flesta förvrängningar sker i dessa mentala genvägar.

Vår primitiva hjärna tenderar att agera snabbt, precis som våra förfäder gjorde för att överleva. I detta system för snabba svar övergeneraliserar vi, tänker negativt och är oflexibla.

Dra inte förhastade slutsatser

I dagens samhälle finner vi inte oss själva i farliga situationer på daglig basis. Hotfulla situationer vi ställs inför är nästan alltid påhittade eller hot som uppfattas av individer som tenderar att överdriva.

Att bearbeta information snabbt gör att vi vänder oss till bias. Bilden förvrängs eftersom vi försöker behandla den så snabbt, så vår hjärna använder bias för att göra den tydlig.

En av de största ofrivilliga förvrängningarna består av att göra något troligt till en absolut sanning. Detta kan leda till ångest eller depression över något som ännu inte skett. Endast runt 20% av vad vi tänker på kommer faktiskt ske. Så våra tankar bör alltså inte bedöma vårt liv, utan endast se på.

“Dina tankar kan åsamka dig mer skada än din värsta fiende.”

Förstå ditt sinne så förstår ditt sinne dig

De flesta av oss tenderar att bara vara delvis uppmärksamma på vad vi gör i nuet. Samtidigt jobbar vårt sinne och våra tankar på något annat problem. Detta beteende kallas för att leva på “autopilot”. Det är då vi har väldigt lite medvetenhet om detaljerna i nuet.

Glad kvinna i naturen

Att vara helt medveten om vad som sker här och nu är det bästa sättet att bekämpa negativa tankar. Att acceptera dessa typer av tankar är ibland nödvändigt, och att känna igen den onda cirkeln av negativa förutsägelser som ger varandra energi är nyckeln till att ersätta dem med tankar som bättre reflekterar verkligheten.

Det är möjligt att det finns aspekter av vissa situationer som vi inte kan förändra. Smärta, sjukdom, svåra omständigheter – dessa är bortom vår kontroll. Men vi kan åtminstone vara medvetna om vår reaktion och vårt svar på allt som drabbar oss i ett försök att göra negativa tankar positiva.

Genom att göra det sätter vi oss själva i en position där vi kan utveckla strategier för att förändra relationen vi har med våra omständigheter och filtren vi använder för att bearbeta dem.

“Jägaren som jagar två kaniner kommer inte fånga någon.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.