Ångesten över att försöka kontrollera tiden

Ångesten över att försöka kontrollera tiden

Senaste uppdateringen: 22 november, 2022

Att ha en stabil tidsuppfattning och att organisera våra liv runt den kan driva bort ångest och förbättra livskvaliteten. Personer med ångest gör ett fundamentalt misstag: de tror att ju mer de oroar sig, desto närmare kommer de en lösning på problemet. Här kikar vi närmare på svårigheterna med att försöka kontrollera tiden.

Vad blir vi lärda angående hur vi ska använda tiden i våra liv? Gör vi den till vår vän eller gör vi den till en daglig källa för plågor?

Personer som lider av generaliserad ångest tror att de genom att grubbla över ett ämne om och om igen faktiskt tar tag i det, när det i själva verket är raka motsatsen. Vad de faktiskt gör är att utveckla en generell hypermedvetenhet om sin omgivning. De granskar allt så mycket att de gör allt och inget på samma gång. Det är en liten typ av daglig tortyr som får dem att tappa kontrollen över sina sinnen, utan att veta hur de ska stoppa det.

Försök inte kontrollera tiden, för den kommer svälja dig hel

Det har förmodligen funnits många stunder när du sagt att du var tvungen att organisera din tid för att organisera ditt liv. Men i verkligheten måste du organisera dina aktiviteter och vara produktiv medan du ägnar dig åt dem. Detta gäller oavsett om du jobbar eller utför någon annan aktivitet. Huruvida det är användbart eller inte kommer bero på hur mycket energi och koncentration du har.

“Samla edra rosenknoppar medan ni kan,
Gamle Tiden flyger än;
Och samma blomma som ler idag
Kommer imorgon vara döende.”

-Robert Herrick-

Klocka i kupade händer hos person som försöker kontrollera tiden

Problemet ligger i att försöka hitta rätt stund för allt du gör. Att planera in i minsta detalj och etablera fastslagna tider för allt kan vara en form av organisering. Men att försöka kontrollera tiden på detta sätt kan även försätta dig i ett tillstånd av mental inspärrning. Det hindrar dig från att känna dig levande och betonar känslan av att du helt enkelt ödslar tid.

Frigör ditt sinne här och nu

Ett av de mest välkända och visa uttrycken är “carpe diem”. Dessa två ord förkroppsligar en revolution mot prokrastinering, mot uppskjutning av dina önskningar och mot att låsa in din frihet i en bur av förpliktelser med osynliga galler. Det involverar kravet från nuet kontra en uppfattning som har kapats, antingen av oss själva, av vår mentala programmering, eller av andra.

“Framtiden torterar oss och det förflutna fängslar oss. Det är därför nuet undgår oss.”

-Gustave Flaubert-

Fjärilar i bok

För vissa personer kräver nuet deras fulla uppmärksamhet och uttryck. För andra leder detta till dötid inuti ett kontinuum där de sväljs av det förflutna och framtiden. Självklart har alla sin egen berättelse och biologi. Alla är vi inte kapabla att tillämpa fördelaktiga koncept på vårt eget välmående. Kanske för att vi tidigare blivit lärda att vara på ett annat sätt.

Det är därför det är viktigt att vara oss själva och att finna balans, så att våra liv har lite svinn och mycket substans.

Sluta försöka kontrollera tiden; följ bara med i dess flöde

Många österländska koncept och filosofiska teman ligger ganska långt från de synsätt vi har i väst om hur man tacklar och löser problem. Det betyder inte att det ena är bättre än det andra, utan att vi kan lära oss av skillnaderna mellan dem.

Tänkare såsom Jiddu Krishnamurti har ifrågasatts om sin syn på det mänskliga psyket. Krishnamurtis perspektiv står i total kontrast till västerländska idéer på många sätt. Medan vår syn på tiden i västvärlden är fokuserad på framtiden och planering, säger andra synsätt att vi inte bör vara styrda på denna basis.

“Därför önskar vi oss förvandling eftersom det finns smärta, obehag, konflikt. Övervinns konflikt med tiden? Om du säger att den kommer övervinnas med tiden är du fortfarande i konflikt. Du kanske säger att det kommer ta tjugo dagar eller tjugo år att bli av med konflikten, att förändra vad du är, men under denna tid är du fortfarande i konflikt, och därmed för inte tiden med sig förvandling. När vi använder tiden som ett sätt att anskaffa en kvalitet, en dygd eller ett sätt att vara, skjuter vi bara upp eller undviker det som är; och jag tror att det är viktigt att förstå detta.”

-Jiddu Krishnamurti-

Utöver metoderna som redan har visat sig vara effektiva i att behandla stress bör vi föreslå en revolution i hur vi tänker om viktiga koncept såsom tid och individuell uppfattning.

Vi måste försöka använda våra tankar för att organisera oss själva bättre och kontrollera tiden mer effektivt, men även vara öppna för möjliga förändringar och oväntade händelser. Vi måste vara uppmärksamma på våra egna kroppar och förnimmelser, vårt mentala välmående och vår koncentration i nuet. Kom ihåg att en investering i självkännedom alltid kommer vara värt det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.