Neurolingvistisk programmering (NLP): Hur det fungerar

Neurolingvistisk programmering (NLP): Hur det fungerar

Senaste uppdateringen: 17 april, 2024

Neurolingvistisk programmering (NLP) skapades av Richard Bandler och John Grinder i Kalifornien på 70-talet. Skaparna hävdar att det finns en koppling mellan neurologiska processer, språk och inlärda beteendemönster.

Så skapades neurolingvistisk programmering

Skaparna av NLP tog tre specialister – Fritz Perls, Virginia Satis och Milton Ericksson. Genom diverse jämförelsestudier fann de att dessa tre personer hade speciella kommunikationsförmågor som tillät dem att få väldigt goda resultat från sina patienter.

På så sätt kunde de gå vidare med att skapa en samling verktyg som senare kom att kallas neurolingvistisk programmering.

“NLP är som sinnets atomfysik. Fysik hanterar verklighetens struktur; världens natur. NLP gör samma sak för ditt sinne. Det låter dig bryta ned saker till komponentdelarna som får dem att fungera.”

-Tony Robbins-

Vi har alla reagerat på en situation och sedan hört vår inre röst säga att vi borde ha sagt något annat eller reagerat annorlunda.

I verkligheten är sättet vi svarar och tänker på styrt av en neurologisk karta som kodifierar och förvarar vårt sätt att svara på specifika situationer. Kartan består av vårt förflutna, vårt nu och vår framtid, och genom den skapar vi våra övertygelser, livsläxor och inlärda beteenden.

Våra sinnesstrukturer är så starkt inbäddade i oss att vi inte kan influera dem; åtminstone inte på ett medvetet sätt.

Sinnet fungerar på två nivåer: den medvetna (logiskt tänkande) och den omedvetna (automatiska funktioner).

Huvud

Vårt medvetna respektive undermedvetna sinne

Det medvetna sinnet är vad som konstant är på sin vakt. Det tillåter oss att komma ihåg till exempel datum och personers namn. Det undermedvetna sinnet är i sin tur delen av hjärnan som aktiverar alla beteenden, övertygelser, värderingar etc. som vi lärt oss och som utgör vårt sätt att agera. Det är med andra ord den delen av vårt sinne som tillåter oss att köra bil, skriva ett e-postmeddelande eller öppna ett fönster.

För att vårt undermedvetna sinne ska kunna “rita” en ny karta måste vi agera med ett tydligt mål som besvarar frågan “Vad vill vi?”.

Och den komplicerade biten är just detta, för ofta så vet vi inte vad vi vill; vi vet inte hur vi ska definiera vårt mål. För det måste vi tänka oss något som verkligen kommer få vårt vanemässiga beteende i en given situation att förändras, vilket till synes är omöjligt.

“Om du vill ha annorlunda resultat ska du inte göra samma saker.”

-Albert Einstein-

Neurolingvistisk programmering: Frågor som hjälper dig att definiera ditt mål

Är det ett positivt mål?

För att din programmering ska fungera måste du definiera ett positivt mål. Ditt mål kan inte börja med “Jag vill inte…”.

Gagnar det dig?

Ditt mål måste vara något som du gör för dig själv och som beror på dig och inte andra. Till exempel är det vanligt för unga personer att ha som mål att få ett högskolediplom. Men detta är ofta inte deras mål, utan deras föräldrars. Vidare måste du kontrollera vad du gör för att uppnå ditt mål så att det är beroende på dig. Du kan till exempel inte sätta ett mål som är att det ska vara bra väder i helgen eftersom du inte kan påverka detta.

Hur vet du att du uppnår det?

Tänk på vad du kommer göra och hur du kommer må. Visualisera varje handling, varje känsla det ögonblicket kommer generera i dig. Hur det kommer lukta, vilken smak du kommer känna i munnen, vad du kommer höra, hur du kommer röra dig och vad du kommer göra. Vidare måste du sätta kortsiktiga mål för dig själv. Dessutom måste du hålla koll på huruvida du uppnår dem för att kunna nå det slutgiltiga målet. Om du till exempel är arbetssökande kan ett kortsiktigt mål vara att leta jobberbjudanden och söka några varje vecka.

Är ditt mål specifikt?

Du måste göra tydligt vad du vill och inte vill ha. Ju mer definierat och detaljerat ditt mål är, desto enklare kommer det vara att etablera de nödvändiga stegen för att nå det. Om du till exempel definierar ditt mål som “jag vill hitta ett jobb” så är det ett väldigt generiskt sådant.

Om du istället definierar målet genom att ge det detaljer kommer du få mycket tydligare kortsiktiga mål att uppnå på vägen till det slutgiltiga. Till exempel: “Med start 1:a februari 2016 kommer jag arbeta på ett företag med inriktning på datorvetenskap som kommer betala mig 40.000 per månad.”

Vilka resurser har du för att förverkliga det?

Tänk på vilka resurser du redan har och de du generellt kommer behöva: kunskap, föremål, ekonomiska resurser och hjälp från tredje part.

När du satt ditt mål måste du se över dina övertygelser och värderingar. Vad du har stadigt inbäddat i dig själv och som hindrar dig från att uppnå dina drömmar. Du måste ändra din negativa övertygelsestruktur – den som bygger hinder för dig på vägen mot ditt mål.

Ett av de största hindren du finner på vägen till dina drömmar är andra människors åsikter. Kom ihåg att alla har olika perspektiv. Därmed måste du sätta dig själv i deras skor i ett försök att förstå hur de resonerar.

På vägen mot ditt mål ska du visualisera din dröm, tänka på hur den kommer dofta, vad du kommer höra, vad du kommer beröra och framförallt känslan och lyckan detta mål kommer skapa hos dig.

Och uppnå din dröm! Gör dina aspirationer till verklighet!

För att ditt undermedvetna ska kunna lära sig ett nytt program som låter dig förverkliga dina drömmar måste det kunna se anledningen – motivet.

Kvinnlig student

Neurolingvistisk programmering – inlärningsprocessen – etableras i fyra faser

Fas 1: Omedveten inkompetens. Jag vet inte vad jag inte vet.

Fas 2: Medveten inkompetens. Jag vet vad jag inte vet.

Fas 3: Medveten kompetens. Jag vet vad jag vet.

Fas 4: Omedveten kompetens. Jag vet inte vad jag vet.

För att glömma bort går vi från fas 4 till fas 2, och för att återlära oss från fas 2 till fas 4.

När vi lärt oss det nya programmet kommer vi även kunna nyttja det när det är nödvändigt.

Därför låter neurolingvistisk programmering oss skapa nya mentala program som gör många aspekter av vårt liv enklare, och hjälper oss att jobba på mål för att uppnå våra drömmar och önskningar.

De största framstegen med neurolingvistisk programmering har gjorts inom mellanmänskliga förhållanden och arbetslivet. I dessa två domäner kan du använda neurolingvistisk programmering för att träna dina kompetenser, övervinna hinder, lösa konflikter och influera andra personer.

Men framförallt ger neurolingvistisk programmering dig verktygen du behöver för att kontrollera hur du svarar på personer omkring dig, hur du ser dem, och på så sätt ta steg mot att göra dina drömmar till verklighet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.