Du kommer alltid stöta på hinder, men du kan övervinna dem

20 maj, 2016

Vi lever ett liv där vi socialt har blivit betingade till att fokusera på det negativa, på de hinder som kan begränsa livet. Hinder som många gånger kan övervinnas. Antagligen så har du i livet, precis som jag, koncentrerat dig på att hitta lösningar.

När vi försöker komma över hinder så förlitar vi oss ofta inte tillräckligt på oss själva som människor. Vi förlitar oss inte på att vi har de verktyg och möjligheter som behövs för att hantera situationen. Problemet? Vi tror inte på vår egen kraft, på vår enorma inre potential.

”Självförtroendet i sig är den första hemligheten till framgång.”
-Ralph Waldo Emerson-

När det kommer till att lösa problem lägger vi ofta oss själva åt sidan. Vi försöker att förbättra oss själva och följer vägar där vi slutar att lyssna på oss själva. Vi försöker att bli som våra idoler och personer som vi ser upp till, för vi tror att de representerar oss. Vi tror att detta kommer att göra oss lyckliga…

Meditation

Du har allt du behöver för att lyckas

Men varför är denna filosofi felaktig? För att den person som du bör imitera är dig själv.Du behöver försöka förbättra och förstärka din essens, din potential som människa. Livet ger oss hinder som vi bör övervinna, och du bör förstå att du har allt och är allt du behöver vara för att övervinna dem.

Vi är distinkta och därför löser vi våra problem på olika sätt. Det är bra att ha personer som inspirerar en och mentorer som kan ge en råd, men glöm inte bort dig själv för att vara som dem. Det är bäst att fokusera sig på sig själv och undvika att jämföra sig med andra.

I livet har jag lärt mig att nyckeln till att bli bättre och utvecklas ligger i att jag lär känna mig själv bättre från dag till dag, att jag lär mig vem jag är och att jag upptäcker vilka talanger jag har för att jag ska kunna använda dem till max. Jag accepterar mina defekter och förstår att de är där för att älska mig och låta mig veta att jag inte är perfekt. De låter mig veta att jag kan utvecklas.

Kvinna på äng

”Om du inte kämpar för det du vill ha, så gråt inte över det du har.”

-Anonym-

Var och en av oss, ja även du,kan vara och är fantastiska. Det är bara så att du inte verkligen har velat ta itu med detta ännu. Återta din självkänsla. Du är en person som kan uträtta saker och du är full av vitalitet, vilket är nödvändigt för att gå igenom livets äventyr.

Vilka är de främsta ingredienserna för att man ska tro på sig själv?

Ödmjukhet och attityd. Att veta vad du vill ha och varför. Att finna det som definierar dig som en unik människa. Detta är vad som bör vara ditt målistället för att oroa dig över svårigheter och hinder i livet som håller tillbaka dina främsta egenskaper och din livsvision.

Ta tag i det som utvecklar dig och förbättra det. Låt inte de negativa tankarna påverka dig på din väg med målet att bli en bättre version av dig själv. Du har lösningen och kraften att övervinna dina hinder.

”De flesta ser hinder; få ser mål; historien minns de sistnämnda medan den glömmer de förstnämnda.”

-Alfred A. Montapert-

Hur man åstadkommer en förändring hos andra

Bilder av Christian Schloe.