Pomodorotekniken: en fantastisk metod för tidsplanering

Pomodorotekniken: en fantastisk metod för tidsplanering

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Det må finnas många metoder och tekniker som hävdar att de kan optimera tid och öka produktiviteten, men få är så lätta att använda som pomodorotekniken. Denna teknik skapades av en italienare vid namn Francesco Cirillo på 80-talet, och många personer har dragit nytta av den.

Vi har alla påbörjat ett projekt med stor entusiasm, för att sedan känna att det är dömt att misslyckas innan vi ens färdigställt det. I de flesta fall är detta på grund av brist på tidsplanering. Med andra ord misslyckas vi med att organisera uppgifterna som vi måste slutföra samt beräkna mängden tid vi behöver för att utföra dem.

Pomodorotekniken är till för att optimera din tidsplanering, vilket är anledningen till att det huvudsakliga verktyget är en klocka. Arbetet delas upp i perioder som kallas “pomodoros”. En pomodoro består av 25 minuters oavbrutet arbete och fem minuters vila.

“Vi har precis lika lite råd att spendera avgörande tid på mindre saker som att spendera mindre tid på avgörande saker.”

-Jim Rohn-

Den vetenskapliga basen för pomodorotekniken

Pomodorotekniken har en vetenskaplig grund. Avancerade studier bekräftar att den mänskliga hjärnan endast kan koncentrera sig ordentligt i 25 minuter. Därefter “kopplar hjärnan bort”, vilket visas i form av distraktion och avsevärd minskning av prestationsförmågan.

Klocka i händer

Därför är en 5-minuterspaus ett försök att låta hjärnan vila genom att byta till en annan aktivitet än den du precis utförde. På så sätt kommer prestationsförmågan vara optimal och konsekvent när du återgår till originalsysslan. Det är värt att klargöra att du efter fyra pomodoros bör ökas till 20 minuter.

Det är viktigt att skapa en grundläggande plan för arbetet du ämnar att utföra. Denna plan bör involvera en lista av uppgifter som du måste slutföra. Skapa sedan en hierarki där du rankar vikten av varje uppgift eller etablerar en logisk ordning att utföra dem i. Detta bör gälla både dagliga sysslor såväl som långsiktiga aktiviteter.

Tidsoptimering

Det är intressant att notera att du kan observera antalet pomodoros i varje uppgift när du tillämpar denna metod. Detta kanske inte verkar viktigt, men det är det. Över tid kan du upptäcka perioder av dötid. Du kommer till exempel märka att en uppgift som tog dig fem pomodoros att slutföra egentligen bara borde ha tagit fyra pomodoros.

Kugghjul driver ben

Det betyder att du inte bara kan optimera din tid när du använder denna teknik, utan även få färdigheterna att fortsätta optimera din tidsplanering ännu mer. Pomodorotekniken har motiverat skapandet av mjukvara och appar för olika plattformar och enheter.

Metoden må vara designad för individuell förbättring, men över tid har man demonstrerat att den kan vara lika effektiv när den tillämpas i grupp. Tekniken för inte bara med sig tillfredsställelsen av att uppnå saker. Den främjar även nyttjandet av grundläggande verktyg av enklaste form: papper, penna och en klocka.

För att använda pomodorotekniken behöver du bara följa dessa steg:

  • Skriv en lista över dina uppgifter och välj nästa uppgift du vill slutföra.
  • Sätt ett alarm på 25 minuter (1 pomodoro).
  • Arbete ihärdigt och kontinuerligt på din uppgift i 25 minuter.
  • När denna tidsperiod är slut sätter du ett X bredvid uppgiften i din lista.
  • Ta en paus i fem minuter.
  • Fortsätt i ytterligare en period på 25 minuter, sätt ytterligare ett X, ta ytterligare fem minuters paus och fortsätt så tills uppgiften är klar.
  • Varje gång du slutfört fyra pomodoros tar du 20 minuters paus.

Tips för att förbättra pomodorotekniken

Under varje pomodoro är det fundamentalt att koncentrera sig så mycket som möjligt på uppgiften du utför. Det är viktigt att skärma av dig från alla distraktioner.

Att veta hur många pomodoros det kommer ta att slutföra varje syssla är väldigt användbart eftersom det kommer göra din tidsplanering mer effektiv och ge dig mer tid åt att slutföra andra aktiviteter.

Över tid, och framförallt när du utför liknande uppgifter, blir ditt mål att utföra dem på mindre tid eller förbättra deras kvalitet, så att du kan bli effektivare och få mer fritid.

Fågel med klocka som använder pomodorotekniken

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.