3 buddhistiska sanningar för större frid

3 buddhistiska sanningar för större frid

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2022

Du kanske ofta tänker att livet är orättvist mot dig och att dina försök att ändra orättvisa situationer inte verkar ge några positiva resultat. Idag vill vi bjuda in dig att andas, titta inom dig själv och upptäcka tre buddhistiska sanningar för att må bättre. Reflektera över dem för att inse att du har förmågan att ändra denna situation och allt annat du önskar.

“Ingen räddar oss utom oss själva. Ingen kan och ingen bör. Vi själva bör vandra vägen.”

-Buddha-

Dukkha: missnöjdhet, besvikelse, lidande – den första av dessa buddhistiska sanningar

På grund av den buddhistiska dogmen “livet är lidande” har många av oss uppfattat denna lära på ett negativt eller pessimistiskt sätt. Men förklarat i rätt sammanhang är en mer korrekt betydelse “livet är inte alltid jämnt och njutbart, och det är okej”.

Buddhister känner att anledningen till att så många av oss upplever svåra situationer och massor av lidande är att vi försöker att inte dyka ned på den spirituella nivån av saker och/eller möta den känslomässiga delen av våra liv.

Munkar som lever efter buddhistiska sanningar

I västvärlden upplever vi ofta livet med de upprepade känslorna förlust, ledsamhet, trötthet, tristess och ångest. För att övervinna dessa känslor tar vi läkemedel eller har ohälsosamma vanor istället för att hitta lösningen på problemet inombords.

Vi föredrar att kamouflera smärta, vilket förvärrar dess tillväxt och gör att vi i det långa loppet blir ännu mer missnöjda.

Så hur kan vi använda denna buddhistiska filosofi i våra dagliga liv?

  • Undvik att tänka att du alltid behöver något mer för att leva ett fullt liv. Sjukdom, lidande och döden är alla naturliga delar av livet. Vi måste lära oss att acceptera dem och stanna i nuet.
  • Sträva inte efter att ha ett perfekt liv. Kom ihåg att våra svårigheter och vårt arbete för att övervinna dem kommer med stora lärdomar.
  • När du accepterar livets bristfällighet kommer du lida färre besvikelser. Du kommer frigöra din medfödda öppenhet och bli mindre påverkad av daglig stress eller svårigheter.

“Smärta är oundvikligt, men lidande är valfritt.”

-Buddha-

Anitya: livet är i konstant rörelse

Anitya, eller obeständighet – den andra av våra buddhistiska sanningar, betyder att livet är i konstant rörelse. Buddhism säger att vi aldrig kan gå tillbaka till en dag som redan passerat. Vi kan heller inte ha framtiden, för den är bara en illusion.

När du vaknar varje morgon kommer du se att du förändrats mycket lite jämfört med gårdagen. Men biologiskt sett växer och förändras vi varje dag, och samma gäller för våra tankar och vårt medvetande.

Om du accepterar att allt förändras kommer de dagliga problem du kanske upplever att börja minska. Om vi är medvetna om att inget varar för evigt kan vi lugnt vara försäkrade om att även det dåliga kommer komma till ett slut.

Men vad händer när du känner dig lycklig? Du vill inte att dagen ska ta slut. Du är rädd för att tänka att den kommer ta slut…

Försök att tänka på detta på ett annat sätt: om lyckan snart tar slut, då är det värt att lägga maximalt fokus vid den. Om du kan förstå obeständigheten hos livet och dess positiva sida, kommer denna vetskap frigöra dig. Allt du behöver är här och nu.

Målning av kvinna

Hur ingjuter du denna tanke i ditt liv?

  • Njut av och fira förändringar. Låt dig inte skrämmas av att det du vant dig vid en dag kommer försvinna.
  • Inse att all negativitet i våra liv kommer försvinna medan allt bra och gott kommer stanna i våra hjärtan om vi vet hur vi känner och njuter av det.
  • Din person och essens är den bästa gåvan du kan ge dig själv. Njut av den och lär dig att vara dig själv under varje dag av ditt liv.

Anatma: du förändras varje dag

I vår västerländska kultur lär vi oss att vårt “sanna jag” existerar konstant. Men vi vet inte var och försöker gissa oupphörligt.

Den buddhistiska läran baseras på det faktum att ett konstant “jag” inte existerar. Om du förstår att allt förändras är nästa steg att acceptera att även du förändras varje dag.

Hur använder du denna vetskap?

  • Fokusera din energi på att återuppfinna dig själv varje idag istället för att fokusera på att endast finna ditt “sanna jag”.
  • Det finns inget konstant “jag”, men det finns ett “jag” här och nu – ett jag som kan förändras när du minst anar det. Våra känslomässiga tillstånd förändras på grund av det.
  • Njut av livet med vetskapen att allt kommer vara annorlunda imorgon och förändras. Varje ögonblick är du någon annorlunda, med kraften att finna vad du vill ha, inre frid och fullhet.

“Din värld är ett levande uttryck av hur du använder och har använt ditt sinne.”

-Earl Nightingale-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.