Zootopia: En film om tolerans och personlig utveckling

Zootopia: En film om tolerans och personlig utveckling

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Zootopia är en barnfilm med många lärdomar om tolerans och personlig utveckling. I denna film arbetar Judy Hopps, en liten kanin, hårt för att uppnå sin dröm: att arbeta för Zootopias polisväsende, trots hennes familjs protester och bristen på stöd från hennes närmsta. Vi kan alla lära oss något från Zootopia. Publiken kommer nämligen märka av likheter mellan filmen och dagens samhälle. Det är som en spegel som reflekterar oss och hjälper oss att lära oss viktiga värderingar som tolerans och personlig utveckling.

Zootopia, en reflektion av vår värld

Djuren i filmen är subtila representationer av sociala grupper. Varje djur, som vart och ett har ett jobb som i princip är förutbestämt, påminner om en specifik social grupp. De representerar även vad många personer försöker bli.

Både i filmen och det verkliga livet finns det fördomar mellan olika grupper. Att ha förutbestämda uppfattningar påverkar både personen som detta riktas mot och den som tänker dem. Filmen kan därför lära oss att undvika fördomar så att alla ska kunna nå så långt de vill.

Räv med barnvagn

Protagonisten lär oss att utseende och kategorier kan lura oss. Bristen på förståelse från hennes familj och vänner blir till något som bara hjälper henne.

“Människan har aldrig gjort något material lika starkt som den mänskliga anden.”

-Bernard Williams-

Judy är även ett exempel på hur ihärdighet kan hjälpa dig nå mycket längre än du tror, och att svårigheter bara är möjligheter för att lära sig något.

Tolerans och personlig utveckling

En av de mest effektiva metoderna för att uppnå mål är kanske borttagandet av hinder. Denna film visar hur detta fungerar både externt och internt. Vi bör aldrig vara rädda för skillnader eftersom de ger oss en möjlighet att lära känna varandra bättre.

Tolerans hittas i acceptansen av olikheter, precis som Judy förespråkar från början till slut i denna film. Det enda sättet att dra nytta av vad alla andra kan erbjuda är därmed att undvika fördomar och främja tolerans.

Vem hade kunnat tro att Judy Hopps, en liten kanin, skulle kunna komma att bli en del av poliskåren? En miljö som är dominerad av rovdjur och andra djur som anses vara betydligt starkare än henne.

“Om vi inte kan få ett slut på våra skillnader så kan vi i alla fall bidra till att göra världen säkrare för mångfald.”

John F. Kennedy

Det är bra att vi alla inte är likadana eftersom detta låter oss njuta av detaljer i livet som vi inte hade kunnat uppskatta om andra inte hade lärt oss. Att förstå andra är därför endast en möjlighet att upptäcka och dela med sig.

Låt oss alla vara som Judy och drömma större

Vi måste vara toleranta och förstå att skillnader inte är hinder för personlig utveckling och ens mål. För att kunna bli bättre måste vi vara som Judy och fortsätta att drömma utan att ge upp. Kom ihåg att ansträngning och ihärdighet kommer föra dig närmare dina drömmar.

Noshörning med bil

Vem du är, var du kommer ifrån och vad du är har betydelse. Men det viktigaste är hur stora dina mål är och om du är redo att kämpa för dem, med passion för det du gör och hopp om framtiden.

“Det enda vi har att vara rädda för är själva rädslan.”

-Zootopia-

Denna film är full av lärdomar för både vuxna och barn. Den påminner oss nämligen om att vi ibland glömmer bort våra mest fundamentala värderingar, och att man genom att titta på världen genom ett barns ögon kan komma mycket närmare sig själv än vad man tror.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.