Var inte rädd för din rädsla, skicka iväg den

Var inte rädd för din rädsla, skicka iväg den

Senaste uppdateringen: 05 februari, 2022

Att känna rädsla är normalt. Detta eftersom hjärnan hos alla levande varelser omedelbart reagerar med självförsvar när risker visar sig. Med andra ord aktiverar farliga situationer instinktivt ett skyddssystem mot möjliga attacker eller situationer som kan orsaka en obalans.

Hos människor är sättet vi tacklar rädsla på resultatet av sammanflödet av instinktiva mekanismer och erfarenheter som samlats in i olika situationer. Ur denna synvinkel kan man säga att när du ställs inför ett hot, aktiveras överlevnadsinstinkterna först, men en inlärd mental process leder dig även till att agera på ett eller annat sätt.

“Rädsla är det lilla mörkerrum där negativen avslöjas.”

-Michael Pritchard-

Björn kramar kvinna

Men reaktioner på rädsla varierar från person till person. Vissa människor agerar aggressivt medan andra står stilla, utan att kunna hitta en möjlig lösning på faran de står inför. Det finns även personer som kan hålla huvudet kallt och tänka snabbt för att undvika hotet eller konfrontera det korrekt.

Människan har ett komplext psyke. Rädsla är inte alltid ett svar på verkliga hot. Ibland är det en reaktion på tankar eller fantasier som uppstår från traumatiska upplevelser. Dessa ger upphov till rädslor för faror som inte existerar, men som kan vara väldigt inkräktande och till och med socialt handikappande.

Din rädsla är en kraft som du kan omvandla

Det finns en universell sanning: en rädsla övervinner du genom att konfrontera den. Väldigt lätt att säga, men väldigt svårt att implementera. Rädsla är faktiskt en känsla med stor makt, och om du kan omvandla den till en inre styrka som låter dig gå vidare, kommer du bli en säkrare och friare person.

När du blir ställd inför en situation som orsakar spänningar och har en fast vilja att övervinna den, ska du ställa några frågor till dig själv som kan hjälpa dig: Varför känner jag på detta sätt? Vilka minnen eller känslor upplever jag? Hur reagerar jag och i vilken del av kroppen känner jag att farhågan gömmer sig?

Svaren kommer låta dig definiera rädslan och undvika liknande situationer i framtiden. Så det första är att inse varför farhågan dyker upp. På så sätt kan vi identifiera dess orsaker och rollen den spelar i situationer vi upplever. Att bli medveten om orsakerna låter oss utvärdera huruvida den stämmer överens med en verklig rädsla eller en påhittad obalans i våra liv.

Vad gör man när man står inför rädsla?

Kvinna i naturen

För att identifiera naturen hos din rädsla måste du:

  • Stanna upp och ta dig till en tyst miljö där du kan reflektera över rädslorna som drabbar dig. Försök att ta ett djupt andetag och lugna ned dig så att ditt medvetande kan flöda bättre.
  • Mer än något annat ska du inte känna dig skyldig för att du är rädd och komma ihåg att det är normalt. Du kan bekämpa det lite i taget.
  • Lita på dig själv. Kom ihåg att det i denna rädsla även finns saker att lära om dig själv. Det kan bli till en fantastisk lärdom.

Se inte på din rädsla som en fiende, för den är anpassningsbar. I verkligheten begår vi många misstag på grund av rädsla, men den utför även stordåd. Han som är rädd för att misslyckas anstränger sig ibland lite extra. Han som är rädd för att förlora sin frihet kan tackla otroliga risker för att bevara den.

Mod består av rädsla. Skillnaden mellan någon som är en “ynkrygg” och någon som är “modig” är endast ett beslut. Det är inte så att den “modige” inte är rädd, utan snarare att han beslutade sig för att skicka iväg rädslan snarare än att undvika den.

Detta är inte någon enkel process. Den uppnås precis som alla stora prestationer i livet uppnås: med ihärdighet, tålamod och steg för steg. Den enda bestämmande faktorn i koppling till rädsla är att det finns ett genuint beslut att övervinna den. Det finns inget annat sätt att uppnå detta än genom att designa en strategi som gör dig tillräckligt bekväm för att se den i vitögat.

Att lära sig av rädslan

Om du kämpar mot rädsla irrationellt och utan att förstå dess grund så kommer du förmodligen kunna hantera den omedelbart och enkelt. Du kommer dock inte ha tagit tag i dess rot, så den kan dyka upp när som helst igen. Din rädsla är något du måste tänka på; det är inte bra att låta dig svepas iväg av vårdslösa utbrott utan medvetenhet om vad du gör.

Att kvävas av rädsla

Som det populära talesättet lyder: “Rädsla är en handling och mod är en reaktion”. Kom ihåg detta i stunder när du känner dig skräckslagen, orörlig eller ovillig att gå vidare med dina planer. Annars kan du ångra att du uppmärksammade rädslan, och inte dina sanna drömmar och önskningar.

Glöm inte att rädsla uttrycks fysiskt och mentalt. Fysiskt kan du bekämpa den med bra andningstekniker i krisande stunder. Det är en metod som kan hjälpa dig att bättre uppfatta din kropp och identifiera de förändringar som sker i den, så att du kan kontrollera dem.

Men det räcker inte. Du måste tala om det och uttrycka dina känslor för andra, skriva ned dem eller bara se dig i spegeln och tala med dig själv om vad som sker. Dessa är perfekta resurser för att finna balansen du behöver. Du övervinner nämligen inte din rädsla genom att gömma dig från den, så var inte rädd för att skicka iväg den.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.