Du är modig som återvänder till platsen du sårades på

Du är modig som återvänder till platsen du sårades på

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Seneca sade att när solen är förmörkad och försvinner, kan du se dess storhet tydligare. De flesta av oss går genom livet sökandes efter “mer”; att få mer pengar, vara mer vackra, mer intelligenta, mer älskade. Och i detta tillstånd av att vilja ha mer än andra glömmer vi att sökandet efter storhet endast gömmer småaktighet. Det verkliga tecknet på storhet är att njuta av de små sakerna och utföra små handlingar som demonstrerar att du är modig.

Du måste inte utföra heroiska handlingar, kämpa mot en förtryckare eller slutföra storslagna prestationer för att vara modig. Någon som besöker en sjuk vän, som tröstar ett gråtande barn, som vågar återvända till en plats där dennes hjärta gick itu är en hjälte.

“Njut av de små sakerna, för en dag kanske du blickar tillbaka och inser att de var de stora sakerna.”

-Robert Brauli-

Ensam man

Enneagrammet av ovisshet och dess dolda dygd: mod

Enneagrammet är en teknik som används av psykoterapeuter, psykiatriker och coacher, som klassificerar personligheter i nio olika karaktärer som kallas enneagramtyper.

De nio enneagramtyperna är brett förklarat som följer (i parentes listas deras defekter).

  • Förbättraren (ilska)
  • Hjälparen (stolthet)
  • Presteraren (fåfänga)
  • Individualisten (avund)
  • Undersökaren (girighet)
  • Den lojale (rädsla)
  • Entusiasten (frosseri)
  • Utmanaren (lust)
  • Medlaren (lathet)

I vårt fall är vi intresserade av enneatyp nummer 6 (den lojale) vars dolda dygd är mod. Enneatyp 6 är alltid fången i ett hav av tvivel. Han är rädd, upplever fara och kan inte besluta sig.

Mod ska adressera rädsla så vi kan gå mot vad vi är rädda för, med beslutsamhet och självsäkerhet genom att känna till riskerna. Men hur hanterar vi våra risker och agerar modigt? Vi ska titta på det nedan.

Det första steget mot att bli modig: förlåtelse

När någon sårar oss så tenderar vi att främst välja hämnd för att få personen att sota för vad denne gjort mot oss. Varje gång vi tänker på hämnd kommer såret som skapades, oavsett om det är känslomässigt eller fysiskt, öppnas upp och göra ont, vilket får oss att uppleva smärtan igen.

Kuren för denna cirkel av smärta är förlåtelse. Förlåtelse är när vi byter destruktivt beteende mot personen som sårade oss mot konstruktivt beteende.

Förlåtelse är det nödvändiga steget för att gå från törst efter hämnd till modet att inte domineras av hat, utan av friheten från skadan som åsamkats oss.

Vissa menar att förlåtelse inte bara involverar att ändra på det beteende vi talade om, utan om positiva handlingar mot personen som sårat oss. Å andra sidan är inte förlåtelse en enda handling, utan en process som genomgår flera skeden som slutförs för att uppnå komplett förlåtelse.

“Att förlåta är inte att glömma, det är att komma ihåg utan att det sårar oss.”

Överlämna blomma

Gå tillbaka till platsen du sårades på

Att gå tillbaka till platsen vi sårades på är en modig handling som kan verka liten, men som gör oss till vardagshjältar. När känslan en plats orsakar är väldigt intensiv så för den med sig många minnen vi försöker undvika.

Men ibland är det nödvändigt att återvända på ett speciellt sätt för att förlåta: att lära sig att hantera vad vi känner när vi återvänder och inte låta oss svepas iväg av det.

Vad känner du när du återvänder till lägenheten du bodde i tillsammans med en partner som lämnat dig? Först känner du frustration och sorg samtidigt som minnen av ett inte så lyckligt förflutet visar sig. Men du kan inte glömma nuet eftersom det är i det du måste njuta och leva. Att gradvis radera dessa minnen och bygga andra kräver att du är modig och ger förlåtelse.

“Livet vidgas eller expanderas i proportion till modet självt.”

-Anaïs Nin-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.