Överdrivna förväntningar gör att vi missar det viktiga

Överdrivna förväntningar gör att vi missar det viktiga

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

I livet tenderar vi att vilja ha mer och mer av allt och detta fortsätter tills det blir en impuls att få allt vi vill ha. Förväntningar är subjektiva och vi bör absolut inte förväxla att vara ambitiös med att ha överdrivna förväntningar. Vi inser ofta att våra förväntningar är baserade på idealiseringar av våra vänskaper, förhållanden och handlingar.

Förväntningar är ett tveeggat svärd som vi måste veta hur man hanterar för vår egen fördel. Ibland är de det nödvändiga incitament som hjälper oss att röra oss framåt. Andra gånger är de en direkt väg till personlig besvikelse. Att ha positiva förväntningar om något är ett sätt att känna oss hoppfulla. Det gör nämligen att vi förväntar oss en bra utgång under en situation. Faran uppstår när vi är överdrivet optimistiska, även om det hade varit mer lämpligt att kalla detta orealistiskt.

“Förvänta dig det bästa, planera för det värsta, och förbered dig för att bli överraskad.”

-Denis Waitley-

Ödmjukhet, receptet mot orealistiska och överdrivna förväntningar

Ödmjukhet kan definieras som medvetenheten om våra egna svagheter och begränsningar och att vi handlar i enlighet med denna kunskap. Vi kan känna oss stolta över oss själva när vi erkänner våra framgångar och förbättringar utan att känna oss överlägsna resten av mänskligheten. Vi bör med andra ord göra allt vi kan för att kultivera vår ödmjukhet.

Att kultivera ödmjukhet kommer att distansera oss från stolthet. En överdrivet stolt person döljer sin brist på kunskap för att möta vissa situationer. En sådan person känner sig viktigare än de andra runt omkring honom och hans mål måste därför alltid vara bättre än andra människors. Detta får honom ibland att skapa inkoherenta mål med hans överskattade förmågor.

Barn

Ödmjuka personer är autentiska personer, utan komplex, med hög självkänsla och utan överdrivna förväntningar. De är så säkra på sig själva att de inte behöver skrika ut hur bra de är från det högsta berget som finns. Det finns personer som drar in oss och injicerar oss med hopp och passion, och som njuter av varje dag av sina liv.

“Hemligheten med visdom, makt och kunskap är ödmjukhet.”

-Ernest Hemingway-

Att praktisera tacksamhet kommer hjälpa oss att uppskatta de små sakerna

Att praktisera tacksamhet är en av de viktigaste aktiviteterna som vi kan göra och detta är en bra källa för välmående. För att vi ska kunna känna oss bättre med oss själva och få andra att känna sig bättre. Detta kommer nämligen att låta oss gå igenom förändringar och förbättringar på ett fantastiskt sätt.

Det finns personer som verkar vara tacksamma för allt som livet placerar framför dem utan att de ens försöker. Sedan finns det de som anser att detta är väldigt svårt eftersom de ännu inte har lärt sig hur man gör det. Att klaga och hela tiden vara otacksamma kommer få oss att inte vara nöjda med det som vi har.

Oavsett hur mycket vi uppnår eller har kommer vi inte att bli lyckliga om vi bara fokuserar på det som vi inte har istället för att vara tacksamma för det vi har. Tacksamhet är en attityd som föds ur ödmjukhet. Därför måste vi vara tacksamma, och vi måste vara ödmjuka, en egenskap som personer som inte är nöjda ofta inte har.

Öga

Att uttrycka tacksamhet, från ett enkelt leende till ett “tack”, låter den andra personen veta att dennes närvaro, ord och handlingar är viktiga och att denne hjälper oss. Det handlar om att visa respekt och uppskatta vad andra gör för oss oavsett deras motivering.

Om vi förväntar oss att vakna upp varje morgon så kommer vi antagligen inte vara tacksamma för att vi lever.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.