Bipolär sjukdom och relationer: hur fungerar det?

Det lediga sättet som vi talar om bipolaritet har lite eller inget att göra med den kliniska definitionen av denna sjukdom. Idag ska vi tala lite mer om den, med speciell fokus på hur par måste anpassa sig eftersom bipolär sjukdom och relationer inte utesluter varandra.
Bipolär sjukdom och relationer: hur fungerar det?
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

De vanligaste symptomen på bipolär sjukdom är ihållande, snabba och drastiska förändringar av humöret. Dessa fluktueringar kan avsevärt påverka personens förmåga att anpassa sig. Ur denna synvinkel är bipolär sjukdom och relationer en komplicerad fråga.

De typiska bipolära humörsvängningarna orsakar problem i relationer. Den emotionella instabiliteten leder till att vissa med denna sjukdom undviker tillgivna relationer. Detta eftersom det är komplicerat att upprätthålla dem.

Att upprätthålla betydelsefulla relationer kräver kunskap om varandra, förståelse, flexibilitet och en viss mån av stabilitet. Att relatera till någon som upplever maniska och depressiva episoder är ett hinder för relationer.

I denna artikel ska vi försöka tala om bipolär sjukdom och relationer, och hur de påverkar varandra.

Bipolär sjukdom och relationer

Bipolär sjukdom

Folk refererar ofta felaktigt till förändringar i åsikter, tankar och känslor som bipolära drag. De tror alltså att de genom att vara glada en dag och ledsna nästa är “bipolära”. Det är dock inte fallet, för en serie diagnostiska kriterier måste uppfyllas för att diagnosen ska kunna ställas.

För att ha bipolär sjukdom måste du uppleva maniska episoder där du uppvisar impulsiva beteenden som kan involverar stora utgifter, radikala planer eller radikala förändringar till redan existerande planer. Du måste även uppleva depressiva episoder.

Men att vara väldigt lycklig en dag och väldigt ledsen nästa innebär inte att en person är bipolär. De flesta uppvisar förändringar i humör och personlighet, men det innebär inte att de lider av denna mentala obalans.

Bipolär sjukdom och relationer

Bipolär sjukdom och relationer är en komplicerad kombination. Men när sjukdomen kontrolleras och personen är stabil, är det möjligt för denne att leda ett helt normalt liv. Ur denna synvinkel kan drabbade personer förälska sig precis som andra, såvida de inte befinner sig i ett maniskt tillstånd som gör dem så euforiska och positiva att de blandar ihop sina känslor.

Generellt sett förälskar sig alltså bipolära personer precis som alla andra, men de måste vara försiktiga med att inte inleda romantiska relationer under maniska episoder.

När vi tänker på bipolär sjukdom och relationer så kanske instabilitet dyker upp. Om vi föreställer oss att ha en bipolär partner tänker vi oss alltså troligen att det skulle vara kaotiskt och konstant föränderligt.

Men det är långt från sanningen, för med läkemedel, terapi och psykologisk uppsikt kan en bipolär person bibehålla fullt stabila relationer.

Bipolär sjukdom och byte av åsikter

Bipolär sjukdom är inte nödvändigtvis kopplad till att byta åsikt. Av denna anledning ska man inte tro att drabbade personer konstant får nya idéer, attityder, motivationer och mål.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en bipolär persons energinivåer kraftigt kan förändras från en vecka till nästa. Som en konsekvens kan detta påverka tidigare planer eller lusten att åka på resor till exempel. Att vara i en relation med en bipolär person medför att man måste anpassa sig till dennes fysiska och mentala förändringar. Om man hanterar det rätt kommer det inte vara ett stort problem.

Kramande par

Om du har en relation med en bipolär person

Denna situation behöver inte nödvändigtvis leda till problem, men det finns vissa saker att ha i åtanke. Till att börja med involverar det att känna till allt viktigt om denna sjukdom. Det är nödvändigt för att ni båda ska veta hur man bör agera om en kris visar sig. Partnern bör till exempel känna till tecknen som kommer före en manisk episod.

Vidare måste de dagliga stressnivåerna hanteras med speciell försiktighet. De kan utlösa episoder där personens humör blir extremt, och därför måste paret finna en balans i distributionen av uppgifter och ansvar, så att ingen blir överbelastad.

Slutsatser

Personer med bipolär sjukdom måste hålla sig till en stabil rutin. De måste bibehålla stabila sömn- och matscheman samt undvika plötsliga förändringar (Becoña och Lorenzo, 2001). Om den drabbade personen börjar känna sig “konstig” kommer hon behöva förståelse och empati. Kom ihåg att hon inte är skyldig för smärtan hon känner.

Att leva med en partner med bipolär sjukdom involverar alltså mycket anpassning. Å andra sidan kan situationen förbättras av psykiatriska och psykologiska uppföljningar. Ju mer paret förstår sjukdomen, desto mindre kommer deras relation att lida.

Kom ihåg att vetenskapen gör framsteg varje dag inom psykiska sjukdomar och att bipolär sjukdom inte behöver vara ett stort hinder i relationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.