Vad du kan göra när dina känslor tar över

Vad du kan göra när dina känslor tar över
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2022

När du märker att dina känslor tar över, stanna upp och ta ett djupt andetag. Vi har alla upplevt den här känslan mitt i en argumentation om något eller när ångest tar kontrollen över oss. Dessa emotionella kidnappningar är förödande. Vi har dock alltid verktyg till vårt förfogande för att hjälpa oss att bibehålla kontrollen över oss själva.

Det är möjligt att vi känner till denna typ av situation alltför väl. Vissa människor är mer utsatta för känslomässig överbelastning. Andra förlitar sig å andra sidan på sin starka självkontroll. De hanterar sin självkontroll genom att hantera var och en av dessa “känslomässiga hot”. Men vanligtvis leder ingen av dessa två strategier till de bästa resultaten.

“Den emotionella hjärnan svarar på en händelse snabbare än den tänkande hjärnan.”

-Daniel Goleman-

När överväldigande känslor tar över

Intrycken av dessa komplexa känslomässiga universum kommer att förbli kvar där, på ytan, och beröva oss av vår frid och balans. Därför ser vi alltid patienter som kommer på konsultation, som lägger skulden på sina brister och tillkortakommanden. De säger saker som “Problemet är min fruktansvärda ångest”, “Jag vet inte vad jag ska göra med min ilska” eller “Jag har problem med mina känslor. Jag vet inte vad jag ska göra för att leva ett normalt liv“.

Dessa typer av uttalanden visar oss än en gång att det finns en bias i vårt samhälle gällande dessa frågor. Vi fortsätter att tänka att känslor på något vis är dåliga, att det inte finns någon anledning för oss att känna ångest. Vi tror att livet bortom skuggan av rädsla skulle vara ett liv med större mening. Men vi har en tendens att glömma att dessa känslor alltid har ett tydligt syfte för vår överlevnad och anpassning.

Förmågan att kunna acceptera och hantera situationen när känslor tar över, hjälper dig att undvika de återkommande känslomässiga svallen.

En kvinna som är överväldigad av känslor

Blicka mot horisonten när känslor tar över

Om känslor tar över i en viss situation, titta mot horisonten och håll kvar blicken där en stund. Låt världen gå igenom sina rörelser, låt diskussionen fullfölja sin kurs i vilken riktning den än går.

Tillåt alla de läskiga stimuli som du kan känna passera till det förflutna, fångade i en harmlös dimension där de inte kan skada dig. Fäst din blick på den föreställda fridfulla horisonten. Gör detta för att ge ditt sinne och din kropp några sekunder för att reglera din andning, dina hjärtslag och den spänning du upplever.

Det bästa du kan göra när kaoset öser ner som regn över ditt liv är att förbli lugn. När vi som människor upplever emotionella översvämningar, tar panik över vår hjärna. Det är rimligt att den gör det, eftersom panik härrör från den mest instinktiva delen av vår hjärna.

I dessa ögonblick är allt kaotiskt, rörigt och intensivt. I dessa situationer blir prefrontala cortex, som är förknippad med vår analytiska förmåga samt beslutsfattande och logiska resonemang, “frånkopplad”. Låt oss ta en titt på hur denna komplexa process fungerar.

Amygdala och den direkta resan till rädsla och ilska

När känslor tar över kan du gå från frid till panik, ilska eller rädsla på bara fem sekunder. Hur kan det gå till? Vilken mekanism inom oss kan ta kontrollen så fort? Vi har alla ställt oss själva denna fråga vid någon tidpunkt i våra liv. Svaret är lika fascinerande som det är störande: amygdala ansvarar för allt detta.

En studie genomförd på Emory University i Atlanta och publicerad i Journal of Biological Psychiatry påvisade att amygdala modulerar all vår rädsla, stress eller aggression samt beteendena som är relaterade till dessa känslor. Studien visade till exempel att den lilla strukturen är den som ansvarar för att samla in information från vår miljö som kan vara relaterad till hot runt oss. Amygdala får oss också reagera med ett mycket specifikt syfte i åtanke: att överleva.

En man gråter

När oreglerade känslor tar över kontrollen

Människor som utvecklar känslomässiga störningar kännetecknas i huvudsak av något mycket specifikt: de kan inte eller lyckas inte reglera när deras känslor tar över helt och hållet. Denna situation skapar med tiden än mer ångest för dem. De börjar känna sig hjälplösa och som att allt runt dem är bortom deras kontroll. Därför måste vi vara tydliga: de känslor som vi inte reglerar idag kommer att överväldiga oss imorgon. Om denna situation blir kronisk kan tillstånd som generaliserat ångestsyndrom och depression uppstå.

Vi bör också ta med i beräkningen att det i dessa situationer är värdelöst att undertrycka känslor eller blockera tankar. Den klassiska idén “Jag tänker bara inte tänka på det” hjälper oss alltså inte alls. Det kan faktiskt generera fler blockeringar och problem på både kort och lång sikt.

Vad man kan göra när känslor tar över

Vilken strategi ska vi använda när känslor tar över? I psykologiska sammanhang använder vi ofta frasen “emotionell kontroll”. Istället för “kontroll” skulle det vara mer exakt av oss att använda termen “reglering”, tack vare flexibiliteten och dynamiken som detta ord ger oss.

När känslor tar över, ta flera djupa andetag. Lite i taget får du kontroll över din kropp och sinne.

På något sätt är kontrollen huvudaktören här. Tänk på styrka och dominans. I detta fall och i den emotionella sfären bör vi lämna motstånd bakom oss. Vi måste välja acceptans, hantering, flexibilitet, omvandling och rörelse.

Låt oss ta en titt på vilka strategier vi bör tillämpa i dessa situationer:

  • En studie publicerad i tidskriften Frontiers in Psychology noterade att emotionell reglering inte är en paketlösning som passar alla. Det innebär att det inte finns en enda strategi som fungerar för varje situation och omständighet. Ångest som infinner sig inför ett prov, en diskussion, eller att behöva acceptera en separation eller en förlust, kommer att få oss att börja implementera hanteringsstrategier.
  • Å andra sidan finns känslor alltid där av en anledning, och vi måste fråga oss själva vad känslorna vill ha av oss. Vad är deras syfte? Att höja vår blick bort mot horisonten är därför alltid en användbar strategi vid det mest alarmerande tillståndet. Detta gör att vi kan komma in i vårt mentala palats och hitta oss själva. När vi väl är där bör vi fråga oss själva vad som händer och varför det händer.
  • Vi måste ta upp en annan relevant faktor. Amygdala är den vaktpost som i de flesta fall beslutar att mobilisera rädsla eller ilska innan vi medvetet tänker på det. Den agerar på instinkt snarare än med logik. När den gör det tar den kontroll över vår kropp och utlöser alla symptom som vi är så bekanta med som takykardi, yrsel och svettning.
Målning av en person som tar djupa andetag

Djupa andetag

När känslor tar över, hjälper det inte att säga till oss själva “Lugn, ingenting kommer att hända”. För i själva verket händer faktiskt något i vår hjärna. Därför är det i dessa ögonblick mest lämpligt att lugna vår kropp med djupa andetag. Att andas in djupt och andas ut långsamt hjälper oss att reglera våra hjärtslag och lindra muskelspänning. När kroppen är balanserad kan vi sedan hantera våra tankar och titta närmare på hur och varför vi känner oss som vi gör.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.