5 effektiva sätt att kontrollera känslor och leva bättre

5 effektiva sätt att kontrollera känslor och leva bättre
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 16 april, 2023

I ditt dagliga liv sker saker som påverkar dig men som är bortom din kontroll. Sättet du reagerar på dessa problem slår fast din livskvalitet. Så ett bra sätt att hantera dessa komplikationer på är att använda effektiva sätt att kontrollera känslor. Dessa kan hjälpa dig att känna dig säkrare och mer kompetent i varje ögonblick och omständighet.

António Damásio – den välkända portugisiske läkaren och neurologen – påminner oss i sina böcker om att den emotionella världen var ett ämne med lågt vetenskapligt intresse långt in på 1900-talet. Forskarna hade redan William James arbete, och för många neurologer och beteendespecialister räckte det.

Damásio var den som ledde vägen till detta fält. Han försökte empiriskt förstå hur känslor påverkar besluten vi tar.

Känslor och den emotionella världen utgör en form av sofistikerad mekanism som direkt sammankopplar med våra tankar och vårt beteende. Det är väldigt användbart att förstå dessa processer. Om du lyckas hantera och kontrollera dem kan du använda dem för eget gagn. Det kommer hjälpa dig att forma ditt liv som du vill. Och inte bara det, för du kommer bli mer självsäker.

Låt oss ta en titt på de effektiva sätt att kontrollera känslor som låter oss uppnå detta.

“Känslor och förnimmelser är inte en lyx, de är vårt sätt att kommunicera våra mentala tillstånd till andra människor. Men de är även en guide för att ta beslut.”

-António Damásio-

Olika ansiktsuttryck

Effektiva sätt att kontrollera känslor i vardagen

Varje beslut, varje tanke, varje steg som du tar i ditt dagliga liv görs med någon form av känsla. Allt har en anledning, allt påminner oss om något. Det finns alltid baktankar eller dolda rädslor. Du kan hitta källan till allt detta i hjärnstrukturen som är lika fantastisk som den är komplex. Vi talar om det limbiska systemet.

Detta område av hjärnan ansvarar för en stor del av den du är och vad du gör. Men du låter det inte alltid ta fram det bästa hos dig. Ibland grumlar dina känslor ditt fokus och dina tankar. Du agerar eller reagerar därmed oresonligt. Du sätter käppar i hjulen för dig själv eller känner att allt håller på att glida dig ur händerna.

För att undvika eller minska förekomsten av dessa typer av situationer finns det inget bättre än att använda nedanstående effektiva sätt att kontrollera känslor. Låt oss ta en titt på några exempel.

1. Kontrollera dina tankar

Kognitiv beteendeterapi har ofta väldigt bra förslag när det kommer till effektiva sätt att kontrollera känslor. Något som kan vara väldigt användbart är att komma ihåg detta enkla tips:

  • Du kan inte radikalt förändra dina känslor. Men om du förbättrar ditt mentala fokus kan du reglera dem.
  • Om du märker att du kontrolleras av rädsla, ångest eller oro måste du stoppa flödet av tankar som främjar negativitet. Du måste säga “Nu räcker det”. Rikta sedan dina tankar mot något mer konstruktivt och användbart.
  • Till exempel: Min presentation imorgon kommer vara urdålig, jag kommer göra mig till åtlöje -> Jag är väl förberedd på min presentation, jag känner till ämnet och jag kommer njuta av att dela med mig av vad jag spenderat så mycket tid på med andra.

2. Bredda ditt fokus

Människor tenderar att se världen med tunnelseende. Vi fokuserar på en punkt och koncentrerar alla våra tankar och känslor där. Vi glömmer hur hälsosamt det är att ta ett steg tillbaka och se världen ur ett bredare perspektiv. Här kan vi ventilera våra idéer och ta avstånd från skadliga personer, situationer och vanor.

Så varje gång du känner dig fast, stressad eller oinspirerad, ska du skapa lite distans. Lyft blicken och titta på livet ur ett bredare perspektiv.  Världen är trots allt full av möjligheter.

Profil av kvinna som nyttjar effektiva sätt att kontrollera känslor

3. Djupandning

På denna webbplats talar vi ofta om djupandningstekniker. Detta är ett enkelt och effektivt sätt att reglera och kontrollera dina känslor. Du kan därför använda det varje gång du känner dig fast eller överväldigad. För att göra det behöver du bara hitta ett lugnt och avslappnat utrymme, och sedan följa dessa steg:

  • Sitt upp med rak rygg.
  • Andas in genom näsan i 5 sekunder. Försök att driva all luft till bukområdet. Målet är att utöva andning med diafragman.
  • Håll andan i 6 sekunder.
  • Andas därefter ut genom munnen i 7 sekunder.

Upprepa cykeln flera gånger. Du kommer märka att en känsla av lugn infinner sig.

“Om du behandlar en individ som han är kommer han förbli som han är. Men om du behandlar honom som om han vore vad han borde och kunde vara, kommer han bli vad han borde och kunde vara.”

-Goethe-

4. Visualisering och mentalt fokus är effektiva sätt att kontrollera känslor

En annan effektiv och användbar teknik för emotionell kontroll är visualisering. Du har säkerligen provat på det någon gång. Du väntar dig det värsta och alla saker som kan gå fel – misslyckanden, jobbiga möten, försummelser etc.

Ditt sinne är en expert på att föreställa sig katastrofala situationer. Men du föreställer dig inte ofta hur du kan lösa dem om de skulle inträffa. Dina visualiseringar spär bara på din kontinuerliga oro.

  • Detta är ditt ansvar. Det är därför visualisering är så användbart. Visualisera vad du skulle göra om din värsta mardröm blev verklighet.
  • Du kan till exempel föreställa dig vad du skulle göra om du fick sparken från jobbet. Du kan även visualisera vad du skulle säga i ett gräl med en medarbetare eller hur du skulle reagera om din partner började visa mindre intresse för dig.

All denna övning hjälper dig att vara förberedd på att reagera på ett lämpligt sätt (det vill säga om dessa saker blir verklighet).

5. Förändring och positiva förväntningar

Livet går i cykler. Ibland måste man förnya vissa dimensioner av sig själv. Speciellt den komplexa, psykologiska hårddisk varje människa bär på. Något du måste komma ihåg är att du kommer uppleva oinspirerande faser. Stunder när apati och negativa känslor klänger sig fast vid dig som konstig, osynlig rost.

När detta sker ska du komma ihåg att det är normalt. Motivation, önskan och positivitet är dynamiska, och de behöver ny inspiration för att inte fastna. Så varje gång du känner dig negativ och fast, intala dig själv att det är dags för en förändring.

Person på bergstopp

När något förblir detsamma för lång tid blir det stillastående. Det är därför det är viktigt att utmana sig själv på nya sätt. Det hjälper dig att förändra ditt emotionella flöde.

Gör det med en känsla av positiv förväntan. Lita på dig själv och på att det som är på väg kommer göra dig gott och hjälpa dig framåt. Hitta ny inspiration och ge dig själv en existentiell kickstart. Det kommer säkerligen berika ditt liv och göra det mer intressant.

Tveka inte att använda dessa enkla sätt att kontrollera känslor. Varför vänta på ett bättre liv?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.