5 emotionella kontrolltekniker för ett bättre liv

5 emotionella kontrolltekniker för ett bättre liv
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I ditt dagliga liv sker saker som påverkar dig men som är bortom din kontroll. Sättet du reagerar på dessa problem slår fast din livskvalitet. Så ett bra sätt att hantera dessa komplikationer på är att använda emotionella kontrolltekniker. Dessa kan hjälpa dig att känna dig säkrare och mer kompetent i varje ögonblick och omständighet.

Antonio Damasio – den välkända portugisiske läkaren och neurologen – påminner oss i sina böcker om att känslovärlden var ett ämne av lite intresse för vetenskapen långt in på 1900-talet. Forskarna hade redan William James arbete, och för många neurologer och beteendespecialister räckte det.

Damasio var den som ledde vägen till detta fält. Han försökte empiriskt förstå hur känslor påverkar besluten vi tar.

Känslor och känslovärlden utgör en form av sofistikerad mekanism som direkt sammankopplar med våra tankar och vårt beteende. Det är väldigt användbart att förstå dessa processer. Om du lyckas hantera och kontrollera dem kan du använda dem för eget gagn. Det kommer hjälpa dig att forma ditt liv som du vill. Och inte bara det, för du kommer bli mer självsäker.

Låt oss ta en titt på de emotionella kontrolltekniker som låter en uppnå detta.

“Känslor och förnimmelser är inte en lyx, de är vårt sätt att kommunicera våra mentala tillstånd till andra människor. Men de är även en guide för att ta beslut.”

-Antonio Damasio-

Olika ansiktsuttryck

Emotionella kontrolltekniker i vardagen

Varje beslut, varje tanke, varje steg som du tar i ditt dagliga liv görs med någon form av känsla. Allt har en anledning, allt påminner oss om något. Det finns alltid baktankar eller dolda rädslor. Du kan hitta källan till allt detta i hjärnstrukturen som är lika fantastisk som den är komplex. Vi talar om det limbiska systemet.

Denna region av hjärnan ansvarar för en stor del av vem du är och vad du gör. Men du låter den inte alltid ta fram det bästa av dig. Ibland grumlar dina känslor din fokus och dina tankar. Du agerar eller reagerar oresonligt. Du kommer i din egen väg eller känner som om alltid håller på att slinka dig mellan fingrarna.

För att undvika eller minska dessa typer av situationer finns det inget bättre än emotionella kontrolltekniker. Låt oss ta en titt på några exempel.

1. Kontrollera dina tankar

Kognitiv beteendeterapi har ofta väldigt bra förslag när det kommer till emotionella kontrolltekniker. En sak som kan vara väldigt användbart är att komma ihåg detta enkla tips:

  • Du kan inte radikalt förändra dina känslor. Men om du förbättrar din mentala fokus kan du reglera dem.
  • Om du märker att du kontrolleras av rädsla, ångest eller oro måste du stoppa flödet av tankar som främjar negativitet. Du måste säga “nu räcker det”. Rikta sedan dina tankar mot något mer konstruktivt och användbart.
  • Till exempel: min presentation imorgon kommer vara urdålig, jag kommer göra mig till åtlöje ⇔ Jag är väl förberedd på min presentation, jag känner till ämnet och jag kommer njuta av att dela med mig av vad jag spenderat så mycket tid på med andra.

2. Bredda din fokus

Folk tenderar att se världen med tunnelsyn. Vi fokuserar på en punkt och koncentrerar alla våra tankar och känslor där. Vi glömmer hur hälsosamt det är att ta ett steg tillbaka och se världen ur ett bredare perspektiv. Här kan vi vädra våra idéer och ta avstånd från skadliga personer, situationer och vanor.

Så varje gång du känner dig fast, stressad eller oinspirerad, skapa lite avstånd. Lyft blicken och titta på livet ur ett bredare perspektiv.  Världen är trots allt full av möjligheter.

Profil av kvinna

3. Djupandning

På denna webbplats talar vi ofta om djupandningstekniker. Detta är ett enkelt och effektivt sätt att reglera och kontrollera dina känslor. Du kan använda det varje gång du känner dig fast eller överväldigad. För att göra det behöver du bara hitta ett lugnt och avslappnat utrymme, och sedan följa dessa steg:

  • Sitt upp med rak rygg.
  • Andas in genom näsan i 5 sekunder. Försök att driva ut all luft från bukregionen. Målet är att utöva andning med diafragman.
  • Håll andan i 6 sekunder.
  • Andas sedan in genom munnen i 7 sekunder.

Upprepa cykeln flera gånger. Du kommer märka att en känsla av lugn infinner sig.

“Om du behandlar en individ som han är kommer han förbli som han är. Men om du behandlar honom som om han vore vad han borde och kunde vara, kommer han bli vad han borde och kunde vara.”

-Goethe-

4. Visualisering och mental fokus

En annan effektiv och användbar teknik för emotionell kontroll är visualisering. Du har säkerligen provat på det någon gång. Du väntar dig det värsta och alla saker som kan gå fel – misslyckanden, jobbiga möten, försummelser, etc.

Ditt sinne är en expert på att föreställa sig katastrofala situationer. Men du föreställer dig inte ofta hur du kan lösa dem om de skulle inträffa. Dina visualiseringar spär bara på din kontinuerliga oro.

  • Detta är ditt ansvar. Det är därför visualisering är så användbart. Visualisera vad du skulle göra om din värsta mardröm blev verklighet.
  • Du kan till exempel föreställa dig vad du skulle göra om du fick sparken från jobbet. Du kan även visualisera vad du skulle säga i ett gräl med en medarbetare eller hur du skulle reagera om din partner började visa mindre intresse för dig.

All denna övning hjälper dig att vara förberedd på att reagera på ett lämpligt sätt (om dessa saker blir verklighet, det vill säga).

5. Förändring och positiva förväntningar

Livet går i cykler. Ibland måste man förnya vissa dimensioner av en själv. Speciellt den komplexa, psykologiska hårddisk varje människa bär på. Något du måste komma ihåg är att du kommer uppleva oinspirerande faser. Stunder när apati och negativa känslor klänger fast vid dig som konstig, osynlig rost.

När detta sker ska du komma ihåg att det är normalt. Motivation, önskan och positivitet är dynamiska, och de behöver ny inspiration för att inte fastna. Så varje gång du känner dig negativ och fast, intala dig själv att det är dags för en förändring.

Person på bergstopp

När något förblir detsamma för lång tid blir det stillastående. Det är därför det är viktigt att utmana dig själv på nya sätt. Det hjälper dig att förändra ditt emotionella flöde.

Gör det med en känsla av positiv förväntan. Lita på dig själv och på att det som är på väg kommer göra dig gott och hjälpa dig framåt. Hitta ny inspiration och ge dig själv en existentiell kickstart. Det kommer säkerligen berika ditt liv och göra det mer intressant.

Tveka inte att använda dessa simpla emotionella kontrolltekniker. Varför vänta på ett bättre liv?

Detta kanske intresserar dig
7 tecken på olöst emotionellt lidande
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
7 tecken på olöst emotionellt lidande

Det är ett misstag att tro att svåra situationer, sådana som orsakat mycket olöst emotionellt lidande, kommer bli bättre med tiden.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.