Personlighetsstörningar: mer än ögat ser

Personlighetsstörningar: mer än ögat ser

Senaste uppdateringen: 06 maj, 2022

Ibland kan andra personers beteenden vara förvirrande och helt oförståeliga från vårt perspektiv. Många gånger har du säkert haft funderingar om andra personers personligheter, utan att finna några svar. Personligheter är inte huggna i sten eller perfekt utsnidade. Det finns istället många olika bulor och sprickor. Men ibland är dessa sprickor så djupa att de i slutänden bryter isär personen och blir den mest karaktäristiska delen av dennes personlighet. Vissa ibland störande karaktärsdrag kan visa sig hos en person, inte som ett undantag, utan som ett vanemässigt beteendemönster. Dessa är kända som personlighetsstörningar.

Vad är personlighetsstörningar?

Personlighetsstörningar är ett beteendemönster som blir uppenbart mot slutet av ungdomen och början av vuxen ålder. Beteendet hos de drabbade tenderar att förändra deras relationer med andra.

Vad vi observerar hos personlighetsstörningar är att ett visst karaktärsdrag blir helt centralt för personens beteende. Vi vill till exempel alla vara händelsernas centrum i vissa situationer, men vissa personer måste vara det konstant för att kunna agera.

Några av våra mest bortstötande personlighetsstörningar

Kom ihåg att vissa missanpassade egenskaper kan bli vanemässiga beteenden som förblir stabila över tid och i olika situationer. Vi ska gå igenom några av de personlighetsstörningar som orsakar mest vånda.

Narcissistisk personlighetsstörning

Personer som lider av narcissism uppvisar ett generellt mönster av grandiositet och behovet att bli beundrade av andra. De anser sig vara mycket betydelsefulla och är upptagna med fantasier om gränslös framgång, makt, briljans, skönhet och kärlek.

Narcissister tenderar att uppvisa arroganta attityder och stor brist på empati. De använder vänskaper som ett sätt att uppnå sina mål. De anser sig själva vara speciella och unika. De är pretentiösa och exploaterande, och de uppvisar mycket avund.

Narcissus vid vattendrag

Paranoid personlighetsstörning

Personer som lider av denna störning uppvisar misstro eller misstänksamhet mot omgivningen och tolkar andra personers beteenden som ondsinta. De tror konstant att någon konspirerar mot dem eller att de mottar ogrundade förolämpningar och anklagelser från vissa personer. Du kan känna igen dem eftersom de behandlar dina avsikter med misstänksamhet och misstro.

De är besatta av lojalitet och de misstänker att andra kommer förråda dem när som helst, och att informationen personer har om deras liv kommer användas mot dem.

Detta leder till att de drar sig för att etablera intimitet och tillit. Vidare kan de vara bittra under lång tid om de tror att de blivit förrådda, och refererar kontinuerligt till händelsen ifråga. Det är inte konstigt att detta beteende uppvisas mer påtagligt mot deras partners eftersom de konstant tror att dessa är otrogna.

Borderline personlighetsstörning – en av våra mest omtalade personlighetsstörningar

Personer med denna personlighetsstörning uppvisar ett generellt mönster av instabilitet i interpersonella relationer och i den egna självbilden, såväl som påtaglig impulsivitet, vilket börjar vid starten av vuxen ålder och inträffar i olika sammanhang. De tenderar att beskylla andra personer för sitt elände.

Det kallas “borderline” eftersom dessa personer ligger på gränsen till extrem neuroticism, vilket kan leda till psykotiska episoder i vissa situationer. Dessutom är allt antingen negativt eller positivt utan möjlighet till mellanlägen. Tillsammans med depression verkar detta tillstånd vara det snabbast växande bland befolkningen.

Det mest störande med borderline är regleringen av känslor. Terapi fokuserar vanligtvis på att personen ska kunna validera sig själv samt modulera, acceptera och reglera sina känslor.

Många teorier, såsom Anthony Batemans och Peter Fonagys mentaliseringsteori, säger att dessa personer är inkapabla att förstå sig själva och andra i subjektiva termer. De omvandlar alltså sitt elände direkt till handling, utan att gå igenom ett mentalt filter.

Deras elände, oförmåga att bli förstådda rationellt, materialiserar sig i tvångsmässiga handlingar. Självskadebeteende och risken för självmord är större hos denna störning än hos andra. En annan populär terapi är Marsha M. Linehans dialektiska beteendeterapi.

Linehan själv lider av denna störning och har utvecklat idén om att det finns en biologisk predisponering för tillståndet, men att miljömässiga faktorer utlöser “utbrottet”. Vissa filmer har utforskat störningen, såsom Stulna år och La Herida (Såret).

Scen som skildrar personlighetsstörningar

Osjälvständig personlighetsstörning

Denna störning kategoriseras som en rädd eller ängslig personlighetsstörning. Dessa personer uppvisar ett beteendemönster som karaktäriseras av ett generellt, överdrivet behov att bli omhändertagna av andra, vilket resulterar i undergivenhet, osjälvständighet och rädsla för separation.

Osjälvständiga personer är rädda för att ta beslut själva, och behöver försäkringar och bekräftelser av andra.

Osjälvständiga personer tenderar att desperat leta efter partners, även om de inte känner sig helt känslomässigt involverade, endast för att undvika att känna sig övergivna och ensamma. Om de känner sig övergivna kan de ibland försöka få uppmärksamhet genom att tänja på vissa gränser och beskylla andra personer.

Osjälvständig personlighetsstörning

Histrionisk personlighetsstörning

Personer med denna störning uppvisar ett mönster av överdrivna känslor och suktande efter uppmärksamhet. De agerar förförande, dramatiskt och entusiastiskt i sin jakt på uppmärksamhet. Dessa beteenden är relaterade till egocentrism och oförmågan att acceptera oro i sina förhållanden.

Histrioniska personer karaktäriseras av att vilja vara i händelsernas centrum till varje pris, oavsett om det är med grandiositet eller överdrivna offerroller.

De verkar ha goda sociala färdigheter, men deras överdrivet dramatiska och teatraliska tendenser brukar försämra deras relationer. De tolererar inte frustration särskilt bra och alla typer av övergivning eller tecken på likgiltighet mot dem är ett intolerabelt övertramp som åsamkar dem mycket lidande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.