Hur täcker vi över våra känslor?

12 januari, 2017

Känslorna vi kallar negativa följs vanligtvis av ett visst beteende eller vissa handlingar för att ta bort detta känslomässiga tillstånd. Det är en strategi vi människor använder rätt mycket, och den fungerar väldigt bra kortsiktigt eftersom den genererar lindring och frigör oss från de obekväma, psykologiska symptomen på våra känslor.

Problemet är vad som sker i det långa loppet. Lösningen är endast ett plåster som snabbt appliceras på grund av det brådskande behovet att bli av med problemet. Dessa beteenden gör att problemet bibehålls över tid, och när vi minst anar det kommer denna svaga barriär kollapsa.

Exempel på dessa beteenden kan vara hetsätning efter en ångestattack, att desperat ringa sin partner i svartsjuk vrede för att vara säker på var denne befinner sig, eller att ta droger eller spela bort stora mängder pengar.

Tolerans för våra känslor

Inom psykologi förklarar vi vanligtvis för patienter och försöker få dem att helt förstå att deras beteende, utöver negativa tankar, är orsaken till deras problem. Innan dessa beteenden upphör kommer den känslomässiga skadan förbli.

Vi människor avfärdar i regel denna teori eftersom det är svårt att tolerera våra känslor: att låta dem vara, att känna dem. Symptomen är så obehagliga att vi ibland gör vad som helst för att inte känna dem. Trots att vi är medvetna om att vi efteråt kan komma på oss själva med att vara i en ännu svårare situation.

Människor är kortsiktigt hedonistiska. Med andra ord försöker vi att undvika smärta och söka njutning såväl som omedelbar tillfredsställelse till varje pris, utan att tänka på konsekvenserna.

Hetsäta skräpmat

Det finns till exempel vissa personer som blir väldigt ängsliga eftersom deras tankar är för överdrivna. Detta kan resultera i att de ägnar sig åt en hyperkalorisk hetsätning.

Hetsätning kommer givetvis inte lösa problemet som finns; det kommer snarare skapa ett nytt problem om personen vänjer sig vid att utföra denna dynamik.

Att tolerera intensiv ångest är därför mer komplicerat än den alternativa vägen, som är en snabb och dåligt övervägd sådan. Detta beteendemönster kan faktiskt bli så ingjutet att personen börjar utforska kylskåp och skafferi vid minsta tecken på stress, i jakt på något att stoppa i munnen.

Det skulle ha varit perfekt att utöva ett alternativt beteende för att möta ångesten. Exempel på dessa är att djupandas, att analysera problemet genomgående, finna lösningar och alternativ, tänka rationellt, och utföra den valda lösningen. Ja, att tolerera att vi känner oss ängsliga.

Ångest är en känsla som agerar fysiologiskt som en kurva: den ökar till ett tak, där den kommer börja sjunka om vi inte blockerar den med det täcke vi talar om.

Några former av övertäckning av känslor

Alla har vi vid något tillfälle täckt över våra känslor för att lida mindre och få tillfällig lindring. Om det inte blir till en vana är det inte särskilt problematiskt.

Några sätt att täcka över våra känslor kan vara:

Mat

Mat har en väldigt förstärkande kraft för människor genom den njutning den erbjuder, utöver att eliminera hunger. Hetsätning, speciellt av söt och fet mat, kan få oss att tro att vår ångest har minskat och till och med eliminerats. Därför tenderar vi att känna en lindring av våra känslomässiga tillstånd med mat, vilket kan leda till allvarliga ätstörningar.

Droger

Droger är precis som mat aktiva i våra njutnings- och belöningscentra genom att dopamin frisätts i hjärnan, vilket får oss att må bra på väldigt kort tid.

Tobak, hasch, alkohol och andra droger fungerar som en väldigt kraftfull, känslomässig chock. Personer med låg frustrationstolerans löper större risk att utveckla drogproblem.

Rökande kvinna

Patologiskt spelande

Likt ovan nämnda exempel är patologiskt spelande en belöning, även om vi förlorar mer pengar än vi vinner. Förväntningarna på att vinna håller oss alerta och motiverade, distraherar oss från våra orosmoln och hjälper oss fly för tillfället. Efteråt kan problemet vara ännu större om vi gått back.

Inaktivitet

Väldigt typiskt för depression. För att inte lida mer och frigöra sig själva från ansträngning kan vissa personer ”sluta leva”. De blir inaktiva i hemmet, ställer in nöjesaktiviteter, och i värsta fall sjukskriver de sig.

Aggressivitet och undergivenhet

Att vara väldigt aggressiva respektive väldigt undergivna och tillmötesgående är två beteenden som frigör oss från konflikter med andra. Med aggressivitet uppmanar vi andra att göra som vi vill, och i det korta loppet lyckas vi ofta. Med passivitet tar vi på oss skulden och åsidosätter våra rättigheter.

Aggressiv kvinna

Bekräftelse

Att kolla vår partners telefon, se till att vi stängt av spisen för tusende gången eller genomgå massor av medicinska tester är beteenden som också frigör oss från ångest. Vi vidtar extra förebyggande åtgärder eftersom vi tror att något hotfullt kan ske, trots att det inte är realistiskt.

Det finns även andra säkerhetsbeteenden, såsom att bära med sig en flaska vatten utifall en ångestattack skulle inträffa, att alltid ha med sig en blodtrycksmanschett eller att hålla ett föredrag med en lyckoamulett.

Med små lögner förlorar man stora personer

Det finns inget som skadar mer än lögner eftersom de får en att känna sig liten och sårbar, och man skapar en misstro mot världen och ett skal som är svårt att bryta igenom. Så med små lögner kommer du… Läs mer»