5 lärdomar om depressioner

5 lärdomar om depressioner

Senaste uppdateringen: 10 september, 2022

Depressioner ger dig inga förvarningar; de kan dyka upp på ett ögonblick. Även om många symptom kan inträffa (vissa till och med i förväg) så är skillnaden mellan att ha tendenser och att uppleva det faktiska tillståndet lika stor som att kliva upp från ett djupt hål och att falla ned i det. Det kan hända direkt efter att du upplevt stor glädje eller precis när du tror att du uppnått allt du någonsin velat ha.

Blicken i ett barns ögon, att se en solnedgång eller andra vardagliga händelser, till synes vänliga, tröstande eller till och med obetydliga, kan leda till krisen. Att till exempel tänka tillbaka på våra liv eller väcka ett specifikt faktum om vår existens som fortfarande har olösta aspekter. Det är då stormen börjar; den som fram tills nu varit slumrande.

“Den starke kanske kan kämpa i en timme. De som är ännu starkare kan kämpa i åratal. Men de starkaste av dem alla kämpar hela sina liv. Dessa är de oersättliga.”

-Bertolt Brecht-

Depressioner får hemska konsekvenser

Depressioner och att lära sig att inte oroa sig

Oroa dig inte. Oro över framtiden och förändringar i livet leder oss till ett tillstånd av återkommande rädsla. Och detta kan leda oss till en djup depression.

Existens kan alternera mellan förvirring och svårigheter. Det är därför viktigt att vi inte förlitar oss så mycket på omständigheterna, på vad som kan eller inte kan hända.

Det viktiga är att växa inom vår personliga struktur på en daglig basis. För oavsett hur svår eller negativ situationen är så kommer vi att kunna lösa den och inte fastna i en labyrint av tvivel och misstag. Eller, ännu värre, lägga ännu mer skuld till våra liv…

Att lära dig vem du är

Att analysera dina karaktärsdrag och omständigheterna i ditt liv med god känsla och objektivitet ger dig chansen att veta vem du är. För om du inte känner dig själv så är du bara som ett löv som kastas runt av vinden, utan en satt riktning eller kraft att bedöma och ta beslut. Att identifiera dina styrkor och svagheter kommer låta dig veta vilka terränger du kan respektive inte kan hantera.

Kvinna täckt i blommor

Om dina depressioner till exempel startas eller främjas av alkohol så är därför det värsta du kan göra att gå till en bar och beställa den första drinken. Vi tenderar att arrangera omständigheterna som får oss att återfalla. Vi tenderar att blidka våra egna motgångar. Det är bra att vara klok, att ha mod för sakerna som kräver det och inte förneka våra svagheter. Detta är det första steget mot att inte upprepa våra tidigare upplevelser som inte hade positiva resultat.

Vår existens är full av processer: vissa längre än andra, beroende på situationens nivå av komplexitet. Så den som undviker dessa processer förlorar inte bara möjligheten att lära sig och vara mer självgående, utan skapar även en utestående skuld till sig själv.

“Lycka” kan vara orsaken till depressioner

Sträva efter att förstå att livet är en blandning av glädje och sorg, framgång och misslyckande, och att ett tillstånd av otrolig “lycka” kan leda till en stor besvikelse. För sagda “lycka” kan vara den största sofismen av din existens. Vidare är “lycka” inte synonymt med sant välmående. Problemet är att vi ibland blandar ihop “eufori” och “lycka”. Det förstnämnda är upprymdhet, det senare frid.

Vi kan faktiskt tro att vi har allt: professionell framgång, karriärframgång och till och med framgång i kärlek. Och även då kan vi falla ned i den djupaste av depressioner. Att ha allt kan faktiskt ibland vara den huvudsakliga orsaken till krisen. För det är väldigt svårt att till exempel bibehålla en viss social status. Detta tar ut sin rätt på vårt sociala välmående och är ofta skadligt även för vårt personliga välmående.

Det är värt ett försök

Om så var fallet för dig och du drabbades av djupa depressioner så är det möjligt att undfly dem. Speciellt om du har professionell hjälp och en god stödcirkel. Uppenbarligen kommer inte en ande komma ut ur en magisk lampa och ge det till dig; det kommer krävas stor personlig ansträngning. Men målet är värt det. Oss själva och vår återhämtning – dessa anledningar är mer än tillräckligt bra för att rättfärdiga jobbet som krävs.

Kvinna med stor jordgubbe

Dessa återhämtningsprocesser är vanligtvis progressiva, gradvisa och svåra. Tiden kommer passera långsamt, och en enda dag kan kännas som ett sekel. Du måste därför vara tålmodig och komma ihåg att livets stora problem kräver tålamod.

Under dessa omständigheter är det ett måste att ändra en eller flera levnadsvanor för att fly denna mörka plats. Att träna och ägna sig åt diverse hobbys som stimulerar dig är också viktigt under dessa återhämtningsperioder.

Något som också kan vara till stor fördel för dig är att dela olika upplevelser och synsätt med andra personer som har genomgått liknande sjukdomar. Att undvika situationer som leder till depression så mycket som möjligt är i många fall, eller nästan alla, en av dina största bundsförvanter under återhämtningen.

Ta inte förhastade beslut, speciellt inte i viktiga frågor

I högrisksituationer eller krisperioder är det bäst att ta en paus och inte ta förhastade beslut eller göra något som till och med kan leda till slutet av din existens. En dålig eller horribel situation inträffar, och nästa dag fortsätter livet.

Ibland är det väldigt konstigt, men sant, att om en dygd av solidaritet och förståelse uppenbaras inom personen så kan detta leda till några ögonblick av fridfullhet och oväntad avslappning. Vår egen smärta kan kanaliseras genom generositet när vi ställs inför andras smärta. Att bana väg för känslan av nyttighet och värde är ett sätt att återhämta en okänd och väldigt vacker del av oss själva.

Lidandet och orättvisorna i världen kan vara en mer giltig motivationsfaktor för att fokusera våra mål mot ett mer transcendent mål. Dessa kan vara vägen mot personlig uppfyllelse och ett sätt att läka våra sår, samtidigt som vi förstår och hjälper andra med deras sår.

Depressioner splittrar vårt inre

Men i slutänden är det inte något som är lätt att uppnå, och du måste vara väl förberedd för att möta dessa komplexa och branta terränger. Men att bara försöka sig på det är värt det: för alla andra och givetvis för oss själva. Vi har bara ett liv, och vi måste göra allt i vår makt för att ge det mening och gå bortom vanlig överlevnad.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.