Echoism: om splittrad självkänsla

Människor med echoism influeras av en narcissistisk karaktär i sina liv. De struntar i sina egna behov och fokuserar på att tillfredsställa andra människors behov.
Echoism: om splittrad självkänsla
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Echoism har namngetts efter den grekiska myten om Narkissos och Echo. Echo var en bergnymf som straffades av Hera och var tvungen att upprepa de sista orden i varje konversation hon hörde. Idag symboliserar den här mytologiska figuren alla människor som dagligen kämpar med att göra sig själva hörda. I många fall är det största hindret för dem en närstående narcissist.

En av de nyaste termerna i psykologin är just echoism. Termen kanske får dig att tänka på något som har att göra med hörsel eller auditiva problem. Den kommer dock från den nymf från berget Helikon som var kär i en vacker herdepojke vid namn Narkissos.

Doktor Craig Malkin, psykologiprofessor på Harvard Medical School, var den första som introducerade termen echoism i sin bok Rethinking Narcissism: The Secret to Recognizing and Coping with Narcissists. Efter att boken publicerats har det vetenskapliga samfundet, likaväl som den allmänna publiken, utvecklat ett stort intresse för den här nya personlighetsstörningen.

Echoism beskriver en person som är väldigt beroende av andra och som ofta har ohälsosamma relationer med narcissister. De är ofta kärleksfulla, tillgivna och känslomässiga människor som är obekväma med att vara i centrum. De är rädda för att uttrycka sina behov. Människor som lider av echoism prioriterar andra människors behov och önskningar. De har en tendens att vara passiva och inte särskilt rättframma på grund av narcissisten i sin närmaste sociala sfär.

Staty som symboliserar echoism

Echoism: ursprung och karaktäristik

Under de kommande åren kommer du förmodligen att höra den här termen mer och mer. Allmänheten är intresserad av echoism på grund av hur narcissism är tydligt närvarande i dagens samhälle. Faktum är att studier utförda av forskare vid Ruhruniversitetet i Bochum i Tyskland på Public Library of Science visar att sociala nätverk som Facebook gör den här störningen mycket vanligare.

Som ett resultat av detta finns det många fler människor som känner sig påverkade av narcissister dagligen. Närvaron av en narcissist begränsar deras identitet och framför allt deras självkänsla. Om du å andra sidan tar en närmare titt på Echos historia, kommer du upptäcka någonting unikt. Echo var den mest rättframma och briljanta samtalspartnern. Alla hon talade med trollbands under hennes samtal på grund av hennes fantastiska slagfärdighet.

Hennes talang fick Zeus att använda henne för att underhålla Hera när han smet iväg för att vara otrogen med andra kvinnor. När Hera fick reda på det straffade hon Echo genom att ta ifrån henne hennes röst. Det enda hon kunde göra var att repetera de sista orden i alla andras samtal. Echos tortyr förvärrades när hon blev kär i Narkissos, som gjorde narr av henne på grund av förbannelsen.

När detta inträffade föll Echo i djup hopplöshet och ledsamhet. Avvisningen och förödmjukelsen var värre än att förlora sin röst. Echoism förkroppsligar den här grundläggande idén. Du har varit en stark och slagkraftig person tidigare. Oavsett detta har det enkla faktum som närvarandet av en narcissist den totala kraften att fullständigt upphäva dig. Det är som om du gömmer dig och finner skydd i en mörk bergsgrotta på Helikon precis som Echo.

Echo och Narkissos

Vilka karaktärsdrag har en person med echoism?

Echoism innebär inte bara låg självkänsla eller beroende. Det är mer komplext än så.

  • Personer med den här störningen är väldigt emotionellt känsliga.
  • De vet hur man lyssnar på andra och är väldigt empatiska. De är dock inte bekväma eller självsäkra nog att uttrycka sina behov för andra.
  • De som lider av den här störningen uppskattar inte sitt eget värde, och de erkänner knappt sina egna framgångar.
  • De tar inga initiativ eftersom de inte vill besvära andra människor. De lägger ned projekt som visar minsta lilla indikation på att de skulle orsaka problem för någon annan.
  • Dessa människor har oftast en narcissistisk förälder. En eller båda försummade (eller avvisade aktivt) deras emotionella och personliga behov.
  • Det är värt att nämna att personer med echoism förstår och är medvetna om sitt problem. De har flera interna konflikter. De försöker göra sig själva hörda, sätta gränser, tydliggöra sina behov osv. Det är dock inte alltid de når sina mål, vilket skapar konstanta inre konflikter.
  • Samtidigt har personer med echoism ofta emotionella förhållanden med narcissister. Dessa personlighetstyper livnär varandra. Dock så är ingen av parterna nöjda med förhållandet.
Sovande kvinna

Är detta ett psykologiskt tillstånd?

Det här är egentligen inte ett psykologiskt tillstånd. Echoism är ett drag som baseras på några olyckliga överlevnadsmekanismer.

Det kommer sig av att man haft en osäker anknytning under barndomen. Narcissisten i barnets liv begravde i stort sett alla dess emotionella behov. Sakta men säkert har barnet lärt sig att inte föra sin talan, att leva i tysthet och att inte besvära någon. Det har lärt sig att vara den där typiska karaktären som andra narcissister utnyttjar och manipulerar.

Alla kan ta sig ur sina personliga grottor. Echo använde till exempel Nemesis och bad henne om hämnd. Det behöver dock inte gå till sådana extremer. Att straffa Narkissos gjorde inte att Echo återvann talets gåva.

Att arbeta på din självkänsla är allt du bör fokusera på. Förstå att du förtjänar att bli sedd, ha en röst, uttrycka dina behov och motta tillgivenhet från andra. Ibland är det ingen dålig idé att ta ett blad från Narkissos bok och se på din egen reflektion för att påminna dig själv om hur värdefull du är.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Buffardi, L. E., & Campbell, W. K. (2008). Narcissism and social networking web sites. Personality and Social Psychology Bulletin. https://doi.org/10.1177/0146167208320061
  • Brummelman, E., Thomaes, S., Nelemans, S. A., Orobio de Castro, B., Overbeek, G., & Bushman, B. J. (2015). Origins of narcissism in children. Proceedings of the National Academy of Sciences. https://doi.org/10.1073/pnas.1420870112

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.