Att vara en ekonomiskt beroende vuxen

Att vara en ekonomiskt beroende vuxen
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Oavsett om vi gillar det eller inte, är pengar en viktig del av livet. Finansvärlden har blivit mer komplex genom globaliseringen. Dessutom är köpkraften mycket lägre än den var för några årtionden sedan. Ekonomiska kriser uppstår regelbundet. Detta är anledningen till att det finns många vuxna som fortfarande är ekonomiskt beroende av sina familjer.

Ur en praktisk synvinkel är ekonomiskt beroende en genomförbar och stödjande lösning på det här specifika problemet. Men från ett psykologiskt perspektiv leder det till en serie svårigheter när det kommer till att vilja etablera vissa essentiella mål.

Faktum är att arbetslöshet och finansiellt beroende även har en inverkan på självbilden och självkänslan. Många tror att beroende av andra beror på “bekvämlighet”. Det kan dock orsaka en hel del skada.

“Pengar är roten till självständighet och integritetens följeslagare.”

-Lord Chesterfield-

Ekonomiskt beroende person

Föräldrar och ekonomiskt beroende barn

Om vi blickar bortom faktumet att det finns omständigheter där det är väldigt svårt att hitta ett jobb, finns det även fall där ekonomiskt beroende uppmuntras av föräldrarna. På så sätt upprätthåller många föräldrar som klagar på att barnet är ekonomiskt beroende det här beteendet.

Det finns många anledningar till att detta inträffar. Det vanligaste är att en eller båda föräldrarna inte känner sig bekväma med sina egna liv. Därför blir deras barn deras ursäkt till att inte möta andra utmaningar.

Det finns också föräldrar som har relationsproblem de inte tar tag i. Dessa föräldrar använder sina barn för att undvika konflikter eller som en distraktion. Om deras vuxna barn skulle bli ekonomiskt oberoende har de inget annat val än att jobba på sina förhållanden.

På liknande sätt fruktar vissa föräldrar ensamhet eller vill inte inse den välkända men hemska sanningen: barn flyttar alltid hemifrån. Och när detta inträffar kommer de inte att vara huvudfokus längre även om föräldrarna är en del av deras liv.

Föräldrar som underlättar för sina barn att vara ekonomiskt beroende

Många föräldrar uppmuntrar oavsiktligt ekonomiskt beroende. De har överbeskyddat sina barn sedan de var väldigt små och fått dem att bli osäkra och beroende. När deras barn försöker leva sina egna liv, motverkar och manipulerar föräldrarna dem.

Barn som har uppfostrats på det här sättet blir mer troligt ekonomiskt beroende. Barn som är mindre självsäkra kommer inte ta steget att flytta ut. De behöver sin egen plats i världen men vet inte hur man bygger den.

De känner sig inte heller kapabla till att lyckas med det. Detta gör att de tar underbetalda eller ostadiga jobb eller att de inte gör någonting alls för att få ett nytt jobb när de förlorar sitt gamla.

Kvinna med ekonomiproblem

Ett problem med en lösning

När människor inte tror på sig själva eller vad de är kapabla till, blir jakten på ekonomiskt oberoende en omöjlighet. Faktum är att självförmågan är en av de största faktorerna som kan förutse detta.

Världen kan vara hotfull och ovänlig i deras ögon, så de föredrar att stanna hemma med sin familj. Rädslan förtär dem. De föredrar att bli kritiserade eller att inte njuta av privilegierna med självständighet framför spänningen hos nya utmaningar.

Osäkra föräldrar har en tendens att uppfostra sina barn till att bli likadana. Istället för att göra en ansträngning för att hitta det perfekta jobbet, bör dessa barn fokusera på att göra sig av med rädslorna som hindrar dem från att gå vidare. Faktum är att om de inte löser dessa svårigheter, kommer det att vara väldigt svårt för dem att nå sina mål.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.