Barn med låg självkänsla: hur hjälper man dem?

Barn med låg självkänsla: hur hjälper man dem?
Adriana Díez

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Díez.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Tror du att vi föds med en särskild nivå av självkänsla? Tror du att självkärlek är viktigt för ditt dagliga liv? Är det möjligt att influera dina barns självförtroende? I den här artikeln kommer vi att ge dig svaren på alla dessa frågor, men även tala om barn med låg självkänsla.

Självkänsla är nyckeln till vart och ett av dessa pussel. Det är vad vi använder för att bygga vår identitet. Det är därför som det är fundamentalt för människor att börja arbeta på den tidigt i livet. Att göra barn medvetna om vikten av deras egenvärde är en essentiell del i deras uppfostran. Det är det bästa sättet för dem att bygga en solid grund. En som kommer att stötta dem i svåra stunder istället för att göra dem instabila.

Det finns en hel del saker du kanske gör utan att du märker det. Saker som faktiskt inte ökar ditt barns självkänsla men som istället underminerar den bit för bit.

Vanliga misstag inom uppfostran som ger oss barn med låg självkänsla

  • Att gratulera eller belöna dina barn för saker som inte beror på dem. Vi menar saker som att vara lång eller att se bra ut. Det kommer att få dem att sluta utveckla sina förmågor eller känna sig stolta över utfört arbete och vad de gör. Som ett resultat kan det skapa barn med låg självkänsla.
  • Att inte låta dina barn ta ansvarDetta inträffar när du gör allt åt dem och aldrig låter dem försöka själva för att bli bättre. Det händer när du inte lär dem att vara medvetna om sin inre värld eller om konsekvenserna mellan beslut och handling.
  • Att inte visa dem tillgivenhet. Villkorslös kärlek stärker barn. Om de känner sig älskade och bekväma kommer de att utveckla god självkänsla. De kommer att växa upp med vetskapen att oavsett om de presterar bra i livet eller inte så kommer det alltid att finnas någon som älskar och beskyddar dem.
  • Att inte låta dem uttrycka sig själva. Om du inte tillåts uttrycka vad som finns inom dig så kan du inte riktigt lära känna dig själv. Detta innebär att du inte heller är kapabel att skapa en positiv självbild. Så när du inte låter dina barn uttrycka sig själva och vädra sina känslor och åsikter utvecklar de istället låg självkänsla.
Barn som uppvisar låg självkänsla

Som du kan se är det fundamentalt att uppfostra dina barn medvetet från en plats av kärlek och respekt. För att göra det är det alltid bättre att ha en klar och ärlig kommunikation. Det är så du uppfostrar barn med hälsosam självkänsla. Men du måste också veta vad självkänsla är Vi kommer att förklara just detta här.

Vad är självkänsla?

Självkänsla är sättet du ser på dig själv. Det är ett mått på hur mycket du värderar dig själv. Det är en process som startar i din barndom och fluktuerar genom din utveckling. I grund och botten är självkänsla handlingen av att värdesätta dig själv. Att älska dig själv och veta hur du prioriterar dig själv. Detta är självkärlek.

Att ha god självkänsla innebär att se sig i spegeln och älska personen du ser där. Det hjälper dig att skapa en stabil grund som du kan bygga hela ditt liv runt. Men när din självkänsla inte är god, kan inte ditt liv vara gott heller.

Barn med låg självkänsla har aldrig lärt sig att älska sig själva. De har aldrig lärt sig att värdera sig själva och anstränger sig inte om de misslyckas med någonting första gången. Detta eftersom de inte vet hur man arbetar med långsiktiga mål. De kommer att få svårt att lära sig att älska en annan person eftersom de inte ens vet hur man älskar sig själv.

Din största skatt

Barn med låg självkänsla kommer att bli lidande vuxna om de inte lyckas lösa det här problemet. Det leder alltid till obehag, beroende och självhat. De är helt enkelt oförberedda för världen eftersom de aldrig utvecklat en villkorslös kärlek för sig själva. Det är som om de är osynliga för sig själva.

Självkänsla hjälper dig att växa med en känsla av kärlek och säkerhet. Det hjälper dig att bygga en positiv självbild. En som du kan projicera på alla dina relationer. Den är din största skatt. Du måste ta hand om den och alltid arbeta med den. Du måste avsätta tid till den och skämma bort den eftersom en stark, välutvecklad självkänsla hjälper dig att växa lugnt och stabilt genom livet.

Barn med låg självkänsla växer upp utan självförtroende, självvärde och känsla av säkerhet.

Kan barn förbättra sin självkänsla?

Som vi sa tidigare, utvecklingen av vår självkänsla är en process som påbörjas väldigt tidigt. Det du säger till dina barn när de är små spelar en stor roll för deras utveckling. Så du måste alltid vara medveten om vikten av språket du använder och allt som du projicerar på dem. Barn använder externa referenser för att bygga upp en känsla av identitet. Deras första referenspunkter är alltid de vuxna som lever och umgås med dem under de första åren.

Låg självkänsla

Men är det de lär sig under barndomen oföränderligt? Tack och lov är det inte så. I en perfekt värld skulle alla växa upp i en miljö med trygg och fast anknytning. Med andra ord, en miljö av villkorslös kärlek, möjlighet att utforska och en känsla av beskydd. Barn som inte har de sakerna växer upp med låg självkänsla. Följaktligen kommer de att behöva rekonstruera sin självbild i ett annat skede av livet.

Att arbeta med sin självkänsla

Vad det innebär är att de måste möta nya svårigheter igen för att se om de har lärt sig att misslyckas. De måste inse att de är värdefulla och att de är mycket mer än sina handlingar. Handlingarna är inte det som definierar dem. Vad som definierar dem är allt de är som personer. De måste inse att de måste lägga lite arbete på att värdera sig själva. Självkärlek kräver nämligen tålamod och de kommer att göra misstag. Så de måste lära sig att de alltid kan försöka igen.

Som du har sett gör din självkänsla dig till den du är. Om den är fast och stabil, kommer det att tillåta dig att utveckla alla andra delar av dig själv. Detta är anledningen till att konstruktionen av en god självkänsla är en av de viktigaste aspekterna i livet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.