12 citat om att älska sig själv

Självkärlek är den grundläggande nyckeln till att uppnå välbefinnande och förbättra vår personliga tillväxt. Därför vill vi dela med oss av några fraser som hjälper dig att odla det.
12 citat om att älska sig själv
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 11 juni, 2024

Att älska sig själv är en underbar vana. Väldigt ofta prioriterar vi dock andra eller mindre viktiga saker. Tänk efter: att älska sig själv är grunden för god hälsa. Det är pelaren som ser till att vi står på benen och skyddar oss själva. Det hjälper oss även att växa. Med detta i åtanke har vi samlat 11 citat som kan hjälpa dig att börja älska dig själv.

Att älska sig själv är som att ha en kompass som pekar norrut; det är som att ha ett ljus i mörkret. Om du inte älskar dig själv så löper du högre risk att manipuleras. Du är utelämnad åt andras intressen och begär. När du inte uppskattar dig själv är det svårare att dra gränser och kräva respekt. När det händer blir du lidande och får se hur du själv sakta glider in i bakgrunden.

Med det sagt är det aldrig för sent att inse sitt eget värde. Det är aldrig för sent att förstå att du förtjänar – och behöver – första platsen på prioritetslistan. Det finns alltid tid att ta en ärlig titt i spegeln och synliggöra det som du alltid har flytt från. Om du är redo, läs då och hämta inspiration från citaten nedan om att älska sig själv.

Acceptans är det första steget för att älska sig själv

“Att älska sig själv har väldigt lite att göra med hur man känner för sitt yttre. Det handlar om att acceptera allt hos sig själv.”

– Tyra Banks –

Om du inte accepterar dig själv så finns det ingen plats för att älska dig själv. Kärleken kommer att kvävas och dö. Det är inte värt det att maskera sig för att andra ska tro att man är något man inte är. När du till slut hamnar i balans med dig själv så kommer du inse att det enda du gör är att förråda dig själv.

För att älska dig själv måste du först acceptera dig själv. För att acceptera dig själv måste du hitta dig själv. Hitta det som är djupt där inne och omfamna det.

Kvinna som kramar sig själv

Tid för dig själv

“Så länge du inte värderar dig själv kommer du inte värdera din tid. Så länge du inte värderar din tid kommer du inte göra något med den.”

– M. Scott Peck –

Det är bara när du värderar dig själv som du inser att din tid är guld värd. Då kommer du noga välja vem du spenderar din tid med och hur du spenderar den. Du kommer även se till att du öronmärker viss tid för dig själv. När du älskar dig själv blir tiden mer än en meningslös variabel. Den blir din vän.

Vikten av att vara äkta

“Det du kommer ångra mest i livet är att vara det andra vill att du ska vara, istället för att vara dig själv.”

– Shannon L. Alder –

Ofta blandar vi ihop vad vi verkligen vill med vad andra förväntar sig av oss. Utan att tänka på det kan du vända kursen mot att uppfylla andras förväntningar. På så sätt lämnar du dina egna önskningar bakom dig.

För att förhindra detta är det viktigt att fråga sig: Gör jag vad jag verkligen vill göra eller vad andra förväntar sig av mig? Agerar jag på ett sätt som gör andra glada eller gör det mig själv glad?

“Det tog lång tid innan jag slutade döma mig själv med andras ögon.”

– Sally Field –

Du är inte en reflektion av det andra säger och tänker. Du kan inte leva genom deras ögon. Faktum är att andra människor inte känner dig helt och hållet. Vad de vet är vad du har visat dem blandat med vad de tror sig veta.

Kvinna i solljus

Värdet av att belöna dig själv

“Plantera din egen trädgård och dekorera din egen själ istället för att vänta på att någon annan ska ge dig blommor.”

– Veronica A. Shoffstall –

Du behöver inte vänta på att någon annan ska uppskatta dig eller berätta vad du är värd. Varje dag är en möjlighet att belöna dig själv med vackra ord eller små gåvor. Att behandla dig själv väl ska vara en prioritet.

Påverkan av ord

“Personen som kommer påverka dig mest och kommer prata med dig hela dagen är du, så du bör vara väldigt varsam med vad du säger till dig själv.”

– Zig Ziglar-

Sättet du pratar med dig själv påverkar dina känslor. Att ge dig själv stöd genom att tänka uppmuntrande tankar och ge beröm är så mycket mer hjälpsamt än att vara hård mot dig själv när du begår misstag. Så var varsam med dina ord.

Att släppa sina rädslor för att älska sig själv

“Du är så fantastisk som du tillåter dig att vara.”

-Elisabeth Alraune-

Dina rädslor är det som begränsar dig i livet. Om du förstår vad du är rädd för och konfronterar det så gör du framsteg. Du kommer korsa linjen mellan vad du tror du är och vad du tror du kan bli. Faktum är att det inte finns någon bättre känsla än att märka att du klarar av att göra något du aldrig trodde du skulle göra. Hur mycket begränsar du dig just nu?

Person vid havet

“Framgångsrika människor har rädslor, framgångsrika människor tvivlar, framgångsrika människor oroar sig. Men de låter inte dessa känslor stoppa dem.”

– T. Harv Eker –

Att älska sig själv betyder inte att man aldrig är rädd, tvivlar eller oroar sig. Det betyder att man fortsätter framåt trots dessa känslor. Att du älskar dig själv skyddar dig till en viss grad, men det försätter dig inte i en bubbla. Det ger dig den säkerhet, styrka och motivation som du behöver för att kämpa för det du vill, trots hinder och motstånd.

Kraften hos dina beslut

“Det är våra val, Harry, som visar vilka vi verkligen är, snarare än våra förmågor.”

-J.K. Rowling, Harry Potter och Hemligheternas kammare-

Du kan vara riktigt skicklig på något, men om du inte värdesätter dig själv så kommer du inte nå din fulla potential. Om du däremot värdesätter dig själv och göder kärleken till dig själv så kommer du följa vilken väg du än väljer. Att älska dig själv ger dig modet som du behöver för att göra ditt bästa och kämpa för dina drömmar. 

Att älska sig själv är en förmåga som kommer inifrån

“Att verkligen älska sig själv är något som inte behöver synas eller höras. Det kommer inifrån, en styrka, en glädje; det är säkerhet.”

-Brian Weiss-

Detta är ett av de visaste citaten på vår lista om att älska sig själv. Du behöver inte gå runt och prata om hur mycket du älskar dig själv. Psykologen Brian Weiss säger att kärleken till dig själv går djupare än så. Det är ett tillstånd, en inre styrka. 

Hjärta av papper

Att älska sig själv är en förutsättning för att kunna älska andra

“Den som inte värderar sig själv kan inte värdera något eller någon.”

-Ayn Rand-

Det är väldigt svårt att ge det vi inte har, och om vi inte älskar oss själva kommer vi knappast att kunna erbjuda kärlek till andra. I det här fallet är det vanligt att tro att vi är kärleksfulla. Men i realiteten befinner vi oss i en dynamik av känslomässigt beroende, där vi manipulerar, utpressar och kräver av andra den kärlek som vi inte vet hur vi ska förse oss själva med.

Så när vi lär oss att älska oss själva, slutar vi jaga extern tillgivenhet från andra. Därmed tar vi ansvar för vårt eget känslomässiga välbefinnande.

Slutligen lämnar vi dig med några vackra ord från Nelson Mandela. De handlar om den komplexa men underbara processen med att börja älska sig själv, och man kan uppskatta dem även om man inte är troende.

“Vår största rädsla är inte att inte räcka till. Vår största rädsla är att vara alltför kraftfulla. Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest. Vi frågar oss själva: vem är jag som säger att jag är smart, vacker, talangfull och fantastisk? Men vem skulle du inte vara? Du är Guds barn. Att du låtsas vara liten gör inte världen bättre. Det finns inget uppbyggande med att krympa så att andra inte ska känna sig obekväma i din närhet. Vi är alla menade att lysa, såsom barn gör. Vi är födda till att uppenbara Guds härlighet som finns inom oss. Den finns inte bara hos några få av oss; den finns inom oss alla, och när vi låter vårt eget ljus lysa, ger vi undermedvetet andra tillåtelse att göra likadant. När vi befriar oss från våra egna rädslor, befriar vi automatiskt även andra från deras.”


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Garcia, R. (2017). Neurobiology of fear and specific phobias. Learning & Memory24(9), 462-471.
  • Oleś, P. K., Brinthaupt, T. M., Dier, R., & Polak, D. (2020). Types of inner dialogues and functions of self-talk: Comparisons and implications. Frontiers in Psychology11, 227.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.