7 tecken på att ni har relationsproblem

7 tecken på att ni har relationsproblem
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 06 november, 2018

Romantiska relationer går igenom olika faser. Vi skulle alla älska om vi kunde stanna i det stadiet av förhållandet när man har fjärilar i magen, men det är inte möjligt. Förr eller senare dyker relationsproblem upp. Att bli kär, och allt som följer med det, är bara ett skede.

När förälskelsefasen är över går relationerna in i en mer realistisk och grundläggande fas. Det är då meningsskiljaktigheter och konflikter börjar dyka upp. Ingen är skapad perfekt för någon annan, så skillnader, stora och små, tar inte lång tid innan de dyker upp. Detta händer även i de mest kompatibla paren.

“Avstånd är inte hur mycket vi har separerat, det är om vi inte återvänder.”

Alejandro Sanz

Om ett par lyckas skapa stabilitet, börjar en ny fas. I denna fas är målet att bygga ett liv tillsammans. Varken illusionerna från början av förhållandet eller besvikelserna av den verklighet som infinner sig i efterhand efter förälskelsen kommer i vägen. I bästa fall blir förhållandet bara starkare. Men inte för alltid.

Det dröjer oftast inte länge igen förrän större svårigheter kommer att uppstå. Överenskommelser och oenigheter uppstår. Spontanitet ersätts av rutin, och nya frestelser dyker upp. Ibland bibehåller relationen sin balans, men vid andra tillfällen kan den visa tecken på att falla isär. Vet du hur du identifierar dessa tecken om du ser dem? Här är några ledtrådar som kan hjälpa dig.

Relationsproblem 1: Artigheten är försvunnen från förhållandet

En eller båda parter glömmer bort att visa på gott uppförande. Ibland är det bara för att de inte är uppmärksamma. Andra gånger är det bara ren oförskämdhet. Tillmötesgående och artighet är förknippat med den speciella behandling som vi använder när vi älskar någon.

Man med blommor till kvinna

Om artigheten (hänsynen till den andra personen) försvinner, kan det vara ett symptom på att något är fel i ert förhållande. Att behandla varandra väl, med hänsyn, tillgivenhet och vänlighet, är väldigt viktigt för att få kärleken att vara. När du förlorar den är det ett tecken på att du bör stanna upp och reflektera lite över ditt förhållande.

Relationsproblem 2: Ni agerar nedsättande mot varandra inför andra människor

När ett par är förälskade visar de ofta upp varandra med en viss stolthet i sociala sammanhang. De lyfter upp varandra. I sociala miljöer är de en enhet: hon är med honom och han är med henne. För världen är de två personer, men de är också en.

Med åren kan detta förändras. Det är normalt. Det som inte är ett gott tecken är när en person i relationen inte låter minsta tillfälle gå förbi utan att ta tillfället att agera nedsättande mot den andra. De kan till och med förlöjliga varandra inför andra människor. Detta är ett väldigt dåligt tecken.

Relationsproblem 3: Konversationerna blir rutinmässiga

I romantiska relationer är kommunikation nyckeln. Det måste också finnas någon form av ömsesidig beundran. Det är det som får en person att bli intresserad av vad den andra personen tänker och vice versa.

Man och kvinna i relation

Om det inte händer, och konversationerna börjar bli begränsade till enbart helt vardagliga ämnen, är det något som håller på att hända. Gnistan håller uppenbarligen på att dö ut. Om ni inte kan dela konversationer med varandra kan ni inte dela med er av det som händer på insidan. Det betyder att det finns ett enormt avstånd mellan er två.

Relationsproblem 4: Skuldbelamrande

Det är lätt att märka att ett förhållande inte mår bra när paret har en detaljerad lista över vem som bär skulden för det ena eller det andra. Det betyder att det finns djupt rotade konflikter. Detta medför att bandet försämras markant och förhindrar individuell och ömsesidig tillväxt.

I sådana fall drar varje person fram sin lista över klagomål så fort en oenighet börjar. Båda personerna känner att den andra är den skyldige. De förlorar sitt självkritiska perspektiv och det resulterar i att de börjar se den andra personen som orsaken till alla dess problem.

Relationsproblem 5: Ni planerar ingenting tillsammans längre

Detta händer ibland innan vi inser det. Varje person börjar göra sina egna planer, i nuet och för framtiden. Han tar hand om sina saker och hon tar hand om sina. De har delat upp sina liv i avdelningar som inte har tillgång till varandra.

Kvinna stiger ned i pool av blommor

Det betyder att de inte längre trivs i varandras sällskap. De är inte följeslagare längre. De är två personer som delar ett gemensamt utrymme men inte känner en gemensam attraktion. Detta är ett mycket negativt tecken och det betyder att deras kärlek håller på att upplösas.

Relationsproblem 6: Ni spenderar inte tid tillsammans

I romantiska förhållanden är det väldigt viktigt att avsätta tid för er två. Detta inkluderar inte den tid ni båda spenderar med familj eller vänner. Det inkluderar inte heller den tid ni råkar befinna er hemma tillsammans.

Om ni inte tar er tid för varandra, är ni på väg mot en separation. Det är som att en person inte har en plats i den andres liv. Under sådana omständigheter växer faktiskt avståndet sakta mellan två personer. Och med det ökade avståndet mellan dem gör de färre försök att stänga det.

Relationsproblem 7: Ni börjar misstänka varandra

När ett förhållande försämras börjar ibland en person att se den andra som en potentiell fiende. Detta kan resultera i att de börjar misstänka alla slags saker gällande deras beteende. Underförstått betyder det att det inte finns något förtroende. En person förväntar sig det värsta från den andra.

Ansiktslös man

Alla dessa faktorer bör betraktas som alarmerande varningstecken. Det betyder att förhållandet genomgår en kris som försämrar båda parternas liv. Varje part måste avgöra om det är dags att avsluta förhållandet eller inte. Det handlar inte så mycket om att återvända till hur saker var tidigare utan att försöka gå vidare ihop till ett mer moget förhållningssätt där förhållandet och paret kan växa ihop.

Detta kanske intresserar dig
7 vanliga misstag som kan förstöra förhållanden
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
7 vanliga misstag som kan förstöra förhållanden

Att bygga hälsosamma band med tillit och lycka är inte lätt. Det finns en uppsättning vanliga misstag som kan förstöra förhållanden.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.