7 tecken på att ni har relationsproblem

7 tecken på att ni har relationsproblem
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 08 februari, 2023

Kärleksförhållanden går igenom olika faser. Vi skulle alla älska om vi kunde stanna i det där stadiet av förhållandet när man har fjärilar i magen, men det är inte möjligt. Förr eller senare dyker relationsproblem upp. Att bli kär, och allt som följer med det, är bara en fas.

När förälskelsefasen är över går förhållanden in i en mer realistisk och vardaglig fas. Det är då meningsskiljaktigheter och konflikter börjar dyka upp. Ingen är perfekt skapad för någon annan, så det tar inte lång tid innan skillnader, stora som små, dyker upp. Detta händer även i de mest kompatibla paren.

“Avstånd är inte hur mycket vi har separerat, det är om vi inte återvänder.”

Alejandro Sanz

Om ett par lyckas skapa stabilitet, börjar en ny fas. I denna fas är målet att bygga ett liv tillsammans. Varken illusionerna från början av förhållandet eller besvikelserna av den verklighet som infinner sig efter förälskelsen kommer i vägen. I bästa fall blir förhållandet bara starkare. Men inte för alltid.

Förr eller senare kommer större svårigheter att uppstå. Överenskommelser nås och meningsskiljaktigheter dyker upp. Spontanitet ersätts av rutin och nya frestelser avlöser varandra. Ibland bibehåller förhållandet sin balans, men andra gånger börjar tecken på relationsproblem att visa sig. Vet du hur du identifierar dessa tecken om du ser dem? Här är några ledtrådar som kan hjälpa dig.

Vid relationsproblem har gott uppförande försvunnit från förhållandet

En eller båda parter glömmer bort att visa gott uppförande. Ibland är det bara för att de inte är uppmärksamma. Andra gånger är det bara ren oförskämdhet. Tillmötesgående och artighet är förknippat med den speciella behandling som vi använder när vi älskar någon.

Man med blommor till kvinna

Om artigheten (hänsynen till den andra personen) försvinner, kan det vara ett symptom på att något är fel i ert förhållande. Att behandla varandra väl, med hänsyn, tillgivenhet och vänlighet, är väldigt viktigt för att få kärleken att vara. När du förlorar den är det ett tecken på att du bör stanna upp och reflektera lite över ditt förhållande.

Ni agerar nedsättande mot varandra inför andra människor

När ett par är förälskade visar de ofta upp varandra med en viss stolthet i sociala sammanhang. De lyfter varandra. I sociala miljöer är de en enhet: hon är med honom och han är med henne. För världen är de två personer, men de är också en.

Med åren kan detta förändras. Det är normalt. Det som inte är ett gott tecken är när en person i förhållandet inte låter minsta tillfälle gå förbi utan att ta tillfället att agera nedsättande mot den andra. De kan till och med förlöjliga varandra inför andra människor. Detta är ett väldigt dåligt tecken.

Konversationerna blir rutinmässiga

I kärleksförhållanden är god kommunikation helt avgörande. Det måste också finnas någon form av ömsesidig beundran. Det är det som får en person att bli intresserad av vad den andra personen tänker och vice versa.

Man och kvinna med relationsproblem

Om det inte händer, och konversationerna börjar bli begränsade till enbart helt vardagliga ämnen, är det något som håller på att hända. Gnistan håller uppenbarligen på att dö ut. Om ni inte kan dela konversationer med varandra kan ni inte dela med er av det som händer på insidan. Det betyder att det finns ett enormt avstånd mellan er två.

Relationsproblem inkluderar ofta skuldbeläggande

Det är lätt att märka att ett förhållande inte mår bra när paret har en detaljerad lista över vem som bär skulden för det ena eller det andra. Det betyder att det finns djupt rotade konflikter. Detta medför att bandet försämras markant och förhindrar individuell och ömsesidig tillväxt.

I dessa fall drar varje person fram sin lista över klagomål så fort en oenighet kommer upp. Båda personerna känner att den andra är den skyldige. De förlorar sitt självkritiska perspektiv och det resulterar i att de börjar se den andra personen som orsaken till alla problem.

Ni planerar ingenting tillsammans längre

Detta händer ibland innan vi inser det. Varje person börjar göra sina egna planer, i nuet och för framtiden. Han tar hand om sina saker och hon tar hand om sina. De har delat upp sina liv i avdelningar som inte har tillgång till varandra.

Kvinna stiger ned i pool av blommor

Det betyder att de inte längre trivs i varandras sällskap. De är inte följeslagare längre. De är två personer som delar ett gemensamt utrymme men inte känner en gemensam attraktion. Detta är ett mycket negativt tecken och det betyder att deras kärlek håller på att upplösas.

Ni spenderar inte tid tillsammans

I kärleksförhållanden är det väldigt viktigt att avsätta tid för er två. Detta inkluderar inte den tid ni båda spenderar med familj eller vänner. Det inkluderar inte heller den tid ni råkar befinna er hemma tillsammans.

Om ni inte tar er tid för varandra, är ni på väg mot en separation. Det är som att en person inte har en plats i den andres liv. Under sådana omständigheter växer faktiskt avståndet sakta mellan två personer. Och med det ökade avståndet mellan dem gör de färre försök att minska det.

När ni börjar misstänka varandra har ni relationsproblem

När ett förhållande försämras börjar ibland en person att se den andre som en potentiell fiende. Detta kan resultera i att denne börjar misstänka allt möjligt gällande den andres beteende. Underförstått betyder det att det inte finns något förtroende. Den ena personen förväntar sig det värsta från den andra.

Man med blommor i ansiktet

Alla dessa faktorer bör betraktas som alarmerande varningstecken. Det betyder att förhållandet genomgår en kris som försämrar båda parternas liv. Varje part måste avgöra om det är dags att avsluta förhållandet eller inte. Det handlar inte så mycket om att återvända till hur saker var tidigare utan att försöka gå vidare ihop till ett mer moget förhållningssätt där förhållandet och paret kan växa ihop.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.