5 vanliga egenskaper hos diplomatiska personer

5 vanliga egenskaper hos diplomatiska personer
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 26 februari, 2024

Ofta tror vi att det att vara för impulsiv eller att “säga det som det är” är något negativt. Vi tror att detta får oss att verka respektlösa. Men inget kunde vara längre från sanningen. Ärlighet är inte nödvändigtvis oförenligt med ett bra uppförande. Det handlar mer om att veta hur man sänder ett budskap tydligt och vänligt. Detta är vanliga egenskaper hos diplomatiska personer.

Diplomatiska personer tenderar också att ha vissa färdigheter. Dessa färdigheter gör att de presterar bättre på jobbet och har hälsosammare relationer. Som du redan vet kan färdigheter tränas upp! Så om du vill utveckla dessa gåvor, läs vidare och anteckna.

Grundläggande taxonomi och egenskaper hos diplomatiska personer

För att kunna förstå hur diplomatiska personer arbetar kommer vi ta upp personlighetsdrag hos personer som arbetar inom diplomatin, exempelvis ambassadörer. Vi kommer att beskriva, enligt modellen Big Five av Costa och McRae, vanliga karaktärsdrag hos en diplomatisk personlighet.

Möte på kontoret

De är öppna för erfarenheter

Personer som har blivit utsända till ett annat land för att medla måste vara nyfikna och öppna. De måste vilja förstå och anpassa sig till nya miljöer: folket, kulturen och deras traditioner. Detta går hand i hand med egenskaper som tolerans och respekt.

Denna öppna mentalitet är grunden som resten av deras förmågor är byggda på. Det innebär att de vet hur man lyssnar på åsikter som går emot ens egna. Än viktigare är att de vet hur man använder dessa åsikter till sin fördel.

Att beakta de klagomål, uppmaningar och obehag som andra förmedlar kan göra dig till en bättre person. Det förbättrar inte bara dina relationer med klienter eller anställda, utan även din relation med dig själv. Det hjälper dig att vara mer självkritisk och förstå hur andra är och tänker. Så ha inte ett slutet sinne.

De uppvisar emotionell stabilitet

Costa och McRae definierade detta drag som motsatsen till att vara neurotisk. Nivån av neuroticism hos diplomatiska personer är låg eller försumbar. Låt oss säga att det uppstår en institutionell kris. Föreställ dig att de personer som hade som uppgift att lösa den lätt influerades av sina känslor.

En uppgift så känslig som medling hade lett till totalt kaos i händerna på oförutsägbara personer. Diplomater måste följaktligen ha ett lugnt temperament. Denna typ av attityd är speciellt värdefull i stressiga situationer och när det kommer till att ta viktiga beslut.

Att hålla sig lugn i det vardagliga livet förstärker dina analytiska och strategiska förmågor. Att kunna hålla sig lugn i pressade situationer gör stor skillnad. Det innebär inte att du inte kan vara arg eller frustrerad i vissa situationer. Det viktiga är att diplomatiska personer vet hur de ska hålla koll på sina känslor.

Diplomatiska personer tar ansvar

De måste såklart även ha en väldigt stark pliktkänsla. För att se bra resultat är det viktigt att man har självdisciplin och ordningssinne. Detta bör dock inte omvandlas till stelhet och envishet. För att vara en bra medlare måste man många gånger låta sig själv ha ett stort spelrum.

Ju mer samvetsgrann och lojal du är, desto större kommer din trovärdighet och pålitlighet att vara. Tänk på dina familjemedlemmar. Vem hade du valt ut för att göra ett väldigt viktigt jobb? En person som har visat sig vara ansvarsfull i sina dagliga aktiviteter eller någon som man inte kan lita på?

Personer på mörkt kontor

Diplomatiska personer är vänliga

Inom diplomatyrket är det en grundläggande personlig egenskap att behandla andra på ett lämpligt sätt. Inte bara för att det krävs empati och samarbete i en interkulturell miljö, utan även för att kontakter är viktiga för en diplomat.

Att hålla alla runt omkring sig glada, uppskattade och förstådda är en viktig del av deras jobb. En vänlig person tenderar att ha en social krets baserad på tillit och respekt.

Det är ett av de grundläggande karaktärsdragen hos personer som vill bli diplomater. Med det sagt handlar det inte bara om att få andra att gilla dig. Det handlar inte om att vara falsk eller att alltid säga vad den andra personen vill höra.

Det handlar om att du är koherent i dina tankar/värderingar och ditt beteende utan att såra personerna runt omkring dig som har annorlunda åsikter. Med andra ord måste du kunna göra observationer utan att trampa människor på tårna.

De är extroverta och utåtriktade

Även om det att vara extrovert och det att vara utåtriktad är liknande drag, kan det inte anses vara samma sak. Att vara extrovert refererar mer till den tendens som man har att vilja interagera med andra. Detta är ett viktigt drag hos en diplomat.

Personer med diplomatiskt ansvar måste vara bestämda, pratglada, sociala och energetiska. De måste dessutom ha talang för kommunikation och känna sig bekväma med att utbyta åsikter med andra. Många av deras uppgifter skulle bli svårare om de vore tysta eller blyga. Ansträngningen som krävs skulle bryta ner dem.

Diplomatiska personer måste därför ha en kommunikativ och extrovert personlighet. De är karismatiska, villiga att lära känna världen, emotionellt stabila, vänliga och väldigt ansvarsfulla. Hur är det med dig? Passar du in i denna profil eller känner du någon som gör det?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.