5 vanliga egenskaper hos diplomatiska personer

5 vanliga egenskaper hos diplomatiska personer
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ofta tror vi att vara för impulsiv eller att “säga det som det är” är något negativt. Vi tror att detta får oss att verka respektlösa. Men inget kunde vara längre från sanningen. Ärlighet går inte nödvändigtvis emot ett bra uppförande. Det handlar mer om att veta hur man sänder ett budskap tydligt och vänligt. Detta är vanliga egenskaper hos diplomatiska personer.

Diplomatiska tenderar också att ha vissa färdigheter. Dessa färdigheter gör att de presterar bättre på jobbet och har hälsosammare relationer. Som du redan vet kan färdigheter tränas upp! Så om du vill utveckla dessa gåvor, läs vidare och notera.

Grundläggande taxonomi och egenskaper hos diplomatiska personer

För att kunna förstå hur diplomatisk personer arbetar kommer vi ta upp personlighetsdrag hos personer som arbetar inom diplomatin, exempelvis ambassadörer. Vi kommer att beskriva, enligt modellen Big Five av Costa och McRae, vanliga karaktärsdrag hos en diplomatisk personlighet.

Möte på kontoret

Att vara öppen för erfarenheter

En person som har blivit placerad i ett annat land för att medla måste vara nyfiken och öppen. Personen måste vilja förstå och anpassa sig till nya miljöer: folket, kulturen och deras traditioner. Detta går hand i hand med saker som tolerans och respekt.

Denna öppna mentalitet är den grund som resten av deras förmågor är byggda på. Det innebär att man vet hur man lyssnar på åsikter som går emot ens egna. Det är ännu viktigare att man vet hur man använder dessa åsikter för att förbättras.

Att ta i beaktande de klagomål, uppmaningar och obehag som andra förmedlar kan göra dig till en bättre person. Det förbättrar inte bara dina relationer med klienter eller anställda, utan även din relation med dig själv. Det hjälper dig att vara mer självkritisk och förstå hur andra är och tänker. Så ha inte ett slutet sinne.

Emotionell stabilitet

Costa och McRae definierade detta drag som motsatsen till att vara neurotisk. Nivån av neuroticism hos diplomatiska personer är låg eller försumbar. Låt oss säga att det förekommer en institutionell kris. Tänk dig om de personer som hade som uppgift att lösa den var enkelt influerade av sina känslor.

En uppgift så känslig som medling hade varit ett totalt kaos i händerna på någon som är oförutsägbar. En diplomat måste ha ett lugnt temperament. Denna typ av attityd är speciellt värdefull inom stressiga situationer och när det häller att ta viktiga beslut.

Att hålla sig lugn i det vardagliga livet förstärker dina analytiska och strategiska förmågor. Att kunna hålla sig lugn i pressade situationer gör stor skillnad. Det innebär inte att du inte kan vara arg eller frustrerad i vissa situationer. Men det viktiga är att diplomatiska personer vet hur de ska hålla koll på sina känslor.

Ansvar

Diplomatiska personer måste såklart ha en väldigt stark pliktkänsla. För att se bra resultat är det viktigt att man har självdisciplin och ordning. Detta bör dock inte omvandlas till stelhet och envishet. För att vara en bra medlare måste man många gånger låta sig själv ha ett stort spelrum.

Ju mer samvetsgrann och lojal du är, ju större kommer din trovärdighet och pålitlighet att vara. Tänk på dina familjemedlemmar. Vem hade du valt ut för att göra ett väldigt viktigt jobb? En person som har visat sig vara ansvarsfull i sina dagliga aktiviteter eller någon som man inte kan lita på?

Personer på mörkt kontor

Vänlighet

Inom detta yrke är det en grundläggande personlig egenskap att behandla andra på ett lämpligt sätt, och inte bara för att det krävs empati och samarbete i en interkulturell miljö, utan även för att kontakter är viktiga för en diplomat.

Att hålla alla runt omkring glada och uppskattade och förstådda är en viktig del av deras jobb och viktiga egenskaper hos diplomatiska personer. En vänlig person tenderar att ha en social cirkel baserad på tillit och respekt.

Det är ett av de grundläggande karaktärsdrag hos personer som vill bli diplomater. Med det sagt handlar det inte bara om att få andra till att gilla dig. Det handlar inte om att vara falsk eller att alltid säga vad den andra personen vill höra.

Det handlar om att vara koherent i dina tankar/värderingar och ditt beteende utan att skada personerna runt omkring dig som har annorlunda åsikter. Med andra ord måste du kunna göra observationer utan att skada känsligheter.

Extrovert eller att vara utåtriktad

Även då att vara extrovert och att vara utåtriktad är liknande drag så kan det inte anses vara samma sak. Att vara extrovert refererar mer till den tendens som man har att vilja interagera med andra. Detta är ett viktigt drag hos en diplomat och användbara egenskaper hos diplomatiska personer.

En person med en diplomats ansvar måste vara bestämd, pratglad, social och energetisk. Personen måste ha en talang för kommunikation och känna sig bekväm med att byta åsikter med andra. Många av deras uppgifter kommer bli svårare ifall de är tysta eller blyga. Den ansträngning det tar kommer bryta ner dem.

Diplomatiska personer måste därför ha en kommunikativ och extrovert personlighet. De är karismatiska, villiga att lära känna världen, emotionellt stabila, vänliga och väldigt ansvarsfulla. Hur är det med dig? Passar du in i denna profil eller känner du någon som gör det?

Detta kanske intresserar dig
Vikten av bra kommunikation
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Vikten av bra kommunikation

Vi vet hur viktigt det är att bibehålla bra kommunikation. Men är vi på det klara med allt som kommer med kommunikationsprocessen?


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.