Påverkar ditt hemland din personlighet?

Påverkar ditt hemland din personlighet?

Senaste uppdateringen: 12 oktober, 2022

Hur påverkar ditt hemland, landet du föddes i, hur du är som person? Denna fråga har ställts av många tänkare och forskare i sekel. Svaren på denna fråga inkluderar allt från geografisk determinism till en universell mänsklig essens.

Kulturen du är uppfostrad i har definitivt stor påverkan på sättet du känner och tänker. Det är även inflytelserikt i bildandet av din självbild. Det handlar inte så mycket om att det finns ett nationellt sätt att vara, utan snarare att varje land har vissa dominanta egenskaper och värderingar.

“Nationalism botas av att resa.”

-Camilo José Cela-

Det finns även vissa egenskaper som alla människor delar, oavsett vilket deras hemland är. Margaret Mead – en antropolog som var berömd på 20-talet – visade att det även i de mest exotiska av kulturer finns en uppdelning av plikter och makt efter kön. Och varje kultur har estetiska uttryck som är starkt värderade av samhället.

Ditt hemland: Sätt att vara och stereotyper

Det är inte lätt att etablera en uppsättning egenskaper som definierar vårt sätt att vara i enlighet med hemland. Ibland är det influerat av fördomar och stereotyper hos vissa kulturer. Och även om vissa attribut sticker ut, betyder inte det att alla från det landet kommer vara på samma sätt.

Konst är en viktig del av kulturen i ditt hemland

Självklart finns det dominerande seder som är ingjutna i personligheterna hos personerna som tillhör kulturen ifråga. Det står även klart att människor som är från samma land är exponerade för samma historiska fakta och att de mest relevanta lämnar ett märke hos dem.

Å andra sidan har varje nation sin egen uppsättning värderingar, som är uppmuntrade både på en familjerelaterad och utbildningsmässig nivå. Men glöm inte att stereotyper ofta utvecklas för att undervärdera och underminera en hel folkgrupp av politiska eller ekonomiska anledningar.

Detta drabbade judarna, som blev stämplade som “lurendrejare”. Eller de amerikanska urinvånarna som man ansåg vara lömska, smutsiga och förfallna. Eller vietnameserna, som man sade vara blodtörstiga, slöa och galna. Och så vidare…

Huvudsakliga drag och stereotyper

I syfte att definiera ett “sätt att vara” är det vanligt att göra en uppdelning baserat på kulturellt ursprung som skapar olika block: anglosaxare, latinamerikaner och asiater. Även om dessa grupper inkluderar många länder med viktiga skillnader, finns det vissa drag som de har gemensamt.

Sjunkande hus

Anglosaxare

Det sägs att anglosaxare i huvudsak karaktäriseras av sin individualism. Detta leder till att de är ganska reserverade, självständiga och praktiska. De tenderar att vara tävlingsinriktade och värderar frihet och självgående över allt annat.

De uppskattar precision, pricksäkerhet och metod. De anses generellt vara systematiska. De värderar sinne för humor som ett uttryck för intelligens, och inte som ett humör. Koncepten framgång och misslyckande är starkt ingjutna i dem, och de organiserar sina liv kring dem.

Asiater

Asiater tenderar att ha stor respekt för auktoritet och är väldigt krävande mot sig själva. I asiatiska länder respekterar och nästan dyrkar man alla typer av hierarki: familjemässiga, religiösa, politiska etc.

Det är ett disciplinerat folk som värderar respekt och tolerans för andra. De vill att deras handlingar ska följa dessa etiska principer. Framförallt värderar de ens förmåga att arbeta och ens heder.

Kvinna med spiralformad ryggsäck

Latinamerikaner

Latinamerikaner sticker ut med sina sociala förmågor, bra konversationer och utåtvändhet. Det sägs att de inte är särskilt bundna till normer, utan istället är väldigt mottagliga för att ge vika för njutningar. De är kreativa, välkomnande, hjärtliga och generösa.

De kan avsäga sig professionell framgång i favör för ett lugnare liv med vänner och familj. De har ett bra sinne för humor och gillar att uttrycka hur de känner, helst genom konst. De har rykte om sig att vara de bästa älskarna, och de tenderar att ha starka band till sina familjer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.