7 bra citat från Carl Rogers: empati, tolerans och mer

7 bra citat från Carl Rogers: empati, tolerans och mer
Beatriz Caballero

Skriven och verifierad av psykologen Beatriz Caballero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Carl Rogers talade ofta om kontrollen vi har över ödet, om upplevelser och personlig tillväxt såväl som värdet av personer och relationer.

Sedan 50-talet har Carl Rogers varit en framstående figur i fältet humanistisk psykologi. Hans mest välkända verk är Client-Centered Therapy (1951) och Becoming a Person (1961).

Tillsammans med Abraham Maslow var Rogers en psykologi som lade stor vikt på personlig utveckling. Många av Rogers citat fokuserar på att hjälpa personer reflektera över sitt eget liv. Det är därför vi har sammanställt några av hans bästa citat i denna artikel.

Empati – en av Carl Rogers favoritämnen

“Att vara empatisk är att se världen genom den andres ögon, inte att se din värld reflekterade i dennes ögon.”

Från Carl Rogers perspektiv är empati ett fundamentalt koncept. Han såg det faktiskt som en av de grundläggande attityderna som en person måste utveckla för att nå självförverkligande. Men att vara empatisk är enligt Rogers inte att sätta sig själv i någon annans skor. Empati kräver seriöst arbete, reflektion och kunskap om hur den andra personen observerar och upplever världen.

Empati är inte bara vad du skulle göra i den andras position, utan även hur du skulle reagera i den situationen med dennes världssyn.

Direkt erfarenhet som prioritet

“Varken bibeln, profeterna eller Guds eller människans uppenbarelser, inget har prioritet över direkt erfarenhet.”

Detta citat är kontroversiellt, men får dig även att tänka. Rogers betonar att vår viktigaste guide inte är andra, inte ens religion. Den viktigaste guiden finns inom oss själva. Rogers säger att den högsta auktoriteten är ens egen erfarenhet. Han anser att folks bedömningar bör lyssnas på, men säger att de inte bör ses på som guider.

Därför ska alla människor behandlas som en individer värdiga av respekt, med rätten att utvärdera sina upplevelser på sitt eget sätt och med kraften hos ett självstyrande val.

Kvinna i solen

Acceptans som en impuls för förändring

“Den intressanta paradoxen är att när jag accepterar mig själv som jag är, accepterar jag förändring.”

För Rogers är acceptans basen för förändring. Om det inte finns någon acceptans finns det ingen förändring, för sinnet är “vilse”. Att söka efter vilka vi verkligen är och känna oss själva är därför nyckeln till att växa som person.

Värdet av att vara sig själv

“Jag känner mig lyckligare över att vara mig själv och låta andra vara sig själva.”

Carl Rogers anser att personer är lika vackra som solnedgångar – om de tillåts vara solnedgångar. Han uppskattar alltså uppriktighet och äkthet framför allt annat; det naturliga tillståndet hos oss alla.

Rogers lärde sig i sina relationer att det långsiktigt inte hjälper att agera som någon man inte är. Vi kan inte vara lyckliga om vi visar upp en falsk version av oss själva, eftersom vi i grund och botten då stöter bort oss själva.

Att erkänna våra känslor

“Det handlar inte om att få ut en känsla ur sinnet eller dölja den, utan om att uppleva den med acceptans.”

När vi upplever en känsla är rätt handling att acceptera den, inte fly från eller undertrycka den. Känslan måste skyddas och lyssnas på. Vad är budskapet den förmedlar? Endast då kommer vi kunna känna oss själva och andra. Endast då kommer vi kunna börja lära känna varandra.

Hjärta i händer

Att tolerera ovisshet

“Jag insåg att om jag var stabil, klok och statisk, skulle jag leva i döden. Därför accepterar jag förvirring, ovisshet, rädsla och emotionella upp- och nedgångar. För det är priset jag är villig att betala för ett flytande, förbryllande och spännande liv.”

Rädsla och ovisshet är våra följeslagare i livet. Allt är inte kontrollerbart eller förutsägbar, eller ens säkert. Förvirring och emotionella upp- och nedgångar kommer ske, och vi måste vara förberedda på det.

Att ha uppfattningen att vi kan kontrollera allt uppstår ur en rädsla över att inte veta hur vi ska reagera. Det är resultatet av osäkerhet. Och även om det är omöjligt att vara förberedd på allt, agerar vi ibland som om vi kan det, vilket stänger in oss i vår mentala stelhet.

Om vi vill leva i ett flytande tillstånd måste vi lära oss att släppa taget. Detta kommer öppna upp dig mot flexibilitet och njutning.

Lär dig att lära

“Mannen som är utbildad är den som lär sig att lära.”

Carl Rogers förstod att han som en utbildad person försökte växa och förändras. Självkännedom och självuppfyllelse går hand i hand på livets väg. För att vara utbildad måste man vara informerad, reflekterande och ifrågasättande.

Man i stort hjul

Som vi kan se är arvet Carl Rogers lämnade efter sig en stor källa för kunskap som verkligen kan hjälpa folk. Under hans första år som expert ställde han alltid samma fråga till sig själv: hur kan jag behandla, läka eller förändra denna person?

Hans många bidrag till psykoterapin och hans innovativa syn på terapeutiskt utövande är fortfarande vid liv idag. Han utvecklade många teorier, och att reflektera över dessa citat kommer otvivelaktigt hjälpa oss att förstå hans tankesätt. De kommer få oss att tänka.

Detta kanske intresserar dig
Att upptäcka dina värderingar ger mening åt ditt liv
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Att upptäcka dina värderingar ger mening åt ditt liv

Under ditt liv måste du tänka om och reflektera över dina värderingar för att hitta den rätta meningen. Dessa två metaforer kan hjälpa dig med dett...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.