Att ta risker får oss att växa

Att ta risker får oss att växa

Senaste uppdateringen: 01 januari, 2022

Det är nödvändigt att ta risker för att vi ska kunna uppnå våra mål och gradvis omvandla oss själva till någon som går i linje med vår ideala självbild. Men gör inte ordet “risk” att du känner dig rädd? Vi är inte vana vid att ta risker. Vi undviker dem för att skydda oss mot dem.

Detta är helt normalt. Om vi kan så kommer vi alltid att leta efter det enklaste och säkraste sättet att uppnå det som vi vill, men detta kanske är ett tecken på svaghet? Att vilja få allt enkelt är inte bra. Resultatet kommer inte att bli lika tillfredsställande.

“Den som inte är modig nog att ta risker kommer inte att uppnå något i livet.”

-Muhammed Ali-

Att ta risker och rädslan för att begå misstag

Detta är något som är svårt för oss att komma över eftersom det verkar som att vi fortfarande är förankrade vid uppfattningen att misstag är något vi bör skämmas för. Något som man alltid bör försöka springa iväg från om man kan. Men det är viktigt att göra misstag för att lära sig. Det är viktigt att veta hur vi har gjort fel för att vi ska kunna lära oss av detta och sedan gå vidare mot de mål vi har. Är du rädd? Såklart, det är vi alla, men rädslan måste överkommas.

Kvinna

Vi kan inte fortsätta tro att misstag gör oss svaga eller att de gör det omöjligt för oss att uppnå det vi vill. Det finns inget som står längre bort från verkligheten. Missstag låter oss uppnå allt vi vill, även om vi kanske inte ser det på detta sätt.

“Frigör dig själv från skyldigheten att vara perfekt. Du har rätt att göra misstag, så många som du behöver för att fortsätta dig lära livets läxa.”

-Hachedesilencio–

Ta risker och du kommer att begå misstag! Men detta kommer att låta dig se var du behöver förbättras, korrigeras och fortsätta växa. Hur lärde du dig att gå? Genom att falla… Hur lärde du dig att läsa? Genom att begå misstag… Det finns inte något som man uppnår enkelt och utan risker kommer man aldrig att finna de rätta svaren.

Våga ta risker, det är okej att göra fel

Föreställ dig att det är riskfyllt att expandera ett företag eller att studera det som du alltid har velat. Det finns saker som är svåra att utföra eftersom man kommer att behöva göra uppoffringar. Men kommer allt att gå bra bara för att man tar en risk?

Det kommer inte alltid att resultera i något positivt att ta risker, men det är ändå rätt att försöka. Även om du misslyckas, oroa dig inte. Du har tagit det bästa beslutet.

Ta risker och öppna nya dörrar

Kom ihåg att du inte kan veta var du har dina gränser om du inte tar risker. Ingen föds med kunskapen om vad de är bra på, vad de gör fel, vilka deras svagheter är… Ingen vet, men du kan lära dig genom att göra misstag och ta risker.

“Att flyga är en konst; eller snarare ett trick. Tricket är att lära sig att falla ner på marken och misslyckas.”

-Douglas Adams-

Även om du tar en risk och misslyckas bör du inte vara rädd för att fortsätta ta risker igen och igen. Tänk på nöjet med att ta en risk. Tänk om något går fel? Det är okej. Res dig upp och prova igen. Livet är fullt av möjligheter och det är bara du som sätter dina gränser.

Och om det går bra?

Tänk på alla risker som folk tar som verkligen går bra. Kan du verkligen leva med osäkerheten av “tänk om…”? Att ta risker kommer låta dig utesluta alternativ som annars hade stannat kvar i ditt sinne som förlorade möjligheter.

Det är inte alltid vi förstår att vi måste förlora för att vinna. Vi är rädda för att uppfylla våra egna drömmar eftersom vi inte tror på oss själva. Har du något att förlora? Ta risker och lär dig att se dina mål som något du kan uppnå om du vill.

Kvinna i solljus

Inget kommer att hända av sig självt. Kom ihåg att du måste kämpa för allt. Du kommer ångra det du inte gjorde när du ligger på dödsbädden. Det vill du säkerligen inte.

“Vi måste ta risker, följa vissa stigar och överge andra. Ingen kan välja utan rädsla.”

-Paulo Coelho-

Sluta inte att tänka på ditt mål

Du bör bara ha en enda sak klart för dig: ditt mål. Om du därefter måste ta en risk så gör det! Om det går fel så kommer det att göra det! Men kom ihåg att det även kan gå bra, men det är något du inte kommer att veta om du inte provar.

Börja ta risker idag för det som du verkligen vill ha, utan att vara rädd för något, utan att vara rädd för dig själv och de misstag du kan begå. Livet är fullt av dem, men detta låter dig växa och lära dig. Gör misstag, ta risker, lev…


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.