Risker och möjligheter i livet: Dags att pröva vingarna

Risker och möjligheter i livet: Dags att pröva vingarna

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Låt inte dina möjligheter i livet krossas av andras rädslor, inte ens de hos din egen familj. Om du gör det kommer det skada dig och dina relationer. Lyssna på råd, men se dem endast som vägledning och inte som påbud. Den som vill ha rosor måste lära sig att gå igenom törnen, som det gamla ordspråket säger.

Du måste sträva efter att flyga högt. Men samtidigt måste du inse att du aldrig kommer att ha alla villkor i livet till din fördel. Det kommer alltid att finnas mer än ett “men”. Trots detta innefattar en del av livets spel att vara envis och tydligt se de slutmål du vill uppnå.

En historia om risker och möjligheter i livet

Maharat hade fyllt 22 år och drömde om att resa och utforska fjärran länder. Hans mor, som ville skydda honom, försökte dränka hans önskningar med alla tänkbara argument och manipulation, och lyckades lamslå hans längtan att åka iväg. Den unge mannen levde i ständig frustration då han älskade sin mor men fann sig begränsad av hennes omdöme och seder. En dag, överväldigad av tvivel och oro, bestämde han sig för att bestiga ett berg för att reflektera över familjens kedjor som torterade honom. Där på berget började han känna sig trött, så han slöt ögonen, och en underlig scen började utspela sig i hans tankar:

En fågel liknande en höna, som uppenbarligen inte har gåvan att flyga, satt på ett ägg, ett ägg som tillhörde en annan fågel, som hon funnit i sitt rede.

Ungen kläcktes, och efter ett tag frågade den sin mor “När kommer jag flyga?”. Hon svarade: “Varför vill du flyga? Ser du inte hur bra vi lever här? Dessutom; om du flyger bort kommer jag inte kunna ta hand om dig, och bortom dessa länder finns det många okända faror.”

När Maharat vaknade kände han sig förvirrad men konstigt nog lättad. När han gick ner från berget hörde han musiken av en luta och orden i en glad sång som lät:

“Ifall du vill leva som örnen, lev inte bland sparvarna.”

-Örnens Flykt-

Flicka och fågel, tänker på möjligheter i livet

Lär dig att identifiera dina möjligheter i livet

Det är ingen hemlighet för någon att livet inte är en dans på rosor. Det finns många stunder då vi måste fatta beslut som innebär risker och uppoffringar, antingen för att uppnå individuell lycka eller som en god gärning.

Problemet är att livet aldrig låter oss veta när det är rätt tid eller rätt tillfälle. Ofta infinner sig våra bästa möjligheter i livet i de mest oväntade ögonblicken. Det är av avgörande betydelse att du vet hur man identifierar dessa möjligheter. Endast då kan du dra full nytta av dem. För du vet ju inte om eller när de uppenbarar sig igen. Utan tvekan kan det tillfälle du gick miste om idag bli morgondagens största ånger.

Även om det är viktigt att lyssna på andras råd är det i slutändan ditt ansvar att ta dina egna beslut.

Var inte rädd för att ta risker

Ingen kan göra framsteg i livet utan att ta risker. Nästan alltid måste något gå förlorat för att något annat ska uppnås. Det bästa man kan göra i dessa situationer är att se uppoffringarna och stunderna av tvivel som en investering, inte som en förlust. Precis som du måste använda ditt goda omdöme för att jämföra och överväga variablerna i ditt liv måste detsamma göras för din lycka.

Slogan: Ta alltid risker med gott omdöme och vishet. Det handlar inte om att förlora allt på en gång, och inte heller om att vinna allt i ett försök. Det handlar helt enkelt om att växa som person och människa, lite i taget, dag för dag.

Att släppa taget om saker är svårt, men nödvändigt. Om du vill bli framgångsrik i ditt liv, tänk på budskapet i “Örnens Flykt”, och de som är inne på samma spår kommer att stödja dig. Vi slutar aldrig att lära oss, och ingen kan veta allt.

Bilder med tillstånd av Flying High.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.